LEGE nr. 18 din 4 martie 2013pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) formă de protecţie - orice formă de protecţie acordată de statul român, şi anume: statutul de refugiat, protecţia subsidiară sau protecţia temporară;"2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 9Perioada acordării unei forme de protecţieStatutul de refugiat şi protecţia subsidiară se acordă pe o perioadă nedeterminată."3. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Orice cerere de azil este analizată individual şi succesiv din perspectiva statutului de refugiat şi a protecţiei subsidiare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege."4. La articolul 22, litera c) va avea următorul cuprins:"c) li se acordă protecţie temporară."5. Articolele 29 - 33 şi 74 sunt şi rămân abrogate de la data aderării României la Uniunea Europeană.6. La articolul 147, alineatul (2) se abrogă.7. La articolul 151, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 4 martie 2013.Nr. 18.----