ORDIN nr. 67 din 22 decembrie 1995privind instituirea regimului de supraveghere statistica pentru importul unor produse
EMITENT
  • MINISTERUL COMERŢULUI
  • Publicat în  ACTE INTERNE    În baza Hotărârii Guvernului nr. 815/1992 şi a Hotărârii Guvernului nr. 489/1993, privind organizarea şi funcţionarea Ministrului Comerţului şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 228/1992 privind protejarea producătorilor naţionali şi a pieţei interne de competiţia neloială rezultată din importul unor produse la preţ de dumping sau subventionat sau care prin cantităţi realizate produc sau ameninta cu producerea unor prejudicii industriei naţionale şi a Legii nr. 133/1994 privind punerea în aplicare a rezultatelor Rundei Uruguay şi constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ,ministrul comerţului emite următorul ORDIN:  +  Articolul 1Începând cu data prezentului ordin se instituie regimul de supraveghere statistica pentru importul produselor prezentate în anexa.  +  Articolul 2Scopul supravegherii este de a urmări evoluţia importului produselor din anexa din punct de vedere cantitativ şi al nivelului de preţ practicat. Ca urmare a supravegherii efectuate, ministrul comerţului poate decide instituirea unor licenţe statistice automate la importul produselor cuprinse în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 3Supravegherea se realizează de către Direcţia de Supraveghere a Concurentei pe baza datelor statistice privind evoluţia importurilor respective.Pe baza datelor rezultate situaţia se examinează la nivelul Direcţiei Generale de Politica Comercială şi a Direcţiei Generale de Integrare şi Relaţii Multilaterale care vor face propuneri privind aprofundarea examinării sau, în măsura în care se constată că aceste importuri produc sau ameninta cu producerea unui prejudiciu grav producătorilor naţionali de produse similare sau direct concurente, instituirea de măsuri cu luarea în considerare a legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor asumate de România pe plan internaţional.  +  Articolul 4Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa agenţilor prin publicare în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 6La data prezentului ordin, Ordinul ministrului comerţului nr. 10 din 16 martie 1994 îşi încetează valabilitatea.MINISTRU,Petru Crisan  +  Anexă       LISTA PRODUSELOR DIN IMPORT SUPUSE SUPRAVEGHERII       ──────────────────────────────────────────────────────────────────────            POZIŢIA TARIFARA DENUMIREA PRODUSULUI        ──────────────────────────────────────────────────────────────────────           07 01 10 00 Cartofi pentru samanta           07 01 90 10 Cartofi destinaţi fabricării amidonu-                                       lui           07 01 90 51 Cartofi noi,de la 1 ianuarie la 15 mai           07 01 90 59 Cartofi noi, de la 16 mai la 30 iunie           07 01 90 90 Alţi cartofi decât cei de la poziţiile                                       07011000 - 07019059           10 01 10 00 Grâu dur           10 01 90 10 Alac (Triticum spelta) pentru insaman-                                       tare           10 01 90 91 Grâu comun şi meslin pentru samanta           10 01 90 99 Alt grâu şi meslin decât cel de la                                       poziţiile 10011000 - 10019091           10 03 00 10 Orz pentru samanta           10 03 00 90 Alt orz decât cel de la poziţia                                       10030010           10 05 10 90 Porumb nehibridat, pentru samanta           10 05 90 00 Alt porumb decât cel de la poziţiile                                       10051011 - 10051090           11 01 00 00 Făina de grâu sau meslin           22 03 00 09 Bere din malt în recipiente al căror                                       conţinut sa nu depăşească 10 litri           22 03 00 10 Bere din malt în recipiente al căror                                       conţinut să depăşească 10 litri           22 05 10 10 Vermuturi şi alte vinuri din struguri                                       proaspeţi, aromate cu plante sau cu                                       substanţe aromatizante, în recipiente                                       al căror conţinut sa nu depăşească 2                                       litri, având o concentraţie de alcool                                       funcţie de volum care să nu depăşească                                       18% vol           22 05 10 90 Vermuturi şi alte vinuri din struguri                                       proaspeţi, aromate cu plante sau cu                                       substanţe aromatizante, în recipiente                                       al căror conţinut sa nu depăşească 2                                       litri, având o concentraţie de alcool                                       funcţie de volum care sa depăşească                                       18% vol           22 05 90 10 Alte vermuturi şi alte vinuri din                                       struguri proaspeţi, aromate cu plante                                       sau cu substanţe aromatizante, în re-                                       cipiente al căror conţinut sa depa-                                       seasca 2 