RECTIFICARE nr. 11 din 9 ianuarie 2013referitoare la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 11 aprilie 2013    În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, se face următoarea rectificare:- la pct. III poziţia 32, în loc de: "Clubul Sportiv Municipal «Armătura» Zalău" se va citi: "Clubul Sportiv Municipal Zalău".-----