RECTIFICARE nr. 47 din 19 februarie 2013referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013    La Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, se face următoarea rectificare:- în titlul anexei nr. 5, în loc de: " ... la care statul român este acţionar iniţial unic prin ..." se va citi: "...la care statul român este acţionar prin ...".--------