litri, având o concentraţie                                       de alcool funcţie de volum care să nu                                       depăşească 18% vol           22 05 90 90 Alte vermuturi şi alte vinuri din                                       struguri proaspeţi, aromate cu plante                                       sau cu substanţe aromatizante, în re-                                       cipiente al căror conţinut sa nu depa-                                       seasca 2 litri, având o concentraţie                                       de alcool funcţie de volum care să de-                                       paseasca 18% vol           22 06 00 39 Alte băuturi fermentate spumoase (de                                       exemplu cidru de mere sau pere), cu                                       excepţia Piquetteului: amestecuri de                                       băuturi fermentate spumoase, chiar ba-                                       uturi nealcoolice, nedenumite şi necu-                                       prinse în altă parte, nespumoase, pre-                                       zentate în recipiente cu un conţinut                                       care să nu depăşească 2 litri           22 06 00 59 Alte băuturi fermentate spumoase (de                                       exemplu cidru de mere sau pere), cu                                       excepţia Piquetteului: amestecuri de                                       băuturi fermentate spumoase, chiar ba-                                       uturi nealcoolice, nedenumite şi necu-                                       prinse în altă parte, nespumoase, pre-                                       zentate în recipiente cu un conţinut                                       care să depăşească 2 litri           22 06 00 89 Alte băuturi fermentate nespumoase (de                                       exemplu Hidromell), cu excepţia Pique-                                       tteului: amestecuri de băuturi fermen-                                       tate nespumoase, chiar cu băuturi ne-                                       alcoolice, nedenumite şi necuprinse în                                       altă parte, în recipiente cu un conti-                                       nut care să depăşească 2 litri           22 07 10 00 Alcool etilic nedenaturat cu o concen-                                       tratie de alcool funcţie de volum de                                       80% vol sau mai mult           22 07 20 00 Alcool etilic şi alte rachiuri denatu-                                       rate, de orice concentraţie           22 08 10 00 Preparate alcoolice mixte de tipul ce-                                       lor folosite la prepararea băuturilor            22 08 20 12 Coniac prezentat în recipiente cu un                                       conţinut care să nu depăşească 2 litri           22 08 20 14 Armaniac prezentat în recipiente cu                                       un conţinut care sa nu depăşească 2                                       litri           22 08 20 62 Coniac prezentat în recipiente cu un                                       conţinut care să depăşească 2 litri           22 08 20 64 Armaniac prezentat în recipiente cu                                       un conţinut care să depăşească 2 litri           22 08 20 88 Alt rachiu obţinut prin distilarea vi-                                       nului de struguri sau a tescovinei,                                       cu excepţia coniacului şi a armaniacu-                                       lui în recipiente cu un conţinut care                                       să depăşească 2 litri           22 08 30 11 Whisky asa - zis "Bourbon" prezentat                                       în recipiente cu un conţinut care să                                       nu depăşească 2 litri           22 08 30 19 Whisky asa - zis "Bourbon" prezentat                                       în recipiente cu un conţinut care să                                       depăşească 2 litri           22 08 30 31 Whisky din malt pur, prezentat în re-                                       cipiente cu un conţinut care să nu de-                                       paseasca 2 litri           22 08 30 89 Alte whisky-uri, prezentate în reci-                                       piente cu un conţinut care sa depa-                                       seasca 2 litri           22 08 40 10 Rom prezentat în recipiente cu un con-                                       ţinut care să nu depăşească 2 litri           22 08 40 90 Rom prezentat în recipiente cu un con-                                       ţinut care să depăşească 2 litri           22 08 50 11 Gin prezentat în recipiente cu un con-                                       ţinut care să nu depăşească 2 litri           22 08 50 19 Gin prezentat în recipiente cu un con-                                       ţinut care să depăşească 2 litri           22 08 50 91 Rachiu de ienupar, prezentat în reci-                                       piente cu un conţinut care să nu depa-                                       seasca 2 litri           22 08 90 11 Arak