HOTĂRÂRE nr. 18 din 16 ianuarie 2013pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Conducerea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se exercită de către ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, ordonator terţiar de credite, denumit în continuare ministrul."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul,Mihai Alexandru VoicuBucureşti, 16 ianuarie 2013.Nr. 18.-----