ORDIN nr. 415 din 1 aprilie 2013pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul ICapitolul XVI "Contabilitatea operaţiunilor specifice ale Trezoreriei Centrale" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală trezorerie şi contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 1 aprilie 2013.Nr. 415.  +  Anexa Capitolul XVI "Contabilitatea operaţiunilor specifice ale Trezoreriei Centrale" se modifică şi se completează după cum urmează:I. Conturile sintetice şi analitice prevăzute în Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale şi conturile sintetice prevăzute în instrucţiunile de aplicare ale acestuia se modifică şi se completează astfel:1.1. Conturile sintetice şi analitice prevăzute în Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale şi conturile sintetice prevăzute în instrucţiunile de aplicare ale acestuia se completează cu următoarele conturi:- contul sintetic 117.01 "Rezultatul reportat - instituţii publice finanţate integral din buget" cu contul analitic 117.01.01 "Rezultatul reportat - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";- contul sintetic 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget" cu contul analitic 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";- contul analitic 4481.03 "Alte datorii faţă de bugetul general consolidat - conturi tranzitorii";- contul analitic 461x.04.02.04 "Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi interne contractate de stat şi subîmprumutate" cu conturile subanalitice 461x.04.02.04.01 "Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi interne contractate de stat şi subîmprumutate", 461x.04.02.04.02 "Debitori din majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisioanelor pentru împrumuturi interne contractate de stat şi subîmprumutate", 461x.04.02.04.03 "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi interne contractate de stat şi subîmprumutate";- contul analitic 462x.02.04 "Creditori la fondul de risc conform OG nr. 14/1995";- contul analitic 5126.10 "Disponibil privind operaţiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finanţelor Publice" cu conturile subanalitice 5126.10.01 "Disponibil privind operaţiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituţii de credit" şi 5126.10.02 "Disponibil privind operaţiunile derulate prin conturile tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Centrală Operativă";- contul analitic 5126.20 "Disponibil în lei conform convenţiei BCR".1.2. Din Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale şi din instrucţiunile de aplicare ale acestuia se elimină următoarele conturi:- contul sintetic 117.09 "Rezultatul reportat - bugetul de stat";- contul sintetic 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";- contul sintetic 117.13 "Rezultatul reportat - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică";- contul sintetic 121.13 "Rezultatul patrimonial - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică";- conturile analitice 4685.01 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea/refinanţarea deficitului bugetului de stat" şi contul analitic 4685.02 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru alte destinaţii prevăzute de lege";- contul analitic 5126.11.01 "Disponibil privind împrumuturile acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului" cu conturile subanalitice 5126.11.01.01 "Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea/refinanţarea deficitului bugetului de stat", 5126.11.01.02 "Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pe bază de legi speciale, 5126.11.01.03 "Disponibil privind împrumuturile acordate pe bază de HG din contul curent general al Trezoreriei Statului", 5126.11.01.04 "Disponibil privind împrumuturile pentru finanţarea deficitului bugetului de stat", 5126.11.01.05 "Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru alte destinaţii prevăzute de lege";- contul analitic 5126.11.02 "Disponibil privind plasamentele financiare efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului";- contul analitic 8039.01 "Garanţii de stat pentru împrumuturi interne şi externe cu conturile subanalitice" cu conturile subanalitice 8039.01.01 "Garanţii de stat pentru împrumuturi interne" şi 8039.01.02 "Garanţii de stat pentru împrumuturi externe".1.3. În Planul de conturi general al Trezoreriei Centrale denumirea următoarelor conturi se modifică astfel:- contul 461 "Debitori diverşi" devine: contul 461 "Debitori";- contul 461x.04.03 "Debitori din comisioane şi majorări de întârziere la fondul de risc conform OG nr. 14/1995" devine: contul 461x.04.03 "Debitori la fondul de risc conform OG nr. 14/1995".II. Funcţiunea următoarelor conturi din instrucţiunile de utilizare a conturilor se modifică şi se completează astfel:2.1. La creditarea contului 117 "Rezultatul reportat" prin debitarea contului 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" se elimină următorul cuprins: - cu diminuarea deficitului bugetului de stat din veniturile din privatizare, potrivit prevederilor legale; - cu diminuarea datoriei publice create în baza unor legi speciale din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale; - cu diminuarea deficitului