ORDIN nr. 1.333/6.556/2012pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidențiat în specialitatea Medicină de urgență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.333 din 20 decembrie 2012
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Nr. 6.556 din 20 decembrie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 12 ianuarie 2013  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane și certificare din cadrul Ministerului Sănătății nr. R.A. 1.368/2012,având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare;ministrul sănătății și ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind efectuarea pregătirii prin rezidențiat în specialitatea Medicină de urgență prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile referitoare la specialitatea Medicină de urgență din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Direcțiile și compartimentele implicate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și unitățile sanitare acreditate pentru pregătirea medicilor rezidenți în specialitatea Medicină de urgență vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Raed Arafat
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Ecaterina Andronescu
   +  AnexăREGULAMENT 20/12/2012