ORDIN nr. 398 din 21 martie 2013pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 25 martie 2013  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 2.737 din 21 martie 2013,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru coordonarea ştiinţifică şi metodologică a activităţii de specialitate din reţeaua de asistenţă medicală se înfiinţează şi funcţionează următoarele comisii consultative ale Ministerului Sănătăţii: a) Comisia naţională pentru coordonarea comisiilor de specialitate; b) comisiile de specialitate.  +  Articolul 2Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Lista comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi componenţa nominală a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Participarea persoanelor nominalizate la activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii în condiţiile prezentului ordin constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale.  +  Articolul 7 (1) Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi la conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Aceştia sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, precum şi angajamentul de confidenţialitate. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să îşi actualizeze anual declaraţia de interese, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declaraţii. (4) Declaraţiile de interese şi angajamentul de confidenţialitate se depun şi se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii. (5) Declaraţiile de interese se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii. (6) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. (7) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) atrage pierderea calităţii de membru al comisiei consultative a Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 21 martie 2013.Nr. 398.  +  Anexa 1REGULAMENT 21/03/2013  +  Anexa 2REGULAMENT 21/03/2013  +  Anexa 3COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei naţionale pentru coordonareacomisiilor de specialitate ale Ministerului SănătăţiiPreşedinte: acad. prof. univ. dr. Constantin Popa - BucureştiVicepreşedinţi: prof. dr. Radu Deac - Târgu MureşProf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-NapocaMembri:Prof. dr. Vasile Astărăstoaie - IaşiProf. dr. Daniela Bartoş - BucureştiProf. dr. Mircea Beuran - BucureştiProf. dr. Adrian Streinu-Cercel - BucureştiProf. dr. Maria Dorobanţu - BucureştiProf. dr. Monica Pop - BucureştiProf. dr. Irinel Popescu - BucureştiProf. dr. Gheorghe Peltecu - BucureştiProf. dr. Ioanel Sinescu - BucureştiProf. dr. Mihai Voiculescu - Bucureşti  +  Anexa 4Lista comisiilor de specialitate aleMinisterului Sănătăţii şi componenţa nominală a acestoraI. Comisiile de specialitate:1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă;2. Comisia de boli infecţioase;3. Comisia de cardiologie;4. Comisia de dermatovenerologie;5. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;6. Comisia de endocrinologie;7. Comisia de farmacologie clinică;8. Comisia de gastroenterologie;9. Comisia de genetică medicală;10. Comisia de geriatrie şi gerontologie;11. Comisia de hematologie;12. Comisia de medicină de familie;13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre;14. Comisia de medicină internă;15. Comisia de medicina muncii;16. Comisia de nefrologie;17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică;18. Comisia de oncologie;19. Comisia de paliaţie;20. Comisia de pediatrie şi neonatologie;21. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică;22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;23. Comisia de reabilitare medicală;24. Comisia de reumatologie;25. Comisia de chirurgie cardiovasculară;26. Comisia de chirurgie generală;27. Comisia de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă;28. Comisia de chirurgie toracică;29. Comisia de chirurgie pediatrică;30. Comisia de neurochirurgie;31. Comisia de obstetrică-ginecologie;32. Comisia de oftalmologie;33. Comisia de ortopedie şi traumatologie;34. Comisia de ortopedie pediatrică;35. Comisia de otorinolaringologie;36. Comisia de urologie;37. Comisia de anatomie patologică;38. Comisia de epidemiologie;39. Comisia de medicină de laborator;40. Comisia de medicină legală;41. