LEGE nr. 107 din 18 aprilie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013     +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 4 iulie 2012, cu următoarea modificare:- La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) sunt date în administrarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu titlu gratuit."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 18 aprilie 2013.Nr. 107.----