LEGE nr. 99 din 12 aprilie 2013pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 30 august 2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, cu următoarele modificări:1. La articolul 20 alineatul (2), litera b) se abrogă.2. La articolul 20 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) cel puţin un membru al consiliului de administraţie sau administratorul unic al societăţii reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să deţină calitatea de evaluator autorizat;".  +  Articolul II (1) Denumirea "Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România", respectiv "Uniunea" din cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor se înlocuieşte cu denumirea "Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România", respectiv "Asociaţia". (2) În cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, denumirea "Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România" se înlocuieşte cu denumirea "Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 12 aprilie 2013.Nr. 99.-------