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară;42. Comisia de sănătate publică şi management;43. Comisia de igienă;44. Comisia de medicină dentară;45. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială;46. Comisia naţională de luptă anti-SIDA;47. Comisia de bioetică.II. Componenţa nominală a comisiilor de specialitate:1. Comisia de anestezie şi terapie intensivăPreşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - TimişoaraVicepreşedinte: conf. dr. Şerban Ion Bubenek Turconi - BucureştiSecretar: dr. Ovidiu Bedreag - TimişoaraMembri:Conf. dr. Daniela Filipescu - BucureştiProf. dr. Sanda Copotoiu - Târgu MureşConf. dr. Ioana Grinţescu - BucureştiConf. dr. Natalia Hagău - Cluj-NapocaConf. dr. Elena Copaciu - BucureştiŞef lucrări dr. Dana Tomescu - BucureştiŞef lucrări dr. Gabriela Droc - Bucureşti2. Comisia de boli infecţioasePreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - BucureştiSecretar: dr. Sorin Petrea - BucureştiMembri:Prof. dr. Emanoil Ceauşu - BucureştiProf. dr. Augustin Cupşa - CraiovaProf. dr. Carmen Dorobăţ - IaşiProf. dr. Sorin Rugină - ConstanţaProf. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-NapocaConf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - BucureştiŞef lucrări dr. Voica Lăzureanu - Timişoara2.1. Subcomisia pentru limitarea rezistenţei microbienePreşedinte: conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - BucureştiMembri:Conf. dr. Irina Codiţă - BucureştiDr. Roxana Şerban - BucureştiDr. Edit Szekely - Târgu MureşDr. Daniela Tălăpan - BucureştiFarm. Gabriela Ruja - Bucureşti3. Comisia de cardiologiePreşedinte: prof. dr. Cezar Macarie - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - BucureştiSecretar: prof. dr. Dan Gaiţă - TimişoaraMembri:Dr. Dan Deleanu - BucureştiProf. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - TimişoaraProf. dr. Dan Dobreanu - Târgu MureşProf. dr. Maria Dorobanţu - BucureştiProf. dr. Carmen Ginghină - BucureştiProf. dr. Doina Dimulescu - BucureştiProf. dr. Cătălina Georgescu-Arsenescu - IaşiConf. dr. Iancu Adrian - Cluj-NapocaProf. dr. Crina Sinescu - Bucureşti4. Comisia de dermato-venerologiePreşedinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. George Sorin Ţiplică - BucureştiSecretar: dr. Alin Codruţ Nicolescu - BucureştiMembri:Conf. dr. Laura Gheuca Solovăstru - IaşiConf. dr. Silviu Morariu - Târgu MureşConf. dr. Cătălin Popescu - BucureştiConf. dr. Virgil Pătraşcu - CraiovaConf. dr. Maria Rotaru - Sibiu5. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolicePreşedinte: dr. Alina Nicolau - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Ioan Andrei Vereşiu - Cluj-NapocaSecretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Constantin Ionescu-Târgovişte - BucureştiProf. dr. Petru Aurel Babeş - OradeaProf. dr. Mariana Graur - IaşiProf. dr. Radu Lichiardopol - BucureştiProf. dr. Gabriela Radulian - BucureştiProf. dr. Maria Moţa - CraiovaProf. dr. Ioana Micle - TimişoaraConf. dr. Romulus Timar - TimişoaraŞef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti6. Comisia de endocrinologiePreşedinte: prof. dr. Constantin Dumitrache - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Simona Fica - BucureştiSecretar: dr. Raluca Alexandra Trifanescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Voichiţa Mogoş - IaşiProf. dr. Circo Eduard - ConstanţaConf. dr. Cătălina Poiană - BucureştiConf. dr. Ionela Paşcanu - Târgu MureşConf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-NapocaConf. dr. Aurora Miloş - TimişoaraConf. dr. Ghervan Cristina - ClujŞef lucrări dr. Adina Mariana Ghemigean - BucureştiŞef lucrări dr. Diana Loreta Păun - Bucureşti7. Comisia de farmacologie clinicăPreşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-NapocaSecretar: asist. dr. Tudosie Mihai - BucureştiMembri:Prof. dr. Ioan Fulga - BucureştiProf. dr. Mihai Nechifor - IaşiProf. dr. Gheorghe