HOTĂRÂRE nr. 1.183 din 4 decembrie 2012pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V alin. (2) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, entităţile publice care îşi asigură funcţia de audit intern prin sistemul de cooperare vor proceda la actualizarea normelor proprii privind exercitarea activităţii de audit intern cu cerinţele specifice create de normele prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu Stroep. Ministrul apărării naţionale,Sebastian Huluban,secretar de statBucureşti, 4 decembrie 2012.Nr. 1.183.  +  AnexăNORMA 04/12/2012