ORDIN nr. 10 din 9 ianuarie 2013privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 10 din 9 ianuarie 2013
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 205 din 7 februarie 2013
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 19 din 13 februarie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013  Văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică și control în sănătate publică nr. E.N. 222 din 9 ianuarie 2013, din cadrul Ministerului Sănătății,ținând seama de prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 76 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, ministrul mediului și schimbărilor climatice și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă tariful privind plasarea pe piață a produselor biocide prin recunoașterea mutuală a autorizațiilor produselor biocide prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă tariful privind plasarea pe piață a produselor biocide prin recunoașterea mutuală a înregistrării produselor biocide cu risc scăzut prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Tarifele prevăzute la art. 1 reprezintă sumele de bani care se achită de către solicitant pentru fiecare activitate, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tarifele prevăzute la art. 1 se achită în lei.  +  Articolul 3(1) Tarifele prevăzute la art. 1 se achită către instituțiile implicate în evaluarea dosarelor produselor biocide aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și/sau Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, după caz.(2) Tariful pentru secretariatul tehnic al Comisiei Naționale pentru Produse Biocide se achită la depunerea documentelor aferente primei etape pentru recunoașterea mutuală a autorizației produsului biocid, așa cum sunt definite în art. 12 alin. (1) lit. a) din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte tarife se achită către instituțiile implicate în evaluare, conform cuantumurilor stabilite în prezentul ordin.(3) Odată cu depunerea documentelor aferente etapei a doua a recunoașterii mutuale a autorizației produsului biocid, așa cum sunt definite în art. 12 alin. (1) lit. b) din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, secretariatul tehnic al Comisiei Naționale pentru Produse Biocide comunică solicitantului instituțiile implicate în evaluarea dosarelor.(4) Tariful pentru plasarea pe piață a produselor biocide cu risc scăzut prin recunoașterea mutuală a înregistrării produselor biocide se achită doar secretariatului tehnic al Comisiei Naționale pentru Produse Biocide.(5) Sumele se încasează în conturile instituțiilor implicate și se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.(6) Tarifele menționate în anexele nr. 1 și 2 sunt stabilite într-o manieră transparentă și corespund costului real al activității desfășurate pentru recunoașterea mutuală a autorizației produsului biocid, respectiv pentru recunoașterea mutuală a înregistrării produsului biocid cu risc scăzut.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul mediului
  și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Mihai Țurcanu
   +  Anexa nr. 1
  TARIFUL
  pentru plasarea pe piață a produselor biocide prin
  recunoașterea mutuală a autorizațiilor produselor biocide
   ┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │Poziție │                     Activitate                            │ Tarif │ │tarifară│                                                           │ (lei) │ ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │    1.  │Activitatea secretariatului tehnic al Comisiei Naționale   │       │ │        │pentru Produse Biocide                                     │   806 │ ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │    2.  │Evaluarea proprietăților fizico-chimice ale produselor     │       │ │        │biocide                                                    │ 1.228 │ ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │    3.  │Evaluarea eficacității produselor biocide de către:        │       │ │        ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │        │- instituțiile aflate în subordinea Ministerului Sănătății │ 1.506 │ │        ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │        │- instituțiile aflate în coordonarea sau în subordinea     │       │ │        │Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice            │ 1.509 │ │        ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │        │- instituțiile aflate în coordonarea sau în subordinea     │       │ │        │Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru        │       │ │        │Siguranța Alimentelor                                      │ 1.612 │ ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │    4.  │Evaluarea toxicologică a produselor biocide                │ 2.570 │ ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │    5.  │Evaluarea efectelor produselor biocide asupra animalelor   │ 2.261 │ ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │    6.  │Evaluarea comportării în mediu a produselor biocide        │ 1.509 │ ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │    7.  │Evaluarea ecotoxicologică a produselor biocide             │ 1.509 │ └────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
   +  Anexa nr. 2
  TARIFUL
  pentru plasarea pe piață a produselor
  biocide prin recunoașterea mutuală a înregistrării
  produselor biocide cu risc scăzut
   ┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │Poziție │                     Activitate                            │ Tarif │ │tarifară│                                                           │ (lei) │ ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │    1.  │Activitatea secretariatului tehnic al Comisiei Naționale   │       │ │        │pentru Produse Biocide                                     │ 1.612 │ └────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
  ----