ORDIN nr. 4.062 din 19 decembrie 2012pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 decembrie 2012    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 345.702 din 18 decembrie 2012 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,în temeiul art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 14 martie 2012, cu modificările ulterioare: a) prin derogare de la dispoziţiile art. 23 alin. (6), contractul este valabil până la data de 15 aprilie 2013; b) prin derogare de la dispoziţiile art. 25 alin. (9), ultima cerere de decontare din cadrul programului se poate depune, cel mai târziu, la data de 13 decembrie 2012, iar decontarea se efectuează până la data de 31 martie 2013 inclusiv; c) prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (11) şi dispoziţiile art. 51 alin. (11), în cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data de 15 aprilie 2013, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ se va scădea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.  +  Articolul 2Derogările prevăzute la art. 1 se aplică exclusiv în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional iniţiat în anul 2012.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 19 decembrie 2012.Nr. 4.062.________