prezentat în recipiente cu un                                       conţinut care să nu depăşească 2 litri           22 08 90 19 Arak prezentat în recipiente cu un                                       conţinut care să depăşească 2 litri           22 08 90 31 Vodca cu o concentraţie de alcool                                       funcţie de volum de 44,5% sau mai mi-                                       ca, prezentată în recipiente cu un                                       conţinut care să nu depăşească 2 litri           22 08 90 33 Rachiu din prune, din pere sau din ci-                                       rese în recipiente cu un conţinut care                                       să depăşească 2 litri           22 08 90 41 Uzo în recipiente cu un conţinut care                                       sa nu depăşească 2 litri           22 08 90 65 Lichioruri, prezentate în recipiente                                       cu un conţinut care să nu depăşească                                       2 litri           22 08 90 69 Băuturi spirtoase, altele decât cele                                       de la poziţiile 22081000 - 22089065,                                       prezentate în recipiente cu un conti-                                       nut care să nu depăşească 2 litri           22 08 90 71 Rachiuri din fructe, altele decât cele                                       de la poziţiile 22081000 - 22089069,                                       prezentate în recipiente cu un conti-                                       nut care să depăşească 2 litri           22 08 90 73 Rachiuri care nu se obţin din fructe,                                       altele decât cele de la poziţiile                                       22081000 - 22089069, prezentate în                                       recipiente cu un conţinut care să de-                                       paseasca 2 litri           22 08 90 79 Lichioruri şi alte băuturi spirtoase,                                       altele decât cele de la poziţiile                                       22081000 - 22089073, prezentate în re-                                       cipiente cu un conţinut care să depa-                                       seasca 2 litri           22 08 90 91 Alcool etilic nedenaturat cu o concen-                                       tratie de alcool funcţie de volum de                                       până la 80% vol, prezentate în reci-                                       piente cu un conţinut care să nu depa-                                       seasca 2 litri           22 08 90 99 Alcool etilic nedenaturat cu o concen-                                       tratie de alcool funcţie de volum de                                       până la 80% vol, prezentate în reci-                                       piente cu un conţinut care sa depa-                                       seasca 2 litri           24 02 20 00 Tigarete conţinând tutun           27 10 00 27 Benzina cu cifra octanica mai mica de                                       95           27 10 00 29 Benzina cu cifra octanica cuprinsă în-                                       tre 95 şi mai mica de 98           34 01 11 00 Sapun sau produse sub forma de bare                                       bucăţi, forme sau piese fasonate şi                                       hârtie, vata, fetru şi materiale nete-                                       sute, impregnate, imbracate sau acope-                                       rite cu sapun sau detergent (sapun de                                       toaleta inclusiv cele medicale)           34 01 19 00 Preparate organice tensio-active, sub                                       forma de bare, bucăţi, forme sau piese                                       fasonate şi hârtie, vata, fetru şi ma-                                       teriale netesute, impregnate, îmbracă-                                       te sau acoperite cu sapun sau deter-                                       gent (altele)           34 01 20 10 Sapun sub alte forme: fulgi, granule                                       sau pudra           34 01 20 90 Sapun sub alte forme: lichid           34 02 11 00 Agenţi organici de suprafaţa, chiar                                       condiţionati pentru vânzarea cu ama-                                       nuntul: anionici           34 02 12 00 Agenţi organici de suprafaţa, chiar                                       condiţionati pentru vânzarea cu ama-                                       nuntul: cationici           34 02 13 00 Agenţi organici de suprafaţa, chiar                                       condiţionati pentru vânzarea cu ama-                                       nuntul: neionici           34 02 19 00 Alţi agenţi organici de suprafaţa,                                       chiar condiţionati pentru vânzarea cu                                       amănuntul           34 02 20 10 Preparate condiţionate pentru vânzarea                                       cu amănuntul; preparate tensioactive            34 02 20 90 Preparate condiţionate pentru vânzarea                                       cu amănuntul; preparate pentru