RECTIFICARE nr. 422 din 29 martie 2013referitoare la anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 aprilie 2013    În anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis din 29 martie 2013, sefac următoarele rectificări:- la art. 7 alin. (1) lit. k), în loc de: "... în regiunea Sud*1) care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman, ..." se va citi: "...în regiunea Sud*1), care grupează judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova,...";- la art. 7 alin. (1) lit. l), în loc de: "regiunea Sud*2): grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman" se va citi: "... regiunea Sud*2): grupează judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman;".-------