ORDIN nr. 95 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tehnica de calcul şi formularistica necesare pentru accize şi alte taxe indirecte, pentru impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă şi taxa pentru jocurile de noroc, precum şi modul de realizare a regimului de supraveghere fiscală
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 bis din 11 februarie 1998  MINISTERUL FINANTELOR

  Norme metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare

  pentru accize si alte taxe indirecte, pentru impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna si taxa pentru jocurile de noroc, precum si modul de realizare a regimului de supraveghere fiscala

  In temeiul art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, se emit urmatoarele norme metodologice:

  ACCIZE ORDONANTA

  Art. 2 - Produsele pentru care se datoreaza accize sunt:

  1. a) alcoolul etilic alimentar, bauturile alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar;

  2. b) produsele din tutun;

  3. c) produsele petroliere;

  4. d) alte produse si grupe de produse.

  NORME

  1. 1. Produsele supuse accizelor din cadrul grupelor prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta nr. 82/1997, pe pozitii si coduri tarifare corespunzatoare, sunt nominalizate in anexele nr. 1 si nr. 2 la prezentele norme.

   In categoria bauturilor spirtoase, in acceptia Ordonantei de urgenta nr. 82/1997, sunt asimilate si esentele alimentare produse in tara, cu continut de alcool etilic alimentar mai mare de 0,5% in volum.

   ORDONANTA

   Art. 4 - Platitori de accize, pentru produsele prevazute la art. 3, sunt agentii economici – persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate – , care produc sau importa astfel de produse. Pentru alcoolul etilic alimentar, provenit din tara sau din import, utilizat ca materie prima in obtinerea bauturilor alcoolice spirtoase, acciza se plateste o singura data de catre agentul economic producator sau importator de alcool etilic alimentar.

   Pentru bauturile alcoolice spirtoase produse in tara din alcool etilic alimentar, provenit din tara sau din import, nu se mai datoreaza accize.

   NORME

  2. 2. Pentru bauturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic alimentar fara adaos de alte produse prevazute la art. 3 din ordonanta nu se mai datoreaza accize, in conditiile in care pentru alcoolul etilic alimentar utilizat ca materie prima producatorul sau importatorul a calculat acciza prevazuta de legea in vigoare la data achizitionarii alcoolului etilic alimentar de catre producatorii de bauturi alcoolice spirtoase.

   Producatorii de alcool vor calcula accize in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 82/1997 pentru toate livrarile de alcool etilic efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 1998.

   Agentii economici producatori de bauturi spirtoase care detin si sectii proprii de producere a alcoolului - functionand in sistem integrat - si care la data intrarii in vigoare a ordonantei detin stocuri de bauturi spirtoase sunt obligati, la livrarea acestora, sa calculeze si sa vireze bugetului de stat acciza de 200 ECU/hl alcool pur, prevazuta la pozitia 1 din anexa nr. 1 la ordonanta, pana la epuizarea acestor stocuri. Obligatia achitarii accizelor la aceste stocuri de bauturi spirtoase deriva din faptul ca acestea au fost produse din alcool etilic alimentar neaccizat.

   ORDONANTA

   Art. 4 lit. d) - De asemenea, platitori de accize sunt:

   - agentii economici, pentru cantitatile de produse supuse accizelor, acordate ca dividende sau ca plata in natura actionarilor, asociatilor si, dupa caz, persoanelor fizice.

   NORME

  3. 3. In cazul in care agentii economici acorda, ca dividende sau ca plata in natura, produse alcoolice supuse accizelor prevazute la art. 3 din ordonanta, acestia sunt obligati sa calculeze si sa vireze bugetului de stat accizele aferente cantitatilor respective.

   Virarea la buget a acestor accize se face pana la 25 a lunii urmatoare celei in care s-au acordat efectiv dividendele sau s-a efectuat plata in natura.

   ORDONANTA

   Art. 5 - Pentru alcoolul etilic alimentar, bauturile alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar, accizele se datoreaza si se calculeaza o singura data de catre agentul economic producator sau importator si sunt stabilite in sume fixe exprimate in ECU pe unitatea de masura.

   NORME

  4. 4. Sumele datorate bugetului de stat drept accize se determina dupa cum urmeaza:

   1. a) pentru alcool etilic alimentar, bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar cu o concentratie mai mare de 0,5% in volum; vinuri, produse pe baza de vin si produse pe baza de distilat din vin cu o concentratie in alcool de peste 22% in volum; coniac, armaniac si vinars

    A = Q x C x K x R 100

    unde: A = cuantumul accizei Q = cantitate ( in litri )

    C = concentratia alcoolica K = acciza unitara prevazuta la pozitia 1 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta R = curs de schimb nr. 82/1997

   2. b) pentru bauturi alcoolice naturale A = Q x C x K x R

    100

    unde: A = cuantumul accizei Q = cantitate ( in litri )

    C = concentratia alcoolica K = acciza unitara prevazuta la pozitia 2 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta R = curs de schimb nr. 82/1997

   3. c) pentru vinuri si produse pe baza de vin, bere A = Q x C x K x R

    100

    unde: A = cuantumul accizei Q = cantitate ( in litri )

    C = concentratia alcoolica K = acciza unitara prevazuta la pozitiile 3 si 4 din anexa nr. 1 la Ordonanta de R = curs de schimb urgenta nr. 82/1997

    In anexa nr. 3 la prezentele norme sunt redate exemple privind metodologia de calcul al accizelor.