spălat                                       rufe şi preparate pentru curatat           34 02 90 10 Alte preparate tensioactive           34 02 90 90 Alte preparate pentru spălat rufe şi                                       preparate pentru curatat           40 11 10 00 Anvelope pneumatice noi din cauciuc de                                       tipul celor utilizate pentru autotu-                                       risme (inclusiv pentru remorci şi au-                                       toturisme de curse)           40 12 10 30 Anvelope resapate de tipul celor uti-                                       lizate pentru autoturisme (inclusiv                                       pentru remorci şi autoturisme de cur-                                       se)           40 12 20 90 Anvelope uzate, altele decât cele de                                       la poziţia 40122010           40 13 10 10 Camere pentru anvelope, din cauciuc de                                       tipul celor utilizate pentru autotu-                                       risme (inclusiv pentru remorci şi au-                                       toturisme de curse)           51 11 20 00 Tesaturi din lana cardata sau din par                                       fin de animale, cardat, amestecat în                                       principal sau numai cu filamente arti-                                       ficiale sau sintetice, altele decât                                       cele de la subpozitiile 5111           51 12 20 00 Tesaturi din lana pieptanata sau din                                       par fin de animale, pieptanat, ameste-                                       cat în principal sau numai cu filamen-                                       te artificiale sau sintetice           52 08 12 13 Tesatura din bumbac, cu un conţinut de                                       bumbac de cel puţin 85% din greutate,                                       cantarind mai mult de 100 g/mp, dar nu                                       mai mult de 130 g/mp şi de o latime de                                       peste 115 cm dar până la 145 cm inclu-                                       siv           54 01 10 90 Ata de cusut din filamente sintetice                                       condiţionate pentru vânzarea cu ama-                                       nuntul           54 01 20 90 Ata de cusut din filamente artificiale                                       condiţionate pentru vânzarea cu ama-                                       nuntul           54 07 42 90 Tesaturi cu un conţinut de cel puţin                                       85% din greutate din alte poliamide                                       vopsite de o latime de peste 57 cm           54 07 44 90 Tesaturi cu un conţinut de cel puţin                                       85% din greutate din nylon sau din                                       alte poliamide imprimate de o latime                                       de peste 57 cm           55 15 11 90 Alte tesaturi din fibre sintetice dis-                                       continue (altele decât cele de la po-                                       zitiile anterioare)           55 15 13 99 Tesaturi din fibre sintetice disconti-                                       nue combinate în principal sau numai                                       cu lana sau cu par fin de animale,                                       cardate, altele decât cele de la pozi-                                       tia 55151311           55 16 24 00 Tesaturi cu un conţinut de cel puţin                                       85% din greutate de fibre artificiale                                       discontinue, combinate în principal                                       sau numai cu filamente sintetice sau                                       artificiale, imprimate           56 03 00 10 Articole netesute, chiar impregnate a-                                       coperite           57 01 90 90 Covoare din alte materiale textile cu                                       fire innodate sau infasurate chiar                                       confectionate           57 02 32 90 Covoare din alte acoperitoare de podea                                       din materiale textile sintetice sau                                       artificiale tesute (altele decât co-                                       voare Axminster)           60 02 92 30 Tricouri din bumbac, vopsite           61 05 10 00 Camasi şi bluze tricotate sau croseta-                                       te din bumbac pentru bărbaţi şi băieţi           61 05 20 00 Camasi şi bluze tricotate sau croseta-                                       te din fibre sintetice pentru bărbaţi                                       şi băieţi           61 06 10 00 Bluze şi camasi tricotate sau croseta-                                       te din bumbac pentru femei sau fete            61 06 20 00 Bluze şi camasi tricotate sau croseta-                                       te din fibre sintetice sau artificiale                                       pentru femei sau fete           61 07 11 00 Chiloti şi indispensabili