Ţarălungă - ConstanţaConf. dr. Daniel Vasile - BucureştiConf. dr. Andrei Tică - Craiova8. Comisia de gastroenterologiePreşedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Mircea Diculescu - BucureştiSecretar: dr. Teodor Bădescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Ligia Bancu - Târgu MureşProf. dr. Adrian Săftoiu - CraiovaProf. dr. Ioan Sporea - TimişoaraProf. dr. Anca Trifan - IaşiConf. dr. Eugen Dumitru - ConstanţaConf. dr. Cristin-Constantin Vere - CraiovaŞef lucrări dr. Gabriel Constantinescu - Bucureşti9. Comisia de genetică medicalăPreşedinte: prof. dr. Marius Bembea - OradeaVicepreşedinte: prof. dr. Maria Puiu - TimişoaraSecretar: dr. Vasilica Plăiaşu - BucureştiMembri:Prof. dr. Emilia Severin - BucureştiConf. dr. Vlad Gorduza - IaşiProf. dr. Pop Ioan Victor - Cluj-Napoca10. Comisia de geriatrie şi gerontologiePreşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - BucureştiVicepreşedinte: şef lucrări dr. Gabriel Prada - BucureştiSecretar: dr. Ioana Ioancio - BucureştiMembri:Conf. dr. Ioan Valer Donca - ClujConf. dr. Dana Ioana Alexa - IaşiConf. dr. Maria Georgescu - BucureştiŞef lucrări dr. Lelia Maria Şuşan - TimişoaraDr. Carmen Ştiru - Bucureşti11. Comisia de hematologiePreşedinte: prof. dr. Margit Şerban - TimişoaraVicepreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - BucureştiSecretar: şef lucrări Iulia Ursuleac - BucureştiMembri:Dr. Florentina Vlădăreanu - BucureştiDr. Călin Lazăr - Cluj-NapocaDr. Cătălin Dănăilă - IaşiDr. Alina Dobrotă - ConstanţaDr. Luminiţa Rusen - BucureştiConf. dr. Coriu Daniel - BucureştiDr. Valentina Uscătescu - Bucureşti12. Comisia de medicină de familiePreşedinte: prof. dr. Matei Dumitru - BucureştiVicepreşedinte: prof. Viorela Enăchescu - CraiovaSecretar: dr. Adrian Grom - VasluiMembri:Doina Ileana Mihăilă - BucureştiDr. Rodica Tănăsescu - BucureştiDr. Cristina Isar - BucureştiDr. Sever Cristian Oană - BucureştiDr. Adela Iancu - BucureştiDr. Anca Bălan - ClujDr. Loredana Piloff - SibiuDr. Cecilia Grigore - IaşiDr. Cătălin Petrencic - CălăraşiDr. Sandra Alexiu - BucureştiDr. Marina Pârcălabu - Bucureşti13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastrePreşedinte: şef lucrări dr. Raed Arafat - Târgu MureşVicepreşedinte: dr. Hadrian Liviu Borcea - OradeaSecretar: dr. Cătălina Cornea - BucureştiMembri:Şef lucrări dr. Luciana Rotaru - CraiovaDr. Alice Grasu - BucureştiDr. Leonida Iancu - TimişoaraDr. Bogdan Opriţă - BucureştiDr. Vasile Popescu - ConstanţaDr. Monica Puticiu - AradDr. Horia Simu - Cluj-NapocaDr. Lavinia Ramona Orac - Târgu MureşDr. Alexandra Cojocaru - Constanţa14. Comisia de medicină internăPreşedinte: prof. dr. Ioan Brukner - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Daniela Bartoş - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Elisabeta Bădilă - BucureştiMembri:Prof. dr. Emil Caraşca - Târgu MureşProf. dr. Coman Tănăsescu - BucureştiConf. dr. Ioana Dana Alexa - IaşiConf. dr. Florin Petrescu - CraiovaProf. dr. Dan Dumitraşcu - Cluj-Napoca15. Comisia de medicina munciiPreşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - TimişoaraSecretar: dr. Marina Oţelea - BucureştiMembri:Prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-NapocaProf. dr. Ion Toma - CraiovaŞef lucrări dr. Stelian Morariu - AradDr. Mihaela Stoia - SibiuDr. Adriana Todea - Bucureşti16. Comisia de nefrologiePreşedinte: prof. dr. Gabriel Mircescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Adrian Covic - IaşiSecretar: dr. Liliana Gârneaţă - BucureştiMembri:Conf. dr.Grigore Dogaru - Târgu MureşProf. dr. Alexandru Ciocâlteu - BucureştiProf. dr. Dan Ştefan Vlăduţiu - Cluj-NapocaConf. dr. Gabriel Bako - OradeaProf. dr. Eugen Moţa - CraiovaConf. dr. Mircea Nicolae Penescu - BucureştiDr. Ovidiu Sorin Golea - Timişoara17. Comisia de neurologie, neurologie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Dafin Mureşanu - Cluj-NapocaSecretar: asist. dr. Mihai Vasile - BucureştiMembri:Prof. dr. Perju Dumbravă Lăcrămioara - Cluj-NapocaProf. dr. Cristian-Dinu Popescu - IaşiProf. dr. Mihaela Simu - TimişoaraConf. dr. Bogdan Popescu - BucureştiConf. dr. Rodica Bălaşa - Târgu MureşConf. dr. Tuţă Sorin - BucureştiConf. dr. Dana Cristina Craiu - Bucureşti18. Comisia de oncologiePreşedinte: prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - BucureştiSecretar: dr. Alexandru Eniu - Cluj-Napoca18.1. Subcomisia oncologie medicală (tumori solide)Preşedinte: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca;Membri:Conf. dr. Lucian Miron - IaşiDr. Ciprian Aldea - BucureştiDr. Călin Alexandru Grigorescu - BucureştiDr. Ştefan Curescu - TimişoaraDr. Şerban Donea - Bucureşti18.2. Subcomisia oncohematologiePreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - BucureştiMembri:Prof. dr. Hortensia Ioniţă - TimişoaraProf. dr. Oltean Galafteon - Târgu MureşConf. dr. Anca Bojan - Cluj-NapocaDr. Radu Niculescu - BucureştiDr. Cristina Burcoveanu - Iaşi18.3. Subcomisia de chirurgie oncologicăPreşedinte: prof. dr. Brătucu Eugen - BucureştiMembri:Prof. dr. Viorel Scripcariu - IaşiProf. dr. Alexandru Blidaru - BucureştiProf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-NapocaConf. dr. Octavian Mazilu - TimişoaraŞef lucrări dr. Patriciu Achimaş-Cadariu - Cluj-Napoca18.4. Subcomisia radioterapiePreşedinte: conf. dr. Valentin Cernea - Cluj-NapocaMembri:Şef lucrări dr. Xenia Elena Bacinschi - BucureştiDr. Laura Rebegea Paraschiv - GalaţiDr. Bogdan Lişcu - BucureştiDr. Mircea Nicolae Savu - BucureştiDr. Anca Munteanu - Iaşi18.5. Subcomisia oncopediatriePreşedinte: conf. dr. Monica Desire Dragomir - BucureştiMembri:Prof. dr. Despina Baghiu - Târgu MureşConf. dr. Smaranda Arghirescu - TimişoaraConf. dr. Ingrid-Crenguţa Miron - IaşiŞef lucrări dr. Anca Colita - BucureştiDr. Rodica Voichiţa Cosnarovici - Cluj-Napoca19. Comisia de paliaţiePreşedinte: dr. Daniela Moşoiu - Hospice Casa Speranţei BraşovVicepreşedinte: dr. Răzvan Curcă - Alba IuliaSecretar: as. univ. dr. Estera Boeriu - TimişoaraMembri:Prof. dr. Mirela Gherman - Cluj-NapocaAs. univ. dr. Vladimir Poroh - IaşiDr. Silviu Corbu - OradeaDr. Angelica Lascu - ConstanţaDr. Sorina Pop - Cluj-Napoca20. Comisia de pediatrie şi neonatologiePreşedinte: prof. dr. Doina Pleşca - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Silvia Stoicescu - BucureştiSecretar: dr. Carmen Zăpucioiu - BucureştiMembri:Prof. dr. Evelina Moraru - IaşiProf. dr. Liviu Pop - TimişoaraConf. dr. Oana Mărgineanu - Târgu MureşDr. Andreica Marian - Cluj-NapocaDr. Alin Stănescu - Bucureşti21. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinicăPreşedinte: prof. dr. Miron Bogdan - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Voicu Tudorache - TimişoaraSecretar: dr. Claudia Lucia Toma - BucureştiMembri:Prof. dr. Doina Todea - Cluj-NapocaConf. dr. Dragoş Bumbăcea - BucureştiProf. dr. Traian Mihăescu - IaşiConf. dr. Florin Dan Popescu - BucureştiDr. Irina Strâmbu - Bucureşti22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - CraiovaVicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - BucureştiSecretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - IaşiMembri:Prof. dr. Ioana Micluţia - Cluj-NapocaProf. dr. Aurel Nireştean - Târgu MureşProf. dr. Delia Podea - AradProf. dr. Iuliana Dobrescu - BucureştiProf. dr. Tudor Udriştoiu - CraiovaAs. univ. dr. Laura Mateescu - BucureştiDr. Simona Macovei - Bucureşti23. Comisia de reabilitare medicalăPreşedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Ioan Onac - Cluj-NapocaSecretar: şef lucrări dr. Florina Popa - SibiuMembri:Prof. dr. Gelu Onose - BucureştiProf. dr. Dan Nemeş - TimişoaraProf. dr. Roxana Popescu - CraiovaConf. dr. Adrian Bighea - CraiovaConf. dr. Anca Ionescu - BucureştiŞef lucrări dr. Sorin Stratulat - IaşiDr. Daiana Popa - Băile Felix, judeţul Bihor24. Comisia de reumatologiePreşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Simona Rednic - Cluj-NapocaSecretar: dr. Laura Grosanu - BucureştiMembri:Prof. dr. Rodica Chiriac - IaşiProf. dr. Paulina Ciurea - CraiovaProf. dr. Maria Şuta - ConstanţaConf. dr. Mihai Bojincă - BucureştiDr. Cătălin Codreanu - Bucureşti25. Comisia