    ORDONANTA

    Art. 6 - In cazul produselor prevazute la art. 3, provenite din import sau din tara, utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse supuse accizelor - altele decat bauturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic alimentar -, agentii economici prelucratori vor deduce, pe baza de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate, accizele platite in vama sau la achizitionarea de pe piata interna a materiei prime.

    NORME

  5. 5. Pentru deducerea accizelor aferente produselor importate sau achizitionate de pe piata interna si utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse prevazute la art. 3 din ordonanta de urgenta, agentii economici vor proceda astfel:

   • - vor evidentia in jurnalul de cumparari, intocmit dupa modelul din anexa nr. 4 la prezentele norme, toate intrarile de produse utilizate ca materie prima si accizele aferente;

   • - vor evidentia in jurnalul de vanzari, intocmit dupa modelul din anexa nr. 5 la prezentele norme, toate livrarile de produse.

   Deducerea se face pe raspunderea agentilor economici, in raport de cantitatea de materie prima utilizata pentru obtinerea produsului finit ce se livreaza in fiecare luna calendaristica.

   Nu se accepta deducerea unor accize aferente materiilor prime in cuantum mai mare decat cel al accizelor aferente produselor finite livrate.

   ORDONANTA

   Art. 9 - Pentru tigarete, indiferent de provenienta si de calitatea acestora, se datoreaza bugetului de stat o acciza specifica, stabilita in ECU pe 1000 tigarete, la care se adauga o cota procentuala de 20% aplicata asupra bazei de impozitare, stabilita potrivit prezentei ordonante de urgenta.

   NORME

  6. 6. Sumele datorate bugetului de stat drept acciza pentru tigarete se determina dupa cum urmeaza: total acciza datorata = acciza specifica (1) + acciza ad valorem (2)

   1. 1. acciza specifica A = Q x 4ECU x R

   2. 2. acciza ad valorem A = Bi x 20%

   unde: A=cuantumul accizei Q=cantitate exprimata in unitati de 1000 buc. tigarete R=curs de schimb Bi=baza de impozitare prevazuta de ordonanta

   ORDONANTA

   Art. 11 - Pentru produsele din tutun, altele decat tigaretele, se datoreaza bugetului de stat accize specifice, stabilite in ECU pe unitatea de masura, prevazute in anexa nr. 1.

   NORME

  7. 7. Sumele datorate bugetului de stat drept acciza se determina dupa cum urmeaza:

   1. a) tigari si tigari de foi A = Q x 7 ECU x R

    unde: A = cuantumul accizei Q = cantitate ( exprimata in unitati de 1000 buc. tigari)

    R = curs de schimb

   2. b) tutun destinat fumatului, tutun de prizat si tutun de mestecat A = Q x 15 ECU x R

    unde: A = cuantumul accizei Q = cantitate ( in kg ) R = curs de schimb

    ORDONANTA

    Art. 14 - Pentru carburantii auto se datoreaza bugetului de stat accize stabilite in ECU pe tona de produs finit, prevazute in anexa nr. 1.

    NORME

  8. 8. Sumele datorate bugetului de stat drept accize se determina dupa cum urmeaza:

   A = Q x K x R

   unde: A = cuantumul accizei Q = cantitate ( in tone )

   K = acciza prevazuta la pozitiile 9, 10 si 11 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta nr. 82/1997

   R = curs de schimb

   ORDONANTA

   Art. 16 - Platitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc in tara bunuri de natura celor prevazute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2.

   NORME

  9. 9. Incepand cu 1 ianuarie 1998, platitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc in tara autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv din import rulate), indiferent de capacitatea cilindrica a acestora.

   Calculul accizelor se efectueaza in functie de capacitatea cilindrica a autoturismelor si in raport cu gradul de poluare (redus sau normal) al autoturismului.

   Gradul de poluare se stabileste de catre R.A. Registrul Auto Roman, pe baza verificarilor efectuate asupra autoturismelor, si va fi atestat detinatorului de autovehicule, printr-un inscris.

   Acest inscris va fi prezentat la organul vamal si va sta la baza determinarii cuantumului accizelor.

   Determinarea gradului de poluare se va efectua in baza reglementarii nationale Conditii tehnice pentru vehicule rutiere, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania .

   ORDONANTA

   Art. 20 - Din accizele datorate bugetului de stat pentru cafeaua obtinuta prin prajirea cafelei verzi se deduc, pe baza de documente justificative, accizele platite in vama pentru cafeaua verde.

   NORME

  10. 10. Din accizele aferente cafelei prajite obtinute din prelucrarea cafelei neprajite (verzi) se deduc accizele aferente cantitatilor de cafea utilizate ca materie prima.

   Deducerea se face pe raspunderea agentilor economici, in raport cu cantitatea de materie prima utilizata pentru obtinerea produsului finit ce se livreaza in fiecare luna calendaristica, si este conditionata de dovada achitarii efective a accizelor aferente materiei prime. Limita scazamantului maxim admis la prajire este de 20%.

