LEGE nr. 103 din 12 aprilie 2013privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 15 aprilie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 19 din 23 august 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, adoptată în temeiul art. 1 pct. III. 5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 28 august 2012, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 8 va avea următorul cuprins:(4) Sediul Autorității Navale Române este în municipiul Constanța, incinta Port Constanța, numărul 1, clădirea Autorității Navale Române.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României republicată.
  PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 12 aprilie 2013.Nr. 103.