de chirurgie cardiovascularăPreşedinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu MureşVicepreşedinte: prof. dr. Grigore Tinică - IaşiSecretar: as. univ. dr. Liviu Moraru - Târgu MureşMembri:Prof. dr. Vlad Iliescu - BucureştiProf. dr. Marian Gaspar - TimişoaraConf. dr. Horaţiu Moldovan - BucureştiConf. dr. Horaţiu Suciu - Târgu MureşConf. dr. Traian Scridon - Cluj-NapocaDr. Viorel Goleanu - Bucureşti25.1. Subcomisia de chirurgie vascularăPreşedinte: dr. Sorin Liviu Băilă - BucureştiMembri:Prof. dr. Mihai Ionac - TimişoaraDr. Ionel Droc - BucureştiDr. Horia Mureşan - BucureştiDr. Marina Jana Pacescu - BucureştiDr. Adrian Mureşan - Târgu Mureş26. Comisia de chirurgie generalăPreşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Florian Popa - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Cristian Iorga - BucureştiMembri:Prof. dr. Traian Pătraşcu - BucureştiProf. dr. Silviu Constantinoiu - BucureştiProf. dr. Constantin Copotoiu - Târgu MureşProf. dr. Ştefan Georgescu - IaşiProf. dr. Vasile Sârbu - ConstanţaConf. dr. Cornel Iancu - Cluj-NapocaConf. dr. Lică Ion - Bucureşti27. Comisia de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivăPreşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Dan Mircea Enescu - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Dragoş Zamfirescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Ioan Bordeianu - ConstanţaProf. dr. Tiberiu Bratu - TimişoaraProf. dr. Ioan Petre Florescu - BucureştiProf. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-NapocaProf. dr. Toma Mugea - Cluj-NapocaProf. dr. Teodor Stamate - IaşiConf. dr. Horia Pârvănescu - CraiovaDr. Dan Chelariu - BacăuDr. Dorin Dorobanţu - Târgu Mureş28. Comisia de chirurgie toracicăPreşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Teodor Horvat - BucureştiSecretar: dr. Ciprian Nicolae Bolca - BucureştiMembri:Prof. dr. Alexandru Constantin Nicodim - TimişoaraŞef lucrări dr. Cristina Grigorescu - IaşiDr. Cezar Motaş - BucureştiDr. Claudiu Eduard Nistor - BucureştiDr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca29. Comisia de chirurgie pediatricăPreşedinte: conf. dr. Radu Bălănescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Eugen Boia - TimişoaraSecretar: asist. dr. Laura Topor - BucureştiMembri:Conf. dr. Gabriel Aprodu - IaşiConf. dr. Sebastian Nicolae Ionescu - BucureştiŞef lucrări dr. Ovidiu Ciobanu - CraiovaSef lucrări dr. Horaţiu Viorel Gocan - Cluj-NapocaSef lucrări dr. Horea Gozar - Târgu Mureş30. Comisia de neurochirurgiePreşedinte: prof. dr. Radu Mircea Gorgan - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioan Ştefan Florian - Cluj-NapocaSecretar: asist. dr. Corneliu Toader - BucureştiMembri:Prof. dr. Nicolae Ianovici - IaşiConf. dr. Dumitru Mohan - OradeaAs. univ. dr. Horia Pleş - TimişoaraDr. Adrian Bălaşa - Târgu MureşDr. Sergiu Stoica - Bucureşti31. Comisia de obstetrică-ginecologiePreşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Radu Vlădăreanu - BucureştiSecretar: dr. George Iancu - BucureştiMembri:Prof. dr. Doru Atanasiu - TimişoaraProf. dr. Mircea Onofirescu - IaşiProf. dr. Bela Szabo - Târgu MureşProf. dr. Florin Stamatian - Cluj-NapocaProf. dr. Vlad Tica - ConstanţaConf. dr. Nicolae Suciu - BucureştiConf. dr. Nicolae Cernea - Craiova32. Comisia de oftalmologiePreşedinte: prof. dr. Monica Pop - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - BucureştiSecretar: dr. Cornel Ştefan - BucureştiMembri:Prof. dr. Liliana Voinea - BucureştiProf. dr. Dorin Chiseliţă - IaşiProf. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-NapocaProf. dr. Adriana Stănilă - Sibiu.