LEGE Nr. 8 din 25 ianuarie 1991pentru ratificarea Convenţiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 26 ianuarie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979.Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 12 decembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 ianuarie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea pentru ratificarea Convenţiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUCONVENTIE 13/11/1979