HOTĂRÂRE nr. 31 din 5 martie 2013pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 7 martie 2013  În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată.Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, se completează după cum urmează:– La "Camera Deputaților" se introduce o nouă liniuță cu următorul cuprins:- deputat Eugen Tomac, Grupul parlamentar al PDLAceastă hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 5 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din instituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICOLAE MOGA
  București, 5 martie 2013.Nr. 31.----