HOTĂRÂRE nr. 1.182 din 4 decembrie 2012privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 10 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015.  +  Articolul 2Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeBucureşti, 4 decembrie 2012.Nr. 1.182.------