HOTĂRÂRE nr. 208 din 31 martie 1998privind stabilirea cresterilor salariale în raport cu evoluţia indicelui preţurilor de consum, în anul 1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 31 martie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) În sectorul bugetar, valoarea coeficientului de ierarhizare a salariilor de baza, 1,000, în vigoare la 1 ianuarie 1998, se indexează prin cresteri procentuale lunare cu 5% în lunile martie şi aprilie şi cu câte 2,5% în lunile mai-decembrie 1998. (2) Cu creşterile procentuale lunare prevăzute la alin. (1), corespunzătoare perioadelor stabilite, se indexează şi sporurile şi indemnizaţiile acordate în suma fixa personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 2 (1) Nivelul compensatiei stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 860/1996 şi al compensatiei suplimentare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 26/1997, în vigoare la 1 ianuarie 1998, se indexează prin cresteri procentuale lunare cu 5% în lunile martie şi aprilie şi cu câte 2,5% în lunile mai-decembrie 1998. (2) Cu creşterile procentuale lunare prevăzute la alin. (1), corespunzătoare perioadelor stabilite, se indexează şi plafonul de 463.100 lei lunar brut, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 467/1997. (3) Pentru salariaţii al căror salariu de baza corespunzător încadrării depăşeşte plafonul calculat potrivit alin. (2), compensaţia suplimentară se determina prin deducerea din valoarea compensatiei suplimentare prevăzute la alin. (1) a sumei care reprezintă valoarea depăşirii.  +  Articolul 3Prevederile art. 6 şi 7 din Hotărârea Guvernului nr. 467/1997 cu privire la indexarea şi compensarea salariilor personalului din sectorul bugetar, în semestrul II.1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 august 1997, rămân în vigoare până la includerea compensaţiilor în salariul de baza, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite din 100 în 100 lei în favoarea salariatului. (2) În cazul personalului din instituţiile publice, ale căror salarii au fost majorate în luna martie 1998 prin acte normative adoptate în acest sens, creşterea procentuală cu 5% aferentă lunii martie 1998, prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, se aplică asupra salariilor de baza majorate.  +  Articolul 5În cazul regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, modul concret de indexare a salariilor prin cresteri procentuale lunare, fără a se depăşi cotele lunare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se stabileşte pe baza înţelegerii între părţile reprezentate, potrivit legii, la încheierea contractelor colective de muncă.  +  Articolul 6Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRU INTERIMARGAVRIL DEJEUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de stat-------