HOTĂRÂRE nr. 37 din 17 aprilie 2013pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 24 aprilie 2013  În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:– la secțiunea "Camera Deputaților", domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, aparținând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 17 aprilie 2013.Nr. 37.------