Şef lucrări dr. Florin Baltă - Bucureşti33. Comisia de ortopedie şi traumatologiePreşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ors Nagy - Târgu MureşSecretar: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - BucureştiMembri:Prof. dr. Dinu Antonescu - BucureştiProf. dr. Paul Botez - IaşiProf. dr. Dan Lucaciu - Cluj-NapocaProf. dr. Radu Prejbeanu - TimişoaraProf. dr. Cătălin Cârstoiu - BucureştiConf. dr. Horia Orban - BucureştiConf. dr. Gheorghe Popescu - Bucureşti34. Comisia de ortopedie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Gheorghe Burnei - BucureştiVicepreşedinte: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - BucureştiSecretar: dr. Costel Vlad - BucureştiMembri:Prof. dr. Mihail Jianu - BucureştiDr. Dan Apostol - IaşiDr. Liviu Muntean - Braşov35. Comisia de otorinolaringologiePreşedinte: prof. dr. Viorel Zainea - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Gheorghe Muhlfay - Târgu MureşSecretar: asist. dr. Hainăroşie Răzvan - BucureştiMembri:Prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - BucureştiProf. dr. Elena Ioniţă - CraiovaProf. dr. Marcel Cozgărea - Cluj-NapocaConf. dr. Mihail Dan Cobzeanu - IaşiDr. Stamate Dan - Bucureşti36. Comisia de urologiePreşedinte: prof. dr. Ioanel Sinescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-NapocaSecretar: conf. dr. Gabriel Gluck - BucureştiMembri:Prof. dr. Viorel Bucuraş - TimişoaraProf. dr. Petrişor Geavlete - BucureştiProf. dr. Braticevici Bogdan - BucureştiConf. dr. Dan Mischianu - BucureştiConf. dr. Costică Novac - IaşiConf. dr. Viorel Jinga - BucureştiConf. dr. Martha Orsolya - Târgu Mureş37. Comisia de anatomie patologicăPreşedinte: prof. dr. Maria Sajin - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Cristiana Simionescu - CraiovaSecretar: conf. dr. Mariana Costache - BucureştiMembri:Prof. dr. Imre Egyed - Târgu MureşProf. dr. Alis Dema - TimişoaraProf. dr. Irina Draga Căruntu - IaşiProf. dr. Elena Roşca - OradeaProf. dr. Mariana Aşchie - ConstanţaConf. dr. Doiniţa Crişan - Cluj-NapocaDr. Teodora Vlădescu - Bucureşti38. Comisia de epidemiologiePreşedinte: prof. dr. Doina Azoicăi - IaşiVicepreşedinte: şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - BucureştiSecretar: dr. Alina Zaharia - BucureştiMembri:Dr. Graţiana Chicin - TimişoaraDr. Adriana Pistol - BucureştiDr. Florin Popovici - BucureştiDr. Carmen Sima - Baia MareDr. Camelia Truică - Călăraşi39. Comisia de medicină de laboratorPreşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Luminiţa Iancu - IaşiSecretar: dr. Gabriel Ionescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Monica Likker - TimişoaraProf. dr. Simona Ruţă - BucureştiProf. dr. Olga Dorobăţ - BucureştiConf. dr. Carmen Pânzaru - IaşiConf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş40. Comisia de medicină legalăPreşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae - IaşiSecretar: dr. Cătălin Dogăroiu - BucureştiMembri:Prof. dr. Alexandra Enache - TimişoaraProf. dr. Roxana Zăvoi - CraiovaConf. dr. Cristian Curcă - BucureştiConf. dr. Gabriel Mihalache - OradeaConf. dr. Silviu Morar - SibiuConf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-NapocaŞef lucrări dr. Viorel Hădărean - Târgu Mureş41. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nuclearăPreşedinte: prof. dr. Constantin Zaharia - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Gheorghe Iana - BucureştiSecretar: dr. Ruxandra Vlădescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Radu Badea - Cluj-NapocaProf. dr. Mircea Buruian - Târgu MureşProf. dr. Sorin Dudea - Cluj-NapocaProf. dr. Zoia Stoica - CraiovaProf. dr. Dragoş Negru - IaşiConf. dr. Ioana Lupescu - BucureştiConf. dr. Florin Bârsăşteanu - Timişoara42. Comisia de sănătate publică şi managementPreşedinte: prof. dr. Petru Armean - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - SibiuSecretar: as. univ. dr. Eugenia Bratu - BucureştiMembri:Prof. dr. Corneliu Amariei - ConstanţaProf. dr. Dana Mincă - BucureştiConf. dr. Cristina Borzan - Cluj-NapocaConf. dr. Mugur Ghelase - CraiovaŞef lucrări dr. Florentina Furtunescu - BucureştiDr. Mioara Predescu - BucureştiDr. Virgil Ciobanu - Timişoara43. Comisia de igienăPreşedinte: prof. dr. Brigitta Vlaicu - TimişoaraVicepreşedinte: şef lucrări dr. Maria Niţescu - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Alexandra Cucu - BucureştiMembri:Prof. dr. Monica Popa - Cluj-NapocaConf. dr. Lucian Indrei - IaşiDr. Mariana Vlad - Cluj-NapocaDr. Corina Zugravu - BucureştiDr. Andra Neamţu - Bucureşti44. Comisia de medicină dentarăPreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Dragoş Stanciu - BucureştiSecretar: dr. Elena Delia Daragiu - BucureştiMembri:Prof. dr. Virgil Cârligeriu - TimişoaraProf. dr. Mariana Păcurar - Târgu MureşProf. dr. Norina Forna - IaşiProf. dr. Ecaterina Ionescu - BucureştiProf. dr. Alin Şerbănescu - Cluj-NapocaProf. dr. Teodor Trăistaru - BucureştiProf. dr. Radu Câmpeanu - Cluj-Napoca45. