HOTĂRÂRE nr. 121 din 9 martie 1998privind aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 15 iunie 1992
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998    În temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 89/1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 15 iunie 1992, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/1994, aprobată prin Legea nr. 120/1994, precum şi al prevederilor art. II secţiunea 2.03 din Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 89/1992,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă prelungirea datei limita de tragere, menţionată la art. II secţiunea 2.03 din Acordul de împrumut încheiat la Washington la 15 iunie 1992între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, de la data de 31 decembrie 1997 la data de 30 iunie 1998.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel Daianup. Ministrul afacerilor externe,Marin Mitris,secretar de stat----------