HOTĂRÂRE nr. 50 din 19 februarie 2013pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 21 februarie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu data de 1 aprilie 2013, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 6 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 56,71 euro/1.000 ţigarete.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuBucureşti, 19 februarie 2013.Nr. 50.---------