ORDIN nr. 136 din 22 noiembrie 2012privind aprobarea Regulamentului nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 6 decembrie 2012    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 21 noiembrie 2012, emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Eugenia Carmen NegoiţăBucureşti, 22 noiembrie 2012.Nr. 136.REGULAMENT 10 22/11/2012