ORDIN nr. 602 din 19 martie 1998privind lansarea unor emisiuni de titluri de stat
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 25 martie 1998    Ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor,în baza prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, ale Convenţiei nr. 16.813/1998, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, precum, şi ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României, în calitatea sa de agent al statului,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu dobânda, seriile: a) 1998/VII.1, în valoare nominală de 400.000.000.000 lei; b) 1998/VII.2, în valoare nominală de 643.250.000.000 lei; c) 1998/VII.3, în valoare nominală de 998.550.000.000 lei; d) 1998/VII.4, în valoare nominală de 980.280.000.000 lei; e) 1998/VII.5, în valoare nominală de 304.454.000.000 lei;Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate, până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanţelor în preziua licitaţiilor.  +  Articolul 2Certificatele de trezorerie cu dobânda se vor pune în vânzare la valoarea nominală, la datele de: a) miercuri, 1 aprilie 1998; b) joi, 9 aprilie 1998; c) joi, 16 aprilie 1998; d) joi, 23 aprilie 1998; e) joi, 30 aprilie 1998.  +  Articolul 3Certificatele de trezorerie cu dobânda sunt scadente în datele de: a) joi, 2 iulie 1998, la 92 de zile; b) joi, 9 iulie 1998, la 91 de zile; c) joi, 16 iulie 1998, la 91 de zile; d) joi, 23 iulie 1998, la 91 de zile; e) joi, 30 iulie 1998, la 91 de zile;  +  Articolul 4Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc cu doua zile înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ uniform.Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul de a respinge, parţial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil de dobânda.  +  Articolul 5Societăţile bancare pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.Fiecare societate bancară poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.Certificatele de trezorerie cu dobânda mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.  +  Articolul 6Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României cel mai târziu cu doua zile înainte de data fiecărei emisiuni, până la ora 12,00.  +  Articolul 7Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop, şi va fi dat publicităţii în ziua următoare celei în care a avut loc licitaţia.  +  Articolul 8Rata dobânzii certificatelor de trezorerie cu dobânda va fi exprimată cu doua zecimale.Dobânda se va plati la scadenta şi se va determina conform formulei:        K x I x nr. de zile de deţinere    D= ---------------------------------- '                    360     în care:    D = valoarea dobânzii;    K = valoarea nominală totală;    I - rata dobânzii de licitaţie adjudecată.  +  Articolul 9Plata certificatelor de trezorerie cu dobânda se va efectua la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cumpărate.  +  Articolul 10Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobânda se va efectua la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobânda.  +  Articolul 11Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.  +  Articolul 12Direcţia generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul finanţelor,Daniel Daianu------------