ORDIN nr. 38 din 29 ianuarie 2013pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 1 februarie 2013    Având în vedere:- Referatul Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 3.040 din 17 ianuarie 2013;- prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 112/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 4 iulie 2011, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăBucureşti, 29 ianuarie 2013.Nr. 38.  +  AnexăREGULAMENT 29/01/2013