ORDIN nr. 35 din 8 aprilie 2013pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 11 aprilie 2013    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. «Sublocotenent Ionuţ-Cristian Ungureanu» pentru Grupul de Intervenţie nr. 2 din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Dealu Spirii» al Municipiului Bucureşti".2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 8-10, cu următorul cuprins:"8. Ziua Şcolii de Agenţi de Poliţie «Septimiu Mureşan» în data de 1 mai9. Ziua auditului public intern în data de 1 iulie10. Ziua Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Dealu Spirii» al Municipiului Bucureşti în data de 18 august".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 8 aprilie 2013.Nr. 35.------