   Pentru determinarea accizelor datorate bugetului de stat se va proceda astfel:

   • - se vor evidentia distinct intr-un jurnal, conform modelului din anexa nr. 4 la prezentele norme, toate cantitatile de cafea neprajita (verde) cumparata in vederea prelucrarii;

   • - se vor evidentia distinct intr-un jurnal, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentele norme, toate cantitatile de cafea prajita rezultate din prelucrare si livrate lunar.

    Jurnalul de cumparare a materiei prime si cel de vanzare a produselor finite se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in parte, in baza documentelor de evidenta operativa.

    Datele din aceste jurnale vor sta la baza intocmirii decontului lunar de accize.

    ORDONANTA

    Art. 21 lit. d) - Sunt scutite de plata accizelor:

   • - bunurile din import provenite din donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordate de guverne straine, organisme internationale si organizatii non-profit si de caritate, institutiilor de invatamant si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea acestei ordonante de urgenta.

   NORME

  11. 11. Pentru a beneficia de scutirea de accize prevazuta la art. 21 lit. d), beneficiarii bunurilor din import provenite din donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica vor prezenta la Ministerul Finantelor urmatoarele documente in copii autentificate:

   • - actul care atesta provenienta bunului respectiv;

   • - dovada finantarii directe din imprumuturi nerambursabile sau, dupa caz, dovada programului de cooperare stiintifica si tehnica.

    ORDONANTA

    Art. 21 lit. e) - Sunt scutite de plata accizelor:

   • - produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada cat au acest regim.

   NORME

  12. 12. Pentru produsele scoase din rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, plata accizelor se face de catre unitatile detinatoare ale acestor stocuri, la livrarea produselor catre beneficiari.

   ORDONANTA

   Art. 21 lit. f) - Sunt scutite de plata accizelor:

   - bunurile prevazute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2, constituite ca aport in natura sau achizitionate din aportul in numerar al investitorilor la capitalul social ori la majorarea acestuia, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea acestei ordonante de urgenta.

   NORME

  13. 13. Scutirea prevazuta la art. 21 lit. f) din Ordonanta de urgenta nr. 82/1997 se acorda in baza prezentarii de catre agentii economici la organul vamal a urmatoarelor acte:

   • - cererea de inscriere de mentiuni, impreuna cu anexele din care rezulta elementele de aport in natura referitoare la constituirea sau majorarea capitalului social;

   • - documentele de provenienta a bunului.

   ORDONANTA

   Art. 22 - Pentru produsele prevazute la art. 21 lit a), b) si g), scutirea se acorda prin restituirea accizelor platite la achizitionarea acestora, pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitatile folosite, cu destinatiile expres mentionate in prezenta ordonanta de urgenta.

   NORME

  14. 14. a) Pentru produsele supuse accizelor, cumparate de la producatorii interni si revandute la export de catre agentii economici autorizati sa efectueze astfel de operatiuni, facturarea se va face la preturi cu accize, iar valoarea accizelor se va evidentia obligatoriu si distinct in factura.

   In cazul bauturilor spirtoase exportate, se restituie accizele aferente echivalentului de alcool etilic alimentar pur continut in aceste produse.

   Exportatorii, pe baza cererii tip din anexa nr. 6 la prezentele norme si a documentelor justificative care sa ateste exportul si calculul analitic al accizelor solicitate a fi restituite, pot cere organelor fiscale teritoriale restituirea accizelor aferente produselor finite exportate in cursul unei luni calendaristice. Cererea se face in termen de 3 luni de la expirarea lunii in care s-a efectuat exportul produselor pentru care se solicita restituirea accizelor.

   Restituirea accizelor aferente exportului se va efectua de catre organele fiscale in raza carora agentul economic are sediul fiscal, in urmatoarele conditii:

   • - depunerea unei cereri tip de restituire, conform modelului din anexa nr. 6 ;

   • - justificarea realitatii exportului pe baza de documente (factura externa, declaratie vamala de export), care sa ateste realizarea efectiva a exportului;

   • - dovada achitarii accizelor aferente produselor achizitionate pe piata interna si exportate.

    Restituirea efectiva a accizelor se va face in termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei complete si numai in urma verificarii efective a realitatii sumelor solicitate a fi restituite.

    In situatia in care, in urma verificarilor efectuate, se constata ca agentul economic are debite fata de bugetul de stat din alte impozite si taxe, acestea vor fi compensate cu sumele ce urmau a fi restituite, conform dispozitiilor legale in vigoare.

    b) Pentru produsele comercializate prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri in regim de duty free, restituirea se face in baza cererii tip, prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme, adresata organelor fiscale teritoriale.

    Restituirea accizelor aferenta produselor aprovizionate la preturi cu accize si vandute in regim de duty free se va face in urma unei verificari efective a realitatii sumelor solicitate a fi restituite.

    g) In situatiile in care agentii economici achizitioneaza alcool de la producatori sau importatori, pe care il utilizeaza in productia de medicamente, alcool sanitar sau otet alimentar, pot solicita restituirea accizelor achitate la achizitionarea alcoolului.

    Pentru a beneficia de restituire, producatorii de astfel de produse vor depune la organul fiscal teritorial o cerere tip, conform modelului din anexa nr. 8 la prezentele norme.

    Cererea se depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, pentru toate cantitatile de alcool achizitionate in cursul lunii precedente si introduse efectiv in fabricatie.

