HOTĂRÂRE nr. 17 din 13 februarie 2013privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 15 februarie 2013    În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se constituie Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 şi aprobată prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003 şi nr. 758 din 29 octombrie 2003 şi aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003. (2) Iniţiativa privind revizuirea Constituţiei aparţine parlamentarilor, în condiţiile art. 150 alin. (1) din Constituţia României, republicată.  +  Articolul 2 (1) Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României prevăzută la art. 1, denumită în continuare Comisia, se compune din 23 de deputaţi şi senatori. (2) Fiecare grup parlamentar desemnează câte un supleant, care poate participa la şedinţele Comisiei, fără drept de vot. (3) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, 5 vicepreşedinţi şi 2 secretari. (4) Componenţa Comisiei şi a biroului acesteia este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (5) În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrările acesteia, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor. (6) Pentru ca şedinţele Comisiei să aibă loc este necesară participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor care o compun. (7) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor Comisiei. (8) Comisia îşi va desfăşura activitatea pe baza unui regulament propriu de funcţionare, care va fi aprobat în şedinţa comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.  +  Articolul 3 (1) Obiectivele şi tezele revizuirii Constituţiei vor fi stabilite de către Comisie, pe baza propunerilor primite de la grupurile parlamentare. (2) Comisia va elabora şi propunerea legislativă cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului asupra Legii de revizuire adoptate de Parlament.  +  Articolul 4 (1) Comisia depune proiectul propunerii legislative de revizuire a Constituţiei la Birourile permanente ale celor două Camere, care îl pun la dispoziţia grupurilor parlamentare, în vederea iniţierii procedurilor de revizuire a Constituţiei, în condiţiile art. 150 alin. (1) din Constituţia României, republicată. (2) Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei nu se mai supune examinării altor comisii parlamentare şi este susţinută în plenul Camerei sesizate de către membrii Comisiei. (3) Activitatea Comisiei încetează la data confirmării de către Curtea Constituţională a rezultatului referendumului cu privire la revizuirea Constituţiei.  +  Articolul 5Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activităţii Comisiei.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicarea Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2010 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2010, cu modificările ulterioare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 13 februarie 2013.Nr. 17.  +  Anexa COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şiSenatului pentru elaborarea propunerii legislativede revizuire a Constituţiei României şi a biroului acesteiaI. Componenţa Comisiei:- membri titulari:1. Florin Iordache, deputat, Grupul parlamentar PSD2. Nicolae-Ciprian Nica, deputat, Grupul parlamentar PSD3. Gheorghe Emacu, deputat, Grupul parlamentar PSD4. Daniel Florea, deputat, Grupul parlamentar PSD5. Gabriela-Maria Podaşcă, deputat, Grupul parlamentar PSD6. Ioan Chelaru, senator, Grupul parlamentar PSD7. Toni Greblă, senator, Grupul parlamentar PSD8. Ovidiu-Liviu Donţu, senator, Grupul parlamentar PSD9. Viorel Chiriac, senator, Grupul parlamentar PSD10. Petre Roman, deputat, Grupul parlamentar PNL11. Alina-Ştefania Gorghiu, deputat, Grupul parlamentar PNL12. Adrian George Scutaru, deputat, Grupul parlamentar PNL13. Dan-Ştefan Motreanu, deputat, Grupul parlamentar PNL14. George-Crin Laurenţiu Antonescu, senator, Grupul parlamentar PNL15. Tudor-Alexandru Chiuariu, senator, Grupul parlamentar PNL16. Gabriel Andronache, deputat, Grupul parlamentar PDL17. Valeria-Diana Schelean, deputat, Grupul parlamentar PDL18. Alin-Păunel Tişe, senator, Grupul parlamentar PDL19. Cătălin-Daniel Fenechiu, deputat, Grupul parlamentar PP-DD20. Haralambie Vochiţoiu, senator, Grupul parlamentar PP-DD21. Mate Andras-Levente, deputat, Grupul parlamentar UDMR22. Varujan Pambuccian, deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale23. Liviu-Bogdan Ciucă, deputat, Grupul parlamentar PC- membri supleanţi:1. Ioan Adam, deputat, Grupul parlamentar PSD2. Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, deputat, Grupul parlamentar PNL3. Vasilica-Steliana Miron, senator, Grupul parlamentar PP-DD4. Biro Rozalia-Ibolya, senator, Grupul parlamentar UDMR5. Ovidiu Victor Ganţ, deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale6. Aurelian Ionescu, deputat, Grupul parlamentar PCII. Componenţa biroului Comisiei:1. Preşedinte: George-Crin Laurenţiu Antonescu, senator, Grupul parlamentar PNL2. Vicepreşedinte: Ioan Chelaru, senator, Grupul parlamentar PSD3. Vicepreşedinte. Valeria-Diana Schelean, deputat, Grupul parlamentar PDL4. Vicepreşedinte: Cătălin-Daniel Fenechiu, deputat, Grupul parlamentar PP-DD5. Vicepreşedinte: Mate Andras-Levente, deputat, Grupul parlamentar UDMR6. Vicepreşedinte: Liviu-Bogdan Ciucă, deputat, Grupul parlamentar PC7. Secretar: Florin Iordache, deputat, Grupul parlamentar PSD8. Secretar: Varujan Pambuccian, deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale-----