HOTĂRÂRE nr. 1.161 din 27 noiembrie 2012pentru aprobarea atestării oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă atestarea oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional.  +  Articolul 2La punctul I al anexei nr. 5 "Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local" din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, cu completările ulterioare, după poziţia 25 se introduce o nouă poziţie, poziţia 25^1, cu următorul cuprins:"25^1. Râşnov - judeţul Braşov".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministruldezvoltării regionale şi turismului,Ioan Marcel Boloş,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul delegat pentru administraţie,Cătălin Constantin Chiper,secretar de statBucureşti, 27 noiembrie 2012.Nr. 1.161.-------