ORDIN nr. 140 din 14 decembrie 2012pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2013    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 13 decembrie 2012, emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Instrucţiunea menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2007 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2007 emise în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr. 208/2005 şi Legea nr. 97/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, se abrogă.Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Eugenia Carmen NegoiţăBucureşti, 14 decembrie 2012.Nr. 140.INSTRUCTIUNI 6 14/12/2012