HOTĂRÂRE nr. 168 din 25 martie 1998privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării şi modernizării producţiei de ţiţei şi gaze naturale, rafinarii, transportului şi distribuţiei petroliere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 27 martie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Cota de cheltuieli necesare dezvoltării şi modernizării producţiei de ţiţei şi gaze naturale, rafinarii, transportului şi distribuţiei petroliere se stabileşte la 35% din preţul tonei de ţiţei extras şi la 35% din preţul gazelor naturale livrate.  +  Articolul 2Cotele de cheltuieli prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în preţurile de livrare.  +  Articolul 3Sumele calculate pe baza cotelor de cheltuieli aprobate prin prezenta hotărâre se colectează la nivelul agenţilor economici cu activitate specifică, pe măsura valorificării şi încasării producţiei. Fondurile astfel constituite se utilizează de către agenţii economici pentru acoperirea nevoilor de investiţii din sectoarele de rafinare, transport şi distribuţie petroliera, pentru lucrări de cercetare geologica destinată descoperirii de noi rezerve, în vederea dezvoltării producţiei, pentru retehnologizarea şi modernizarea echipamentelor din dotare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Liviu Marcu,secretar de stat Ministrul finanţelor,Daniel Daianu-------------