    Restituirea se va face in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete la organul fiscal teritorial, pe baza verificarii realitatii sumelor solicitate.

    La agentii economici producatori de alcool sanitar si otet alimentar care folosesc pentru realizarea acestor produse alcoolul etilic alimentar fabricat in sectiile proprii, scutirea prevazuta la art. 21 lit. g) opereaza astfel:

   • - la livrarea din sectia proprie a alcoolului etilic alimentar catre sectia de prelucrare a alcoolului sanitar sau a otetului alimentar, se calculeaza si se evidentiaza acciza aferenta cantitatilor de alcool introduse in prelucrare. Documentele de transfer al alcoolului catre sectia de productie vor fi centralizate lunar, iar datele cuprinse in centralizator vor sta la baza determinarii volumului accizelor, aferent cantitatilor de alcool prelucrat in acest scop;

   • - lunar, corespunzator cantitatilor de otet alimentar si alcool sanitar efectiv livrate, se vor deduce din suma totala a accizelor datorate bugetului de stat accizele aferente alcoolului utilizat ca materie prima pentru obtinerea acestora.

    ORDONANTA

    Art. 23 (c) Momentul datorarii accizelor il constituie:

   • - data transferului alcoolului etilic alimentar din sectia de productie in cea de prelucrare a acestuia in bauturi alcoolice, in cazul unitatilor care detin atat sectii de producere a alcoolului etilic alimentar, cat si de producere a bauturilor alcoolice.

   NORME

  15. 15. Documentele de transfer al alcoolului etilic alimentar dintr-o sectie in alta se vor centraliza si vor sta la baza intocmirii decontului de accize.

   Centralizatorul lunar va contine cantitatea de alcool exprimata in litri si grade alcoolice, transferata lunar in sectiile de prelucrare a bauturilor alcoolice.

   TAXA PENTRU JOCURI DE NOROC ORDONANTA

   Art. 25 - Taxa se aplica asupra veniturilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc, calculate ca diferenta intre totalul rulajului

   incasarilor pentru fiecare tip de joc si totalul premiilor acordate jucatorilor, in limitele prevazute de lege.

   NORME

  16. 16. Premiile acordate jucatorilor, in acceptia acestei ordonante, sunt premiile acordate efectiv jucatorilor atat in numerar, cat si sub forma de obiecte.

   Pentru determinarea bazei de calcul la care se aplica taxa procentuala prevazuta la art. 25 alin. (1) din ordonanta, din veniturile efectiv incasate de la jucatori reflectate zilnic in registrul de casa pe coloana de incasari se deduc premiile efectiv acordate in aceeasi zi jucatorilor reflectate in registrul de casa in coloana plati . In cazul premiilor acordate in obiecte, din incasarile legal determinate se deduce valoarea de achizitie a bunurilor acordate ca premii.

   Nu se deduc din valoarea incasarilor totale realizate - care sta la baza calcularii taxei pentru jocuri de noroc - fondurile de premiere constituite si neacordate efectiv jucatorilor.

   In cazul activitatii de jocuri de noroc desfasurate pe baza unor contracte de colaborare sau de asociere in participatiune,

   incheiate intre agentii economici detinatori de aparatura specifica si agentii economici care pun la dispozitia acestora spatiul de joc necesar, veniturile obtinute de agentii economici detinatori de spatiu sunt considerate venituri din activitatea de jocuri de noroc si se supun taxei de 20%.

   In situatia loteriilor, tombolelor si altor jocuri de noroc pentru care biletele de participare la joc se pun in vanzare in luni calendaristice anterioare celei in care se organizeaza jocul, taxa datorata bugetului de stat se determina in luna in care se organizeaza jocul si se acorda premiile, luand in calcul toate incasarile realizate din vanzarea biletelor de participare la jocul respectiv.

   ORDONANTA

   Art. 25 - Pentru cazinouri, taxa este anuala si se stabileste in ECU/masa de joc, astfel:

   • - pentru ruleta - 30.000 ECU/masa de joc;

   • - pentru jocuri de carti, inclusiv zaruri - 20.000 ECU/masa de joc.

   NORME

  17. 17. In situatia in care cazinourile functioneaza o fractiune de timp dintr-un an calendaristic, taxa se datoreaza proportional cu perioada de functionare.

   DISPOZITII COMUNE SI FINALE ORDONANTA

   Art. 26 - Valoarea in lei a accizelor si a impozitelor datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentei ordonante de urgenta in ECU

   pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in ECU la cursul de schimb valutar, stabilit de Banca Nationala a Romaniei in fiecare zi de joi. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare.

   NORME

  18. 18. Prin expresia saptamana urmatoare , in acceptia acestei ordonante de urgenta, se intelege perioada cuprinsa intre ziua de luni, ora zero, si duminica urmatoare, ora 24,00.

   ORDONANTA

   Art. 27 - Raspunderea calcularii si varsarii la bugetul de stat a accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna, precum si a taxei pentru jocurile de noroc revine platitorilor prevazuti in prezenta ordonanta de urgenta.

   NORME

  19. 19. Agentii economici platitori de accize si de impozit la titei si gaze naturale au obligatia inscrierii distincte in facturile de vanzare a cuantumului acestor impozite.

