AMENDAMENT din 21 decembrie 2012convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi, respectiv, la Bucureşti la 21 decembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 26 martie 2013      BANCA MONDIALĂ 1818 H Street N.W. (202) 473-1000    BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU Washington, D.C. 20433 Cable Address: INTBAFRAD    RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE U.S.A. Cable Address: INDEVAS    Asociaţia Internaţională pentru    DezvoltareExcelenţei Sale, 14 decembrie 2012Florin Georgescu,Viceprim-ministru şi ministrul finanţelor publiceBucureşti, RomâniaStimate Domnule Viceprim-ministru:Proiectul Reformei judiciare (Împrumut nr. 4.811-RO)Amendament la Acordul de împrumutFacem referire la Acordul de împrumut (Acordul de împrumut) dintre România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), pentru Proiectul menţionat anterior, datat 27 ianuarie 2006. De asemenea, avem în vedere scrisoarea din 18 octombrie 2012 a domnului Claudiu Doltu, secretar de stat, prin care au fost solicitate anumite amendamente la Acordul de împrumut.Propunem prin prezenta modificarea Acordului de împrumut, după cum urmează:I. Acordul de împrumut1. Articolul II, secţiunea 2.03 se modifică după cum urmează (modificările sunt prezentate cu caractere italice:"Data finalizării va fi 31 martie 2015 sau o dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va notifica neîntârziat beneficiarul cu privire la stabilirea unei astfel de date ulterioare."Apendicele la anexa nr. 5 se modifică conform ataşamentului la prezenta scrisoare.Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră faţă de cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi retransmiterea exemplarului inclus în această corespondenţă. Amendamentele vor intra în vigoare odată cu primirea exemplarelor contrasemnate ale acestei scrisori.Cu sinceritate,Peter Harold,directorEuropa Centrală şi Ţările BalticeRegiunea Europa şi Asia Centrală[semnătura indescifrabilă]De acord.---------ROMÂNIAPrin: Claudiu Grigoraş Doltu,reprezentant autorizatFuncţia: secretar de statData: 21 decembrie 2012Telefon (202) 473-6048 Fax (202) 522-2566Excelenţei Sale, 14 decembrie 2012Florin GeorgescuAtaşamentApendice la anexa nr. 5cc: E. S. Mona Pivniceru, ministru, Ministerul JustiţieiBucureşti, RomâniaJudecător Alina Nicoleta Ghica, preşedinte, Consiliul Superioral MagistraturiiBucureşti, RomâniaDna Simona Maya Teodoroiu, secretar de stat, Ministerul JustiţieiBucureşti, RomâniaDl Claudiu Doltu, secretar de stat, Ministerul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaDna Alexandra Mihaela Şinc, secretar general, Ministerul JustiţieiBucureşti, RomâniaDna Diana Popescu, director general, Ministerul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaDna Cornelia Munteanu, manager de proiect, MinisterulJustiţiei - DIEFPBucureşti, RomâniaDl Rudolf Jan Treffers, director executivBanca Mondială  +  Apendicela Anexa nr. 5România PRJ
  Măsura/Acţiunea Termene care trebuie respectate Sume*1) care vor fi anulate în situaţia neîndeplinirii măsurilor/ acţiunilor*2)
  A. Măsuri legate de reforma politicilor
  1. Contractul finalizat pentru sarcina pri- vind optimizarea procedurilor în instanţă Nu mai târziu de 31 decembrie 2013 EUR 249.888.51*3)
  2. Aprobarea de către INM a broşurii care conţine metodologia pentru (i) crearea unei curricule de e-Learning pe baza celei tradiţionale; (îi) crearea cursurilor interactive de instruire la distanţă; (iii) predarea şi administrarea modulelor e-Learning în calitate de formator (Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIEFP privind aprobarea broşurii de către INM.) Nu mai târziu de 31 martie 2013 EUR 50.772,25*4)
  3. Semnarea contractului pentru CNS privind dezvoltarea reţelei de formatori pentru tehnicile de instruire la distanţă (e-Learning) (Banca Mondială va primi un exemplar al contractului semnat în termen de o săptămână de la semnarea acestuia.) Nu mai târziu de 30 octombrie 2013 EUR 142.300,00
  4. Codul naţional privind Insolvenţa elabo- rat de consultant şi aprobat de către beneficiar (Banca Mondială va primi confirmarea scrisă a elaborării şi aprobării Codului de către beneficiar.) Nu mai târziu de 31 august 2013 EUR 147.026*5)
  B. Măsuri legate de infrastructura instanţelor şi TIC
  5. Sistemul de gestionare a resurselor (Resource Management System - RMS) este în întregime funcţional. (Se va transmite Băncii Mondiale o confirmare scrisă din partea DIEFP pri- vind rezultatul testelor efectuate în vederea punerii în funcţiune a RMS pentru instituţiile beneficiare*6) prevăzute în contract.) Nu mai târziu de 31 martie 2014 EUR 1.421.429,89
  6. Implementarea în proporţie de cel puţin 50%(progres fizic) a lucrărilor civile la Palatul de Justiţie Iaşi - în baza unei evaluări de specialitate realizate de o misiune de supraveghere a Băncii Mondiale Nu mai târziu de 30 septembrie 2013*7) EUR 4.885.079,63*8)
  7. Lucrările finalizate (progres fizic) la Tribunalul Tulcea şi Curtea de Apel Piteşti (Se va transmite Băncii Mondiale o confirmare scrisă din partea DIEFP privind finalizarea respectivelor proiecte de lucrări civile.) Nu mai târziu de 31 august 2013 Tulcea - EUR 667.000*9) Piteşti - EUR 377.000
  8. Contractul de lucrări civile semnat pentru Tribunalul Cluj (Banca Mondială va primi un exemplar din contractul semnat în termen de o săptămână de la semnarea acestuia.) Nu mai târziu de 31 martie 2013 EUR 1.109.045
  9. Ministerul Justiţiei va elabora şi aproba un set de acţiuni care vor fi întreprinse pentru continuarea lucrărilor de reabili- tare la Tribunalul Sibiu. (Banca Mondială va primi un exemplar din setul de acţiuni.) Nu mai târziu de 28 februarie 2013 EUR 2.916.586*10)
  __________*1) Valoarea echivalentă în RON se va calcula pe baza cursului mediu de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data implementării măsurii (de exemplu, data semnării contractului) sau la data la care Împrumutatul ar fi trebuit să implementeze măsura, dar nu a făcut acest lucru.*2) Anularea se aplică sumelor corespunzătoare (fie valori contractuale totale, fie plăţi estimate rămase de efectuat la termenele respective) pe fiecare contract în parte. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*3) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*4) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*5) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*6) Instituţiile beneficiare sunt: Ministerul Justiţiei şi tribunalele, Ministerul Public şi parchetele, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi penitenciarele.*7) Finalizarea lucrărilor civile este preconizată cel mai târziu în luna februarie 2014. Prin urmare, finalizarea în termeni de progres fizic a proiectului în proporţie de aproximativ 50% până în luna septembrie 2013 ar trebui să fie o indicaţie rezonabilă a faptului că proiectele de lucrări civile vor fi finalizate conform angajamentului.*8) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*9) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*10) Suma reprezintă plăţi estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea "plăţilor estimate rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.----