HOTĂRÂRE nr. 1.252 din 12 decembrie 2012privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 27 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 24 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuMinistrul sănătăţii,Raed ArafatMinistrul administraţieişi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 1.252.  +  AnexăMETODOLOGIE 12/12/2012