ORDIN nr. 879 din 27 aprilie 1998privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile: A1 98.08.06, A2 98.08.13, A3 98.08.20, A4 98.08.20, A5 98.08.27
EMITENT
  • Min. Finanţelor
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 28 aprilie 1998    Ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, seriile: a) A1 98.08.06; b) A2 98.08.13; c) A3 98.08.20; d) A4 98.08.20; e) A5 98.08.27.  +  Articolul 2Emisiunile anunţate sunt destinate refinantarii următoarelor împrumuturi de stat:- certificate de trezorerie cu dobânda seria 1998/V.1, în valoare nominală de 513.000.000.000 lei, scadente în data de 7 mai 1998;- certificate de trezorerie cu dobânda seria 1998/V.2, în valoare nominală de 600.000.000.000 lei, scadente în data de 14 mai 1998;- certificate de depozit cu dobânda ale statului seria 1998 PF2, în valoare nominală de 196.170.000.000 lei, scadente în data de 20 mai 1998;- certificate de trezorerie cu dobânda seria 1998/V.3, în valoare nominală de 391.300.000.000 lei, scadente în data de 21 mai 1998;- certificate de trezorerie cu dobânda seria 1998/V.4, în valoare nominală de 82.100.000.000 lei, scadente în data de 28 mai 1998.Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanţelor în preziua licitaţiilor.  +  Articolul 3Certificatele de trezorerie cu discont vor fi emise la datele de: a) joi, 7 mai 1998; b) joi, 14 mai 1998; c) miercuri, 20 mai 1998; d) joi, 21 mai 1998; e) joi, 28 mai 1998.  +  Articolul 4Certificatele de trezorerie cu discont sunt scadente în datele de: a) joi, 6 august 1998, la 91 de zile; b) joi, 13 august 1998, la 91 de zile; c) joi, 20 august 1998, la 92 de zile; d) joi, 20 august 1998, la 91 de zile; e) joi, 27 august 1998, la 91 de zile.  +  Articolul 5Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc cu doua zile înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.Preţul şi randamentul se vor calcula utilizând următoarele formule:P = 1-(d x r)/360 şiY = r/P,în care:P = preţul titlului cu discont, exprimat cu şase zecimale;d = numărul de zile până la scadenta;r = rata discontului;Y = randamentul (rata dobânzii).Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul de a respinge, parţial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil al randamentului (al ratei dobânzii).  +  Articolul 6Societăţile bancare pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor, persoane juridice.Fiecare societate bancară poate să depună maximum cinci oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.  +  Articolul 7Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.  +  Articolul 8Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.  +  Articolul 9Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.  +  Articolul 10Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.  +  Articolul 11Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.  +  Articolul 12Direcţia generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul finanţelor,Daniel Daianu-------------