ORDIN nr. 1.258 din 1 august 2005 (*actualizat*)pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate**)(actualizat până la data de 8 aprilie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 720 din 3 august 2007; ORDINUL nr. 266 din 1 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 720 din 3 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007.În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 321/2005privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora sunt: a) Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., pentru căile ferate principale specificate în tabelul nr. 3 din anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. a) a art. 1 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 266 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 8 aprilie 2013. b) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., pentru autostrăzi şi drumuri naţionale; c) Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A., pentru portul Constanţa şi portul Tomis, şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, pentru portul Galaţi (port Docuri, port Bazinul Nou şi port Mineralier) şi pentru Portul Brăila (port Hârşoaia, port Turcoaia, port Măcin şi port Gura Arman);----------Lit. c) a art. 1 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 266 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 8 aprilie 2013. d) Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti", pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti şi pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurei Vlaicu.----------Lit. d) a art. 1 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 266 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 8 aprilie 2013.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 720 din 3 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007.  +  Articolul 2Cartarea zgomotului, elaborarea şi reactualizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora se vor realiza în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 321/2005, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 720 din 3 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 720 din 3 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 1 august 2005.Nr. 1.258.---------