bugetului de stat din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale.2.2. La creditarea contului 121 "Rezultatul patrimonial" se introduce debitarea prin contul 770 "Finanţarea de la buget" cu următorul cuprins: - cu sumele preluate la sfârşitul perioadei din contul de finanţare bugetară, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea Trezoreriei Centrale.2.3. La creditarea contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se introduce debitarea prin următoarele conturi:- 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" cu următorul cuprins: - cu emisiunile de obligaţiuni de stat utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;- 519 "Împrumuturi pe termen scurt" cu următorul cuprins: - cu emisiunile de obligaţiuni de stat utilizate pentru rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (5198 = 161).2.4. La debitarea contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se introduce creditarea prin contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" cu următorul cuprins: - cu valoarea ratelor de împrumut din emisiuni de obligaţiuni scadente achitate din împrumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (161 = 5198).2.5. La creditarea contului 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se introduce debitarea prin contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" cu următorul cuprins: - cu valoarea împrumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilităţile contului curent general alTrezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.2.6. La debitarea contului 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se introduce creditarea prin contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" cu următorul cuprins: - cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate din împrumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (1641 = 5198).2.7. La creditarea contului 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se introduce debitarea prin contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" cu următorul cuprins: - cu valoarea împrumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.2.8. La debitarea contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat" se introduce creditarea prin următoarele conturi:- 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" cu următorul cuprins: - cu emisiunile de obligaţiuni de stat utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;- 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" cu următorul cuprins: - cu valoarea împrumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;- 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" cu următorul cuprins: - cu valoarea împrumuturilor utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;- 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" cu următorul cuprins: - cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform legii pentru finanţarea deficitului bugetului de stat;- 519 "Împrumuturi pe termen scurt" cu următorul cuprins: - cu emisiunile de certificate de trezorerie utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.2.9. La debitarea contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat" se elimină creditarea prin contul 267 "Creanţe imobilizate".2.10. La debitarea contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se introduce creditarea prin contul 267 "Creanţe imobilizate" cu următorul cuprins: - cu rambursarea plasamentelor efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale.2.11. La debitarea contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" prin creditarea contului 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" se elimină următorul cuprins: - cu sumele acordate din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale utilizate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat.2.12. La partea introductivă a contului 267 "Creanţe imobilizate" se elimină sintagma "împrumuturile pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea deficitului".2.13. La debitarea contului 267 "Creanţe imobilizate" prin creditarea contului 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" se elimină următorul cuprins: - la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat; - la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.2.14. La creditarea contului 267 "Creanţe imobilizate" se elimină debitarea prin contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat".2.15. La creditarea contului 267 "Creanţe imobilizate" se introduce debitarea prin contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" cu următorul cuprins: - cu rambursarea plasamentelor efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale.2.16. La debitarea contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" se introduce creditarea prin contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" cu următorul cuprins:- cu sumele în curs de clarificare.2.17. La creditarea contului 461 "Debitori" sintagma "Debitori din creanţe externe ale României" se înlocuieşte cu sintagma "Debitori".2.18. La debitarea contului 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" prin creditarea contului 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" cuprinsul