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facialăPreşedinte: prof. dr. Grigore Băciuţ - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - BucureştiSecretar: dr. Marius Pricop - TimişoaraMembri:Prof. dr. Ecaterina Ionescu - BucureştiProf. dr. Mircea Surpăţeanu - CraiovaProf. dr. Adrian Creangă - ConstanţaProf. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu MureşDr. Eugenia Popescu - Iaşi46. Comisia naţională de luptă anti-SIDAPreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - CraiovaSecretar: dr. Gabriel Colţan - BucureştiMembri:Prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-NapocaProf. dr. Lucian Negruţiu - TimişoaraConf. dr. Carmen Chiriac -Târgu MureşConf. dr. Elisabeta Otilia Benea - BucureştiConf. dr. Dan Duiculescu - BucureştiŞef lucrări dr. Daniela Piţigoi - BucureştiDr. Liviu Prisăcariu - IaşiDr. Mariana Mărdărescu - BucureştiDr. Dan Oţelea - Bucureşti47. Comisia de bioeticăPreşedinte: prof. dr. Radu Palade - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - BucureştiSecretar: dr. Carmen Sălăvăstru - BucureştiMembri:Conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-NapocaConf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - CraiovaConf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-NapocaDr. Cristina Gavrilovici - IaşiDr. Carmen Pantiş - Oradea  +  Anexa 5DECLARAŢIE DE INTERESEa membrilor comisiilor consultative
  Numele: Prenumele:
  Funcţia:
  Adresa profesională:
  Locul de muncă:
  Adresa Strada nr. Cod poştal Localitatea
  Număr de telefon (serviciu) Număr de telefon (acasă)
  Număr de telefon (mobil) Număr de fax
  Adresa de e-mail
      Comisia:
  A. Interese personaleIndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente
  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice
  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză
  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere
  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare
  2.6. Altele[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului
  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  B. Interese ale soţului/soţiei
  Numele: Prenumele:
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente
  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice
  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză
  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere
  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare
  2.6. Altele[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului
  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
  Numele şi prenumele Tipul de rudenie
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente
  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice
  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză
  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere
  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare
  2.6. Altele[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului
  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
  Numele şi prenumele Tipul de rudenie
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.Data ...................... Semnătura .................
   +  Anexa 6ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATEal membrilor comisiei consultativeSubsemnatul/Subsemnata, ..................................., având profesia de ...................... la ....................., membru al Comisiei de specialitate ..............................., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii.Data ...................... Semnătura ..................-------