   ORDONANTA

   Art. 28 - Toti agentii economici - platitori de accize sau de alte taxe indirecte, reglementate prin prezenta ordonanta de urgenta - sunt obligati ca, in baza unei declaratii scrise, sa se inregistreze ca platitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale. Organele fiscale teritoriale au obligatia sa atribuie fiecarui platitor un cod special si sa remita agentilor economici, in termen de 15 zile de la data primirii declaratiei, instiintarea de luare in evidenta ca platitor de astfel de impozite si codul atribuit.

   NORME

  20. 20. Agentii economici platitori de accize sau de alte taxe indirecte, reglementate prin Ordonanta de urgenta nr. 82/1997, sunt obligati sa se inregistreze ca platitori de astfel de impozite.

   Pentru vamuirea marfurilor importate, agentii economici care efectueaza importuri de produse supuse accizelor vor prezenta la organul vamal codul de platitor de accize sau alte impozite indirecte.

   Inregistrarea se face in baza unei declaratii scrise, dupa modelul din anexa nr. 9 la prezentele norme.

   Declaratiile de inregistrare se depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

   Pentru agentii economici platitori de astfel de impozite, termenul de depunere a declaratiei de inregistrare este de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentelor norme.

   Agentii economici care devin platitori de impozite reglementate prin Ordonanta de urgenta nr. 82/1997, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentelor norme, se vor inregistra ca platitori de accize cu 30 de zile inainte de data inceperii activitatii pentru care se datoreaza accize.

   In cazul producatorilor de alcool, cererea va fi insotita si de urmatoarele documente:

   • - licenta de fabricatie eliberata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;

   • - schita de amplasare a unitatii producatoare de alcool in incinta;

   • - fluxul tehnologic, capacitatea utilajelor pe fluxul tehnologic si capacitatea de productie in ansamblu a fabricii, randamentul utilajelor;

   • - mijloacele de care dispune agentul economic pentru determinarea in litri si grade a produselor rezultate la fabricarea alcoolului (alcool brut, alcool rafinat, alcool tehnic);

   • - certificatele de calibrare a vaselor in care se depoziteaza alcoolul brut, rafinat si tehnic;

   • - materiile prime pe care le foloseste;

   • - data punerii in functiune.

    Codul atribuit fiecarui platitor de astfel de impozite se compune din aceleasi caractere numerice ca si codul fiscal propriu-zis, la care se adauga:

   • - litera A - pentru platitorii de accize;

   • - litera P - pentru platitorii de impozit la titei si gaze naturale din productia interna;

   • - litera J - pentru platitorii taxei pentru jocuri de noroc.

   SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE FISCALA ORDONANTA

   Art. 29 - Pentru anumite produse pentru care se datoreaza bugetului de stat accize, se instituie, in mod treptat, sistemul de

   supraveghere fiscala.

   NORME

  21. 21. Regimul de supraveghere fiscala se va introduce intr-o prima faza, incepand cu data de 1 martie 1998, numai la agentii economici producatori de alcool. Ulterior, prin norme metodologice, sistemul de supraveghere fiscala se va extinde si pentru alte produse pentru care se datoreaza bugetului de stat accize.

   Pentru fiecare societate comerciala producatoare de alcool vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, care vor supraveghea zilnic: intrarile de materii prime, normele de consum, cantitatile de alcool realizate, destinatiile acestora, calculul si virarea corecta la bugetul statului a accizelor datorate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 82/1997.

   In vederea inregistrarii corecte a intregii productii de alcool obtinute, este obligatoriu ca fiecare agent economic producator de alcool sa se doteze, pana la 1 martie 1998, cu mijloace automate (contoare) necesare determinarii cantitatilor de alcool obtinute, atat in litri, cat si in grade.

   Aceste aparate de control vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare, pentru alcoolul brut, la iesirea din coloanele de rafinare, pentru alcoolul etilic alimentar, si la iesirea din coloana aferenta alcoolului tehnic.

   Pe intreg fluxul tehnologic de la iesirea alcoolului (brut, rafinat sau tehnic) din coloanele de distilare, respectiv rafinare, si pana la aparatul de inregistrare automata, inclusiv la acesta, se vor aplica sigilii. Sigilarea si desigilarea se vor face numai in prezenta reprezentantului fiscal.

   Tot pana la 1 martie 1998, societatile comerciale se vor dota si cu vase etalon, alcoolmetre, termometre, cantare - avizate de Institutul National de Metrologie.

   Agentii economici producatori de alcool sunt obligati ca pana la 1 martie 1998 sa prezinte organelor fiscale teritoriale certificatele de calibrare a tuturor vaselor in care se depoziteaza alcoolul brut, rafinat si tehnic, eliberate de un metrolog autorizat.

