HOTĂRÂRE nr. 35 din 17 aprilie 2013pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 24 aprilie 2013  În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, se modifică după cum urmează:– la punctul 9 din "Componența Comisiei - membri titulari", domnul deputat Ioan Adam, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru titular în locul domnului senator Viorel Chiriac;– la punctul 1 din "Componența Comisiei - membri supleanți", domnul deputat Sorin Constantin Stragea, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru supleant în locul domnului deputat Ioan Adam.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 17 aprilie 2013.Nr. 35.------