ORDIN nr. 150 din 25 ianuarie 2013privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 150 din 25 ianuarie 2013
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 132 din 1 februarie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013  În baza:- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08;- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul 1Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuPreşedinteleInstitutului Naţional de Statistică,Tudorel Andrei  +  Anexa LISTAocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionalece modifică şi completeazăClasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie(şase caractere)
  1. administrator structuri sportive codul - 143115
  2. agent pentru servicii de investiţii financiare codul - 331108
  3. analist de informaţii codul - 242224
  4. analist informaţii de firmă codul - 242222
  5. arbitru pentru păsări de rasă codul - 612207
  6. asistent de cercetare în antropologie biologică codul - 213151
  7. auditor de siguranţă rutieră codul - 214952
  8. cercetător în antropologie biologică codul - 213150
  9. consilier de stare civilă codul - 242225
  10. consilier pentru dezvoltare personală codul - 242324
  11. consultant de investiţii codul - 241269
  12. consilier sportiv codul - 226911
  13. crescător de păsări de rasă şi pentru decor codul - 612206
  14. crescător de păsări pentru ouă de consum codul - 612204
  15. crescător de păsări pentru reproducţie codul - 612203
  16. crescător de pui pentru carne codul - 612205
  17. director general adjunct codul - 111238
  18. evaluator în sistemul formării profesionale continue codul - 242411
  19. expert codul - 335406
  20. expert criminalist codul - 341102
  21. expert tehnic judiciar codul - 341109
  22. inginer biotehnolog codul - 213152
  23. inspector de specialitate în gospodărirea apelor codul - 213307
  24. inspector de stare civilă codul - 242226
  25. inspector de stat codul - 335404
  26. inspector social codul - 263512
  27. inspector şef teritorial codul - 111240
  28. inspector tehnic codul - 335405
  29. instalator pentru pompe de căldură codul - 712614
  30. instalator pentru sisteme geotermale codul - 712615
  31. investigator codul - 242223
  32. investigator-şef codul - 111239
  33. însoţitor pasageri în transportul rutier codul - 511207
  34. lăcătuş construcţii structuri aeronave codul - 722207
  35. lucrător calificat în irigaţii codul - 611302
  36. manager de proiect în parteneriat public privat codul - 242112
  37. manager pentru ordine şi siguranţă publică codul - 121309
  38. operator de handling combustibil codul - 315517
  39. operator la platforme pentru lucru la înălţime codul - 834316
  40. operator prelucrarea carcaselor de pasăre codul - 751109
  41. operator prelucrare iniţială a păsărilor codul - 751108
  42. operator sortare carcase de pasăre codul - 751110
  43. operator tranşare carcase de pasăre codul - 751111
  44. operator umplere recipiente GPL codul - 932912
  45. organizator evenimente sportive codul - 342217
  46. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor codul - 261206
  47. specialist control intern în domeniul pieţei de capital codul - 241270
  48. specialist în achiziţii codul - 332301
  49. specialist în activitatea de coaching codul - 242412
  50. specialist în managementul riscului codul - 242114
  51. specialist pentru piaţa de capital codul - 241271
  52. specialist pieţe reglementate codul - 241268
  Se modifică denumirea ocupaţiei cod 751105 din "tăietor păsări" în "operator abatorizare păsări"Se modifică denumirea ocupaţiei cod 223007 din "infoenergetician radiestezist" în "inforenergetician radiestezist"Se modifică denumirea ocupaţiei cod 261204 din "judecător inspector" în "inspector judiciar"Se modifică denumirea ocupaţiei cod 335107 din "inspector de trafic A.R.R. (studii medii)" în "inspector de trafic rutier (studii medii)"Se modifică denumirea ocupaţiei cod 242216 din "inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)" în "inspector de trafic rutier (studii superioare)"Se modifică denumirea ocupaţiei cod 541301 din "gardian de închisoare" în "agent de penitenciare"Se mută ocupaţia "operator de însămânţări artificiale la animale" din Grupa de bază 2132 "Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit" în Grupa de bază 3142 "Tehnicieni în domeniul agriculturii" şi va avea codul 314204Se mută ocupaţia "consultant de securitate" din Grupa de bază 5414 "Paznici" în Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" şi va avea codul 242113Se mută ocupaţia "agent de navă" din Grupa de bază 3151 "Mecanici navali" în Grupa de bază 3339 "Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare" şi va avea codul 333913Se mută ocupaţia "gestionar custode sală" din Grupa de bază 4321 "Funcţionari în evidenţa stocurilor" în Grupa de bază 3435 "Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural" şi va avea codul 343523Se mută ocupaţia "restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)" din Grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343301Se mută ocupaţia "conservator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)" din Grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343302Se mută ocupaţia "restaurator bunuri culturale (studii medii)" din Grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343303Se mută ocupaţia "conservator bunuri culturale (studii medii)" din Grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343304Se mută ocupaţia "restaurator arhivă (studii medii)" din Grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343305Se mută ocupaţia "conservator arhivă (studii medii)" din Grupa de bază 4415 "Funcţionari pentru activităţi de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)" şi va avea codul 343306Se mută ocupaţia "consilier ecolog" din Grupa de bază 2131 "Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi" în Grupa de bază 2133 "Specialişti în domeniul protecţiei mediului" şi va avea codul 213308Descrierea grupei de bază 9623 Cititori de contoare şi încasatori se completează şi va avea următorul conţinut:Cititorii de contoare şi încasatorii aprovizionează aparatele automate şi colectează bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea şi alte dispozitive de încasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze şi apă, efectuează activităţi de cântărire a mărfurilor, materiilor prime, materialelor la intrarea şi ieşirea din magazie, secţie, depozit, unitate.----------