tricotati                                       din bumbac pentru bărbaţi sau băieţi            61 07 12 00 Chiloti şi indispensabili tricotati                                       din fibre sintetice sau artificiale                                       pentru bărbaţi sau băieţi           61 08 11 90 Combinezoane, jupoane şi furouri tri-                                       cotate sau crosetate din fibre artifi-                                       ciale pentru femei sau fete           61 09 10 00 Tricouri şi maiouri de corp tricotate                                       sau crosetate din bumbac           61 09 90 30 Tricouri şi maiouri de corp tricotate                                       sau crosetate din fibre sintetice sau                                       artificiale           61 12 11 00 Treninguri tricotate sau crosetate din                                       bumbac           61 12 12 00 Treninguri tricotate sau crosetate din                                       fibre sintetice           61 15 11 00 Ciorapi-chilot tricotati sau crosetati                                       din fibre sintetice masurand pe fir                                       simplu mai puţin de 67 decitex           61 15 12 00 Ciorapi-chilot tricotati sau crosetati                                       din fibre sintetice masurand pe fir                                       simplu 67 decitex sau mai mult           62 05 20 00 Camasi confectionate din bumbac pentru                                       bărbaţi sau băieţi           62 05 30 00 Camasi confectionate din fibre sinte-                                       tice sau artificiale pentru bărbaţi                                       sau băieţi           62 17 10 00 Accesorii de îmbrăcăminte, confectio-                                       nate           64 02 91 10 Alta încălţăminte cu talpi exterioare                                       şi fete din cauciuc, care acoperă                                       glezna           64 03 19 00 Încălţăminte pentru sport alta decât                                       încălţămintea pentru ski, cu talpi ex-                                       terioare din cauciuc, material plas-                                       tic, piele naturala sau reconstituita                                       şi cu fete din piele naturala           64 03 51 15 Încălţăminte cu talpi exterioare din                                       piele naturala care acoperă glezna dar                                       nu acoperă pulpa cu talpile exterioare                                       de o lungime de 24 cm sau peste, pen-                                       tru bărbaţi           64 03 51 19 Încălţăminte cu talpi exterioare din                                       piele naturala care acoperă glezna dar                                       nu acoperă pulpa cu talpile exterioare                                       de o lungime de 24 cm sau peste, pen-                                       tru femei           64 03 91 13 Încălţăminte cu talpi exterioare din                                       cauciuc, material plastic, piele natu-                                       rala sau reconstituita şi cu fete din                                       piele naturala care acoperă pulpa cu                                       talpile interioare de o lungime de 24                                       cm sau peste, şi care nu poate fi i-                                       dentificată a fi pentru pentru bărbaţi                                       sau pentru femei           64 04 11 00 Încălţăminte pentru sport cu talpi ex-                                       terioare din cauciuc, material plas-                                       tic, piele naturala sau reconstituita                                       şi cu fete din materiale textile           64 06 10 11 Fete de încălţăminte din piele natura-                                       la           64 06 20 90 Talpi exterioare şi tocuri din mate-                                       rial plastic           68 02 21 00 Marmura, travertin şi alabastru           68 02 22 00 Alte pietre calcaroase           68 02 23 00 Granit           68 02 29 00 Alte pietre           68 02 91 10 Alabastru slefuit, decorat sau altfel                                       prelucrat, dar nesculptat           68 02 91 90 Alta marmura, travertin şi alabastru           68 02 92 10 Alte pietre calcaroase slefuite, deco-                                       rate sau altfel prelucrate dar nes-                                       culptate           68 02 92 90 Altele           68 02 93 10 Granit slefuit decorat sau altfel pre-                                       lucrat, dar nesculptat cu o greutate                                       neta de minimum 10 kg           68 02 93 90 Altele           68 02 99 10 Alte pietre slefuite, decorate sau                                       altfel prelucrate, dar nesculptate cu                                       o greutate neta de minimum 10 kg           68 02 99 90 Altele           69 02 20 99 Altele caramizi       ──────────────────────────────────────────────────────────────────────-------