se modifică astfel: - cu valoarea împrumuturilor acordate pe termen scurt.2.19. La debitarea contului 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" se elimină creditarea prin contul 519 "Împrumuturi şi creanţe asimilate pe termen scurt".2.20. La creditarea contului 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" prin debitarea contului 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" cuprinsul se modifică astfel: - cu împrumuturile pe termen scurt rambursate.2.21. La creditarea contului 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" se elimină debitarea prin contul 519 "Împrumuturi şi creanţe asimilate pe termen scurt".2.22. La creditarea contului 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se introduce debitarea prin contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" cu următorul cuprins: - cu sume în curs de clarificare.2.23. La debitarea contului 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se introduce creditarea prin contul 519 "Împrumuturi şi creanţe asimilate pe termen scurt" cu următorul cuprins: - cu răscumpărarea titlurilor de stat din împrumuturi pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului (505 = 5198).2.24.La debitarea contului 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" prin creditarea următoarelor conturi:- 117 "Rezultatul reportat" se elimină următorul cuprins: - cu diminuarea deficitului bugetului de stat din veniturile din privatizare, potrivit prevederilor legale; - cu diminuarea datoriei publice create în baza unor legi speciale din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale; - cu diminuarea deficitului bugetului de stat din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale;- 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" cuprinsul se modifică astfel: - cu împrumuturile pe termen scurt rambursate;- 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se elimină la primul alineat următoarea sintagmă: "destinate, potrivit prevederilor legale, finanţării/refinanţării deficitului bugetului de stat sau finanţării datoriei publice preluate de stat în baza unor legi speciale";- 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se introduce următorul cuprins: - cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului destinate rambursării împrumuturilor în valută (512 = 5198).2.25. La creditarea contului 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" prin debitarea următoarelor conturi:- 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat" se introduce următorul cuprins: - cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform legii pentru finanţarea deficitului bugetului de stat;- 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se elimină următorul cuprins: - cu sumele acordate din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale utilizate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat;- 267 "Creanţe imobilizate" se elimină următorul cuprins: - la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat; - la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat;- 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" cuprinsul se modifică astfel: - cu valoarea împrumuturilor acordate pe termen scurt.2.26. La creditarea contului 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se introduce debitarea prin următoarele conturi:- 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" cu următorul cuprins: - cu valoarea ratelor de împrumut din emisiuni de obligaţiuni scadente achitate din împrumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (161 = 5198);- 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" cu următorul cuprins: - cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate din împrumuturi pe termenscurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (1641 = 5198);- 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" cu următorul cuprins: - cu emisiunile de certificate de trezorerie utilizate pentru restituirea sumelor primite din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat (1662 = 5191);- 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" cu următorul cuprins: - cu împrumuturile pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat din (505 = 5198);- 519 "Împrumuturi pe termen scurt" cu următorul cuprins: - cu emisiunile de titluri de stat utilizate pentru rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului (5198 = 5191).2.27. La creditarea contului 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se introduce la debitarea prin contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" următorul cuprins: - cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului destinate rambursării împrumuturilor în valută (512 = 5198).2.28. La creditarea contului 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se elimină debitarea prin contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii".2.29. La creditarea contului 519 "Împrumuturi pe termen scurt" prin debitarea contului 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" se elimină la primul alineat următoarea sintagmă: "destinate, potrivit prevederilor legale, finanţării/refinanţării deficitului bugetului de