HOTĂRÂRE nr. 17 din 8 aprilie 2013pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 şi art. 77 alin. (2)-(7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Comisia de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective: a) inventarierea şi studierea tuturor documentelor oficiale vizând acest caz; b) verificarea modului în care s-a dat aprobarea acestor interceptări şi temeinicia motivelor; c) audierea persoanelor implicate; d) modul în care au fost respectate deciziile Curţi Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în materie.  +  Articolul 2 (1) Comisia este formată din 15 membri. (2) Componenţa nominală a Comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei este stabilit prin regulament propriu, aprobat cu votul majorităţii membrilor acesteia.  +  Articolul 4Senatul cere tuturor organelor de stat, instituţiilor publice şi reprezentanţilor societăţii civile să pună la dispoziţia Comisiei orice informaţie sau documente care sunt de natura să servească activităţii acesteia.  +  Articolul 5Concluziile Comisiei vor fi cuprinse într-un raport ce va fi prezentat până la data de 30 iunie 2013.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitupa României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUI,GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti. 8 aprilie 2013.Nr. 17.  +  Anexa COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei de anchetă privind interceptările telefonicemagistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană aDrepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională
  Nr. crt. Numele şi prenumele Grupul parlamentar
  1. Donţu Ovidiu-Liviu PSD
  2. Frătean Petru-Alexandru PSD
  3. Mitu Augustin-Constantin PSD
  4. Tătaru Dan PSD
  5. Severin Georgică PSD
  6. Ciorbea Victor PNL
  7. Dobriţoiu Corneliu PNL
  8. Ilieşiu Sorin PNL
  9. Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan PNL
  10. PDL
  11. PDL
  12. Agrigoroaei Ionel PP-DD
  13. Popescu Corneliu PP-DD
  14. UDMR
  15. Niţă Mihai PC
  -------