ORDIN nr. 436 din 1 aprilie 2013pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colţea - Compartimentul de transplant medular pentru activitatea de transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic în scop terapeutic
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013    Văzând Referatul de aprobare întocmit de Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 3.211 din 2013 şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 358 din 15 martie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 18.311 din 18 martie 2013,având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Colţea - Compartimentul de transplant medular pentru activitatea de transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic în scop terapeutic, cu sediul în Bulevardul I. C. Brătianu nr. 1, Bucureşti, sectorul 3.  +  Articolul 2 (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare. (3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 1 aprilie 2013.Nr. 436.----