stat sau finanţării datoriei publice preluate de stat în baza unor legi speciale".2.30. La debitarea contului 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se introduce creditarea prin următoarele conturi:- 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" cu următorul cuprins: - cu rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului din emisiuni de obligaţiuni de stat (5198 = 161);- 519 "Împrumuturi pe termen scurt" cu următorul cuprins: - cu rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului din emisiuni de titluri de stat (5198 = 5191).2.31. La debitarea contului 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se elimină creditarea prin contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii".2.32. La creditarea contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" se elimină debitarea prin contul 770 "Finanţarea de la buget".2.33. La debitarea contului 770 "Finanţarea de la buget" se introduce creditarea prin contul 121 "Rezultatul patrimonial" cu următorul cuprins: - cu sumele preluate la sfârşitul perioadei din contul de finanţare bugetară, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea Trezoreriei Centrale.2.34. La debitarea contului 770 "Finanţarea de la buget" se elimină creditarea prin contul 520 "Disponibil al bugetului de stat".2.35. La partea introductivă a contului 8039 "Alte valori în afara bilanţului" se elimină sintagma "garanţii de stat pentru împrumuturi interne şi externe".III. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni se modifică şi se completează astfel:3.1. La punctul VII, contul 121.13 "Rezultatul patrimonial -operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică" se înlocuieşte cu contul 121.12 "Rezultatul patrimonial - Trezoreria Centrală".3.2. Operaţiunea contabilă prevăzută la punctele VIII.1, XIX. 4 (prima înregistrare) şi XX.5 (prima înregistrare) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
  Emisiunea de titluri de stat în vederea restituirii împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului 5198 Împrumuturi primite din contul curent general al Trezoreriei Statului % 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 5191.01 Împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt
  3.3. Operaţiunea contabilă prevăzută la punctele VIII. 2, XIX.3.3 (prima înregistrare) şi XX.4.1 (prima înregistrare) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
  Răscumpărarea titlurilor de stat din împrumuturi pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 5198 Împrumuturi primite din contul curent general al Trezoreriei Statului
  3.4. La punctele VIII.4, XIX.3.3 (ultima înregistrare) şi XX.4.1 (ultima înregistrare) operaţiunea contabilă evidenţiată prin formula contabilă "4685 = 5198" se elimină.3.5. La punctele VIII.5, XIX.4 (ultima înregistrare) şi XX.5 (ultima înregistrare) operaţiunea contabilă evidenţiată prin formula contabilă "5198 = 4685" se elimină.3.6. La punctul VIII, la punctul 3 se introduc următoarele înregistrări contabile:
  *Font 9*
  Evidenţierea împrumuturilor din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea împrumuturilor în valută 5127 Disponibilităţi în valută ale Trezoreriei Centrale 5198 Împrumuturi primite din contul curent general al Trezoreriei Statului
  Rambursarea împrumuturilor externe % 1611 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent 1641 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent 5127 Disponibilităţi în valută ale Trezoreriei Centrale
  Evidenţierea împrumuturilor din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea împrumuturilor în lei % 1611 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent 1641 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent 5198 Împrumuturi primite din contul curent general al Trezoreriei Statului
  3.7. Operaţiunile contabile prevăzute la punctele X.3 şi X.4 se înlocuiesc cu următoarele înregistrări contabile:
  *Font 9*
  Rambursarea plasamentelor efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale 1671.01 Împrumuturi din echiva- lentul în lei a credi- telor externe guvernamentale 2678.01.02 Plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale
  Evidenţierea împrumuturilor din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru rambursarea împrumuturilor în valută 5127.06 Disponibil în valută conform Convenţiei BNR 5198 Împrumuturi primite din contul curent general al Trezoreriei Statului
  3.8. Operaţiunile contabile prevăzute la punctele XIII.1 şi XIII.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 9*
  ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐│Închiderea la sfârşitul perioadei a │ 121.01.01 │ 6xx ││conturilor de cheltuieli şi venituri │Rezultatul patrimonial -│Conturi de cheltuieli ││care decurg din: │instituţii publice │ ││- operaţiunile de finanţare de la │finanţate integral din │ ││bugetul de stat; │bugetul de stat │ ││- operaţiunile de reevaluare a ├────────────────────────┼─────────────────────────┤│conturilor de împrumuturi, terţi şi │ 7xx │ 121.01.01 ││disponibilităţi în valută utilizate │Conturi de venituri │Rezultatul patrimonial - ││pentru finanţarea deficitului │ │instituţii publice ││bugetului de stat şi refinanţarea │ │finanţate integral din ││datoriei publice. │ │bugetul de stat │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤│Închiderea la sfârşitul perioadei a │ 7701 │ 121.01.01 ││contului de finanţare de la bugetul de│Finanţarea de la bugetul│Rezultatul patrimonial - ││stat prin contul de rezultat │de stat │instituţii publice ││patrimonial │ │finanţate integral din ││ │ │bugetul de stat │└──────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘3.9. Pe tot parcursul Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni, conturile 117.09 "Rezultatul reportat - bugetul de stat" şi 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" se înlocuiesc cu conturile 117.01.01 "Rezultatul reportat - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat" şi 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat".3.10. Operaţiunile contabile prevăzute la punctele XIII.6 şi XIII.7 se elimină.3.11. Operaţiunile contabile prevăzute la punctele XIV.1 şi XIV.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 9*
  Finanţarea deficitului bugetului de stat din împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni de stat şi certificate de trezorerie 1662 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat % 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 5191.01 Împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt
  Finanţarea deficitului bugetului de stat din împrumuturi interne şi externe contractate/garantate destinate, potrivit prevederilor legale, finanţării deficitului bugetului de stat 1662 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat % 164 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat 165 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat
  3.12. Operaţiunea contabilă prevăzută la punctul XIV.8 (penultima înregistrare) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
  Finanţarea deficitului bugetului de stat din conturile de disponibil din vărsăminte din privatizare 1662 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat % 5126.08 Disponibil în lei din vărsăminte din privati- zare şi din valorificarea activelor neperformante 5127.05 Disponibil în valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  3.13. La punctul XIV.8 (ultima înregistrare) operaţiunea contabilă evidenţiată prin formula contabilă "5126.11.01.04 = 581" se elimină.3.14. La punctele XIV.3, XIV.8, XIV.9 şi XX.4.4 (a patra înregistrare) operaţiunea contabilă evidenţiată prin formula contabilă "1662 = 2672" se elimină.3.15. La punctele XIX.3.4 (a treia înregistrare) şi XX.4.4 (a treia înregistrare) operaţiunile contabile evidenţiate prin formulele contabile "5126 = 117.12" şi, respectiv, "5126.11.01.04 = 117.09" se elimină.3.16. Se adaugă punctul XXII cu următorul cuprins:
  *Font 8*
  XXII Operaţiuni privind plăţi efectuate către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice conform OUG nr. 121/2010 şi OMFP nr. 1.801/2011
  1. Înregistrarea sumelor încasate în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituţiile de credit în vederea virării acestora la bugetele componente ale bugetului general consolidat 5126.10.01.CUI Banca Disponibil privind operaţiunile derulate prin conturi tranzitorii deschise pe numele MFP la instituţii de credite 4481.03 Alte datorii faţă de bugetul general consolidat prin conturi tranzitorii
  2. Transferarea de către instituţiile de credit în contul Ministerului Finanţelor Publice deschis la Trezoreria Operativă Centrală a sumelor colectate în conturile tranzitoriii 581 Viramente interne 5126.10.01.CUI Banca Disponibil privind operaţiunile derulate prin conturi tranzitorii deschise pe numele MFP la instituţii de credite
  5126.10.02.CUI Banca Disponibil privind ope- raţiunile derulate prin conturi tranzitorii deschise pe numele MFP la Trezoreria Operativă Centrală 581 Viramente interne
  3. Transferarea sumelor încasate de Ministerul Finanţelor Publice de la instituţiile de credit la bugetul general consolidat 4481.03 Alte datorii faţă de bugetul general consoli- dat prin conturi tranzitorii 5126.10.02.CUI Banca Disponibil privind opera- ţiunile derulate prin conturi tranzitorii deschise pe numele MFP la Trezoreria Operativă Centrală
  4. Returnarea/Restituirea instituţiei de credit a sumelor nedecontate în termenul prevăzut sau care nu sunt completate conform normelor în vigoare 4481.03 Alte datorii faţă de bugetul general consolidat prin conturi tranzitorii 473.01.xx Decontări din operaţii în curs de clarificare cu instituţiile de credit sau Trezoreria Statului - conturi tranzitorii
  473.01.xx Decontări din operaţii în curs de clarificare cu instituţiile de credit sau Trezoreria Statului - conturi tranzitorii 5126.10.02.CUI Banca Disponibil privind opera- ţiunile derulate prin conturi tranzitorii deschise pe numele MFP la Trezoreria Operativă Centrală
  5. Comisioane plătite instituţiilor de credit din bugetul Trezoreriei Statului pentru operaţiunile de transfer prevăzute la pct. 2 627.02 Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate din bugetul Trezoreriei Statului 7709 Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului
  3.17. Formulele contabile prevăzute la punctele VIII 7, 8, 9 şi 10 se elimină._________