   Reprezentantii organului fiscal au obligatia verificarii:

   existentei certificatelor de autorizare a alcoolmetrelor utilizate pentru determinarea tariei alcoolice;

   corectei inregistrari a intrarilor de materii prime, din care: materii primite pentru prelucrare in sistem prestari servicii; inscrierii corecte a alcoolului obtinut in rapoartele zilnice de productie si in documentele de transfer, predare catre sectiile de

   prelucrare sau depozitele de produse finite;

   realitatii stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat si tehnic, inscrise in evidentele operative (fisele de magazie) ale depozitelor de astfel de produse;

   centralizatorului lunar al documentelor de transfer catre sectiile de prelucrare a alcoolului - centralizator care sta la baza intocmirii decontului de accize;

   realitatii livrarilor de alcool catre beneficiar, prin confruntarea cantitatilor eliberate din magazie cu cele inscrise in avizele de expeditie si facturi;

   modului de calculare, evidentiere si virare a accizelor datorate pentru alcoolul etilic alimentar; realitatii si corectitudinii datelor inscrise in decontul lunar de accize;

   derularii contractelor de obtinere a alcoolului in sistem de prestari servicii;

   oricaror altor documente si operatiuni care sa conduca la determinarea exacta a obligatiilor catre bugetul statului.

   Pentru supravegherea cantitatilor importate de alcool si bauturi alcoolice in vrac, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti vor elibera licente similare cu cele practicate pentru eliberarea de marcaje.

   OBLIGATIILE PLATITORILOR ORDONANTA

   Art. 30 - Platitorii au obligatia sa tina evidenta accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna si a taxei

   pentru jocurile de noroc, dupa caz, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea acestei ordonante de urgenta.

   NORME

  22. 22. In vederea intocmirii decontului de accize, platitorii de accize pentru produsele prevazute in anexele nr. 1 si nr. 2 la ordonanta vor conduce urmatoarele jurnale de evidenta:

   1. a) jurnalul de cumparari intocmit in cazul produselor pentru care este prevazuta deducerea accizelor, conform modelului din anexa nr. 4 la prezentele norme;

   2. b) jurnalul de vanzari, care va fi intocmit distinct pentru fiecare grupa de produse supusa accizelor.

    In acest jurnal vor fi evidentiate toate livrarile de produse catre terti, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentele norme.

    Pentru evidentierea incasarilor din activitatea de jocuri de noroc se utilizeaza formularele redate in anexele nr. 10-17, impreuna cu instructiunile de completare a acestora. Pana la data de 28 februarie 1998, pentru evidenta incasarilor din jocuri de noroc, se vor adapta formularele prevazute in anexele la Hotararea Guvernului nr. 130/1997 si la Precizarile Ministerului Finantelor nr. 9634/1997.

    Incepand cu data de 1 ianuarie 1998, sumele datorate bugetului de stat drept accize si impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna se vor varsa de catre agentii economici astfel:

    1. a) in toate judetele si sectoarele municipiului Bucuresti in care functioneaza trezorerii ale statului, conturile sunt deschise la trezoreriile locale din cadrul perceptiilor, circumscriptiilor fiscale si administratiilor financiare in raza carora platitorii isi au

     sediul fiscal, si anume:

     • - contul 20.12.1.02 Accize

     • - contul 20.12.1.03 Impozit la titeiul si gazele naturale din productia interna ;

    2. b) in municipiul Bucuresti - sectoarele 2,4,5 si 6, precum si in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, conturile sunt deschise pe seama unitatilor fiscale in raza carora platitorii au sediul fiscal, la unitatile Bancii Comerciale Romane S.A., si anume:

    • - contul 60.12. x. 02 Accize

    • - contul 60.12. x. 03 Impozit la titeiul si gazele naturale din productia interna .

     Sumele reprezentand taxa pentru jocurile de noroc se varsa la bugetul de stat in contul 20170130, deschis la toate trezoreriile statului, iar pentru municipiul Bucuresti, in contul 601730, deschis la filialele Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti, cu exceptia sectoarelor unde functioneaza trezorerii ale statului.

     Platile se efectueaza cu ordin de plata, tip trezorerie, care se completeaza cu toate elementele cuprinse in formular. In mod deosebit se va avea in vedere:

    • - la pozitia banca beneficiarului se inscrie sucursala judeteana B.N.R., cont 51.000, respectiv sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane S.A., cont 51 50;

    • - la pozitia beneficiar se inscrie trezoreria municipiului (oras, perceptie) cont 20.12.1.02 pentru accize sau cont

    20.12.1.03 pentru impozit la titeiul si gazele naturale din productia interna.

    Organele fiscale asigura evidenta nominala pe platitori a accizelor si impozitelor datorate si incasate potrivit normelor in vigoare.

    Evidentierea in contabilitate a accizelor calculate se efectueaza dupa cum urmeaza:

    1. a) pentru cazurile prevazute la art. 18 lit. a), lit. c) si lit. d) din ordonanta de urgenta:

     635 Cheltuieli cu alte impozite, = 446 Alte impozite, taxe si taxe si varsaminte asimilate varsaminte asimilate

     - analitic distinct

    2. b) pentru cazul prevazut la art. 18 lit.b), accizele se includ in costul de achizitie al produselor din import si se inregistreaza in creditul contului 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - analitic distinct.

