ORDIN nr. 284 din 21 decembrie 2012pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2013    În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după punctul 122 se introduc trei noi puncte, punctele 123-125, cu următorul cuprins:"123. Direcţia Generală Audit Intern124. Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei125. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj"2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau a câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-125."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-125 fac parte integrantă din prezentul ordin."4. După anexa nr. 122 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 123 - 125, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Ion Stoica,secretar generalContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru administraţie,Radu StroeBucureşti, 21 decembrie 2012.Nr. 284.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 123 la Ordinul nr. 490/2008)---------------------------------------DIRECŢIA GENERALĂ AUDIT INTERNÎnsemnul heraldic al Direcţiei Generale Audit Intern va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut scartelat: 1. pe roşu, un coif de argint, aşezat din faţă, cu apărătoare nazală şi cu o cută dispusă în pal şi care porneşte din vârf până înspre partea frontală; 2. pe albastru, un leu de aur, limbat şi armat roşu, având vârful cozii curbat spre spatele lui; 3. pe albastru, o balanţă de aur; 4. pe roşu, o cunună de lauri de argint.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA GENERALĂ AUDIT INTERN * M.A.I.Semnificaţia elementelor însumate: a) coiful văzut din faţă - autoritate absolută; b) leu de aur - putere; geniu pătrunzător şi prevăzător; c) limba şi ghearele roşii - forţa unităţii; d) balanţa cu talgerele în echilibru - imparţialitate; e) cununa de lauri - spirit bătăios, nobil şi just; f) literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.Reprezentarea grafică a "Însemnului heraldic al Direcţiei Generale Audit Intern" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2013, la pagina 8 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 124 la Ordinul nr. 490/2008)---------------------------------------DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEIÎnsemnul heraldic al Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei este un alt scut, de dimensiuni mai mici, împărţit în furcă răsturnată: 1. pe roşu, o cheie de aur poziţionată în pal; 2. pe argint, o turtă albastră, având pe ea un triunghi vidat (delta), de argint; 3. pe albastru, un bezant de argint, de la care pornesc 3 fulgere de acelaşi metal, poziţionate în furcă răsturnată.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule, de culoare neagră, pe o eşarfă albă: COMUNICAŢII SIGURE.Semnificaţia elementelor însumate: a) cheia - siguranţă, putere; capacitatea unităţii de a proteja informaţia în format electronic; b) turta albastră - globul pământesc; c) triunghiul delta - putere, stabilitate, legătura dintre om, tehnologie şi mediu; tehnologia informaţiei; d) bezantul - unitate, perfecţiune; nodul de comunicaţii al Ministerului Administraţiei şi Internelor; e) fulgerele - emisia electromagnetică în toate mediile. Reprezentarea grafică a "Însemnului heraldic al Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2013, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 3-------(Anexa nr. 125 la Ordinul nr. 490/2008)---------------------------------------INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut, de dimensiuni mai mici, despicat: 1. pe albastru, un leu de aur, conturnat, încoronat cu o coroană deschisă cu 3 fleuroane în formă de treflă, de asemenea, de aur, limbat şi armat roşu, ţinând cu laba dreaptă anterioară de mâner şi cu cea stângă de lamă o spadă de acelaşi metal, poziţionată în pal; 2. pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din 3 frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * DOLJ.Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) leul încoronat cu spada - elemente preluate din stema judeţului Dolj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea; e) limba şi ghearele roşii - forţa unităţii. Reprezentarea grafică a "Însemnului heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2013, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).------