HOTĂRÎRE nr. 24 din 7 octombrie 1991pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea şi modul de atribuire a insemnului titlului "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989", descrierea, modul de atribuire şi purtare a insemnului titlului "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989" şi a medaliei "Revoluţia română din decembrie 1989", precum şi instituirea insemnului omagial "Părinte de Erou-martir"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 15 octombrie 1991    În temeiul art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 43/1991,Parlamentul României adopta prezenta hotărîre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind descrierea şi modul de atribuire a insemnului titlului "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989", descrierea, modul de atribuire şi purtare a insemnului titlului "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989" şi a medaliei "Revoluţia română din decembrie 1989", precum şi instituirea insemnului omagial "Părinte de Erou-martir"PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR MARŢIAN DANPREŞEDINTELE SENATULUIacademicianALEXANDRU BÎRLĂDEANU  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind descrierea şi modul de atribuire a insemnului titlului "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989", descrierea, modul de atribuire şi purtare a insemnului titlului "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989" şi a medaliei "Revoluţia română din decembrie 1989", precum şi instituirea insemnului omagial "Părinte de Erou-martir"I. Titlul "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989"1. Însemnul titlului "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989" are forma unui disc, executat prin presare, avînd un diametru de 37 mm, cu anou sudat, de care se prinde bareta.Pe aversul insemnului, în interiorul discului, este imprimata figura unei ţinere, simbolizînd România, care tine în brate steagul tricolor, în faţa mormintului unui erou reprezentat de o cruce avînd la baza o ramura de laur. În jumătatea de sus a discului, în semicerc, este imprimata în relief inscripţia "Democratie, Libertate, Demnitate", iar în partea de jos, inscripţia "Decembrie 1989".Pe reversul insemnului, în jumătatea de sus a discului, este imprimata, în relief, inscripţia "Erou-martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989", iar în jumătatea de jos, o ramura de laur.Însemnul este confectionat din tombac (aliaj cu 90% cupru şi 10% zinc), patinat.2. Bareta insemnului titlului "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989" este de forma unui papirus desfăşurat, conţinînd doua ramuri de laur, către partea de jos (spre anou) terminindu-se cu o formă trapezoidala, emailata în cele 3 culori ale drapelului României.Pe spate, bareta este prevăzută cu un ac de prindere.3. Însemnul titlului "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989" se preda, spre păstrare, familiei celui decorat post-mortem (soţ, sotie, primului copil) sau părinţilor, după caz. Însemnul nu este transmisibil altei persoane şi nu poate fi purtat în public.II. Titlul "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989"4. Însemnul titlului "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989" are forma unui disc, executat prin presare, avînd un diametru de 37 mm, cu anou sudat, de care se prinde bareta.Aversul insemnului înfăţişează în prim-plan, în relief, un tinar luptător ţinînd desfăşurat un steag tricolor, iar în planul secund, un grup de luptători şi patru steaguri.În partea de sus a discului, pe semicerc, se afla imprimata, în relief, inscripţia "România - Libertate".Pe reversul insemnului este imprimata, în relief, inscripţia "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989", avînd dedesubt doua crengute de laur.Însemnul este confectionat din tombac (aliaj cu 90% cupru şi 10% zinc), patinat.5. Bareta insemnului titlului "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989" are forma unui papirus desfăşurat, conţinînd inscripţia "Decembrie 1989", în interiorul a doua crengute de laur, către partea de jos (spre anou) terminindu-se cu o formă trapezoidala, emailata în cele 3 culori ale drapelului României.Pe spate, bareta este prevăzută cu un ac de prindere.6. Însemnul titlului "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989" se poarta numai de către persoana decorata, pe partea dreaptă a pieptului.Însemnul se poarta cu prilejul unor reuniuni publice şi al sarbatorilor legale.III. Medalia "Revoluţia română din decembrie 1989"7. Însemnul medaliei "Revoluţia română din decembrie 1989" are forma unui disc, executat prin presare, avînd un diametru de 38 mm, cu anou sudat, de care se prinde bareta.Aversul medaliei înfăţişează în relief o scena din revoluţie, în Piaţa Revoluţiei din Capitala, avînd ca fundal clădirea Palatului Republicii, iar prim-plan, o masa de manifestanti, din care unul fluturind steagul tricolor cu stema decupata.În partea superioară a medaliei este imprimata, în relief, inscripţia "Victorie", iar în partea de jos, pe suprafaţa unei eşarfe, inscripţia "Decembrie 1989".Pe reversul medaliei este imprimata, în relief, inscripţia "Participant direct la manifestatiile pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989".Partea inferioară a medaliei cuprinde doua ramuri de stejar în relief, care încadrează anul 1989.Însemnul medaliei este confectionat din tombac (aliaj cu 90% cupru şi 10% zinc), patinat.8. Bareta medaliei are forma unui papirus desfăşurat, conţinînd doua ramuri de laur, către partea de jos (spre anou) terminindu-se cu o formă trapezoidala, emailata în cele 3 culori ale drapelului României.Pe spate, bareta este prevăzută cu un ac de prindere.9. Medalia "Revoluţia română din decembrie 1989" se poarta numai de către persoana decorata, pe partea stinga a pieptului.Însemnul se poarta cu prilejul unor reuniuni publice şi al sarbatorilor legale.IV. Însemnul omagial "Părinte de Erou-martir"10. Se instituie însemnul omagial "Părinte de Erou-martir", care se va inmina unuia sau ambilor părinţi, după caz, o dată cu predarea spre păstrare a insemnului titlului "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989" şi a brevetului prin care se atesta conferirea post-mortem a titlului.11. Însemnul omagial "Părinte de Erou-martir" are forma rotunda, cu un diametru de 30 mm, fiind confectionat din tombac (aliaj cu 90% cupru şi 10% zinc) de culoare galben auriu.Însemnul omagial este executat prin presare, inscripţiile fiind în relief.În centrul insemnului omagial este imprimata o faclie, avînd flacara din email roşu. În partea superioară a facliei se afla inscripţia "Părinte de Erou-martir", iar dedesubt inscripţia "Decembrie 1989".În partea inferioară a insemnului omagial se afla tricolorul României, acoperit cu email din culori corespunzătoare.Însemnul este prevăzut pe spate cu un ac de prindere.12. Inminarea insemnului omagial "Părinte de Erou-martir" se atesta printr-o legitimatie ce va fi semnată de secretarul general al Presedentiei României.13. Însemnul omagial "Părinte de Erou-martir" se poarta permanent, pe partea stinga a pieptului.V. Prevederi comune14. Titlurile şi medalia prevăzute în prezentul regulament se conferă prin decret al Preşedintelui României.Însemnele titlurilor şi medaliei vor fi însoţite de un brevet, prin care se atesta conferirea distinctiei.Brevetul va fi semnat de Preşedintele României şi va cuprinde denumirea distinctiei, numărul şi data decretului prin care s-a conferit, precum şi numele şi prenumele persoanei decorate, data şi locul naşterii acesteia, prenumele părinţilor.----------------