HOTĂRÂRE nr. 1.254 din 12 decembrie 2012pentru modificarea şi completarea Listei substanţelor dopante cu grad de mare risc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 21 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (3) din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 28 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea 1 - Agenţi anabolici, grupa de substanţe steroizi anabolici androgeni endogeni, după substanţa 19 - noretiocolanolon se introduc patru noi substanţe, după cum urmează:- etiocolanolon;- 7 alfa-hidroxi-DHEA;- 7 beta-hidroxi-DHEA;- 7-ceto-DHEA.2. Secţiunea 5 - Manipularea fizică şi chimică se abrogă.3. La secţiunea 7 - Stimulentele, grupa de substanţe stimulente specifice, după substanţa activă metilhexanamină se introduce substanţa activă dimetilhexilamină.4. La secţiunea 7 - Stimulentele, grupa de substanţe stimulente specifice, denumirea oxilofrină se înlocuieşte cu denumirea oxilofrină (metilsinefrină).PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăMinistrul sănătăţii,Raed ArafatBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 1.254.________