    Pentru reflectarea in contabilitate a impozitelor prevazute la art. 24 din Ordonanta de urgenta nr. 82/1997, se efectueaza articolul contabil:

    635 Cheltuieli cu alte impozite, = 446 Alte impozite, taxe si taxe si varsaminte asimilate varsaminte asimilate

    - analitic distinct

    Pentru societatile comerciale organizatoare de jocuri de noroc, reflectarea in contabilitate a taxelor datorate bugetului de stat, precum si a incasarii sumelor si acordarii premiilor se efectueaza dupa cum urmeaza:

    • - taxa de 20%, calculata la baza de impozitare, si taxa pentru cazinouri: 635 Cheltuieli cu alte impozite, = 446 Alte impozite, taxe si

     taxe si varsaminte asimilate varsaminte asimilate

     - analitic distinct

    • - incasarea sumelor in lei si in valuta:

     5311 Casa in lei = 708 Venituri din activitati diverse

     • - analitic jocuri de noroc 5314 Casa in valuta = 708 Venituri din activitati diverse

     • - analitic jocuri de noroc

    • - achitarea premiilor acordate jucatorilor:

    658 Alte cheltuieli = 5311 Casa in lei de exploatare

    - analitic jocuri de noroc

    658 Alte cheltuieli = 5314 Casa in valuta de exploatare

    - analitic jocuri de noroc

    ORDONANTA

    Art. 31 - Platitorii de accize, de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna, precum si de taxe pentru jocurile de noroc, dupa caz, au obligatia sa depuna lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, la organul fiscal teritorial, decontul de impunere, potrivit modelului din normele metodologice emise de Ministerul Finantelor.

    NORME

  23. 23. Deconturile de impunere pentru accize, impozit la titei si gaze naturale, precum si pentru taxa pentru jocuri de noroc sunt cele prevazute in anexele nr. 18 - 20 la prezentele norme.

   Aceste deconturi se depun la organele fiscale teritoriale competente, in evidenta carora se afla platitorii.

  24. 24. Prezentele norme metodologice se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta nr. 82/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997.

  25. 25. Cu aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea Normele metodologice nr. 5188/1993, emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

  ANEXA Nr. 1

  LISTA

  produselor supuse accizelor, prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta nr. 82/1997, pe pozitii si coduri tarifare

  Nr.

  crt.

  Denumirea produsului si a grupei de produse

  UM

  Acciza

  ECU/UM

  Cod tarifar

  A. Alcool etilic alimentar, bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar

  1.

  Alcool etilic alimentar; bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului care contin alcool etilic alimentar, cu o concentratie mai mare de 0,5% in volum; vinuri, produse pe baza de vin si produse pe baza de distilat din vin cu o concentratie in alcool de peste 22% in volum; coniac, armaniac si vinars

  hl alcool pur

  200

  ex.13 02 19 30 (cu>0,5% vol. alcool etilic)

  ex.2008 (cu>0,5%vol. alcool etilic)

  21 06.90.20

  ex.22 03 00 ( cu >10% vol. alcool etilic)

  ex.22 04 (cu >22% vol.alcool etilic) ex.22 05 (cu 22% vol. alcool etilic) ex.22 06 (cu > 22% vol. alcool etilic) 22 07 10 00

  22 08 20 12

  22 08 20 14

  22 08 20 27

  ex.22 08 20 29 (cu >22% vol. alcool etilic)

  ex.22 08 20 40 (cu >22% vol. alcool etilic)

  22 08 20 62

  22 08 20 64

  22 08 20 87

  ex.22 08 20 89 (cu >22% vol.alcool etilic; vinars)

  22 08 30

  22 08 40

  22 08 50

  22 08 60

  22 08 70

  22 08 90 11

  22 08 90 19

  22 08 90 41

  22 08 90 52

  22 08 90 57

  22 08 90 69

  22 08 90 74

  22 08 90 78

  22 08 90 91

  22 08 90 99

  33 02 10 10

  2.

  Bauturi alcoolice naturale

  hl alcool pur

  150

  22 08 20 26

  ex.22 08 20 29 (cu 22% vol.alcool etilic, altele decat vinarsul)

  ex.22 08 20 40 (cu 22% vol.alcool etilic, altele decat vinarsul)

  22 08 20 86

  ex.22 08 20 89 (cu 22% vol. alcool etilic, altele decat vinarsul )

  22 08 90 33

  22 08 90 38

  22 08 90 45

  22 08 90 48

  22 08 90 71

  3.

  Vinuri si produse pe baza de vin

   1. 3.1 Vinuri nespumoase

   2. 3.2 Vinuri spumoase

  3.3. Vinuri spumante

  3.4. Vermuturi si alte produse pe baza de vin cu o concentratie in alcool de pana la 22% inclusiv in volum

  hl / 1grad alcoolic

  hl / 1grad alcoolic

  hl / 1grad alcoolic hl / 1grad alcoolic

  0,60

  1,00

  3,00

  2,50

  ex.22 04 21 (cu 22% vol alcool etilic si cu < 2,5 bari presiune in butelie)

  ex.22 04 29 (cu 22% vol.alcool etilic si cu < 2,5 bari presiune in butelie)

  ex.22 04 30 (0,5 < % vol.alcool etilic 22)

  ex.22 04 10 (cu 22% vol.alcool etilic si cu < 3,5 bari presiune in butelie )

  ex. 22 04 21 (cu 22% vol. alcool si cu > 2,5 bari presiune)

  ex.22 04 29 (cu 22% vol.alcool etilic si cu > 2,5 bari presiune in butelie)

  ex.22 04 10 (cu 22% vol.alcool etilic si cu 3,5 bari presiune in butelie)

  ex.22 05 (cu 22% vol alcool etilic)

  ex.22 06 (cu 22% vol alcool etilic )

  4.

  Bere

  hl / 1grad alcoolic

  1,60

  ex.22 03 00 (cu 10% vol alcool etilic)

  B.Produse din tutun

  5.

  Tigarete

  1000 tigarete

  4+20%

  24 02 20

  6.

  Tigari si tigari de foi

  1000 tigari

  7

  24 02 10 00

  7.

  Tutun destinat fumatului

  kg

  15

  24 03 10

  ex.24 03 91 00 (tutun destinat fumatului)

  ex.24 03 99 90 (tutun destinat fumatului)

  8.

  Tutun de prizat si tutun de mestecat

  kg

  15

  24 03 99 10

  C. Produse petroliere

  9.

  Benzina premium, regular si normala

  tona

  65

  27 10 00 34

  27 10 00 36

  10.

  Benzina fara plumb

  tona

  24

  27 10 00 27

  27 10 00 29

  27 10 00 32

  11

  Motorina auto (combustibil pentru motoare Diesel)

  tona

  24

  ex.27 10 00 66 (motorina auto)

  ex.27 10 00 67 (motorina auto)

  ex.27 10 00 68 (motorina auto)

  NOTA:

  Cu prefixul ex au fost marcate situatiile in care din intreaga pozitie tarifara sau din intregul cod tarifar sunt supuse accizelor numai produsul sau grupa de produse mentionate.

  ANEXA Nr.2

  image

  LISTA

  taxelor speciale de consumatie (accize) pentru alte produse si grupe de produse din import si din tara pe coduri tarifare

  Nr crt.

  Denumirea produsului si a grupei de produse

  Acciza

  % ECU/UM

  Cod tarifar

  0

  1

  2

  3

  4

  1.

  Cafea verde

  -

  900/tona

  09 01 11 00

  09 01 12 00

  2.

  Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori

  -

  1200/tona

  09 01 21 00

  09 01 22 00

  09 01 90 90

  3.

  Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila

  -

  5/kg

  21 01 11

  ex. 210112 (preparate cu cafea solubila)

  4.

  Ape, ape minerale si ape gazoase, cu continut de zahar sau alte produse de indulcit si substante aromatizante

  -

  2/hl

  22 02 10 00

  5.

  Confectii din blanuri naturale (cu exceptia celor de iepure, oaie, capra)

  50

  -

  43 03 10 10

  ex. 43 03 10 90 (altele decat de iepure,oaie, capra)

  ex. 65 06 92 00 (altele decat de iepure, oaie, capra)

  6.

  Articole din cristal

  50

  -

  ex. 70 09 91 00 (din cristal)

  ex. 70 09 92 00 (din cristal)

  70 13 21

  70 13 31

  70 13 91

  ex. 70 18 90 (din cristal)

  ex. 94 05 10 50 (din cristal)

  ex. 94 05 20 50 (din cristal)

  ex. 94 05 50 00 (din cristal)

  ex. 94 05 91 (din cristal)

  7.

  Bijuterii din aur si /sau platina, cu exceptia verighetelor

  20

  -

  ex. 71 13 19 00 (din aur si/sau platina cu exceptia verighetelor)

  8.

  Autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv din import rulate)

  a) echipate cu motor cu benzina:

  - cu capacitatea cilindrica sub 1601 cmc

  - cu grad normal de poluare

  - cu grad redus de poluare

  1

  -

  ex. 87 03 21 (autoturisme si autoturisme

  de teren cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 22 19

  (cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 22 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 23 19

  (sub 1601 cmc cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 23 90

  (autoturisme si autoturisme de teren sub

  1601 cmc cu grad normal de poluare)

  0

  -

  ex. 87 03 21

  (autoturisme si autoturisme de teren

  cu grad redus de poluare)

  ex. 87 03 22 19

  (cu grad redus de poluare)

  ex. 87 03 22 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  cu grad redus de poluare)

  ex. 87 03 23 19

  (sub 1601 cmc cu grad redus de poluare)

  ex. 87 03 23 90

  (autoturisme si autoturisme de teren sub

  1601 cmc cu grad redus de poluare)

  0

  1

  2

  3

  4

  • - cu capacitatea cilindrica intre 1601 si 1800 cmc

   • - cu grad normal de poluare

   • - cu grad redus de poluare

  • - cu capacitate cilindrica intre 1801 si 2000 cmc

   • - cu grad normal de poluare

   • - cu grad redus de poluare

  -cu capacitatea cilindrica intre 2001 si 2500 cmc

  - cu grad normal de poluare

  • - cu grad redus de poluare

   -cu capacitatea cilindrica peste 2500 cmc

  • - cu grad normal de poluare

  • - cu grad redus de poluare

  3

  -

  ex. 87 03 23 19

  (intre 1601 cmc si 1800 cmc cu grad

  normal de poluare)

  ex. 87 03 23 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  intre 1601 cmc si 1800 cmc cu grad

  normal de poluare)

  1,5

  -

  ex. 87 03 23 19

  (intre 1601 cmc si 1800 cmc cu grad

  redus de poluare)

  ex. 87 03 23 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  intre 1601 cmc si 1800 cmc cu grad

  redus de poluare)

  6

  -

  ex. 87 03 23 19

  (intre 1801 si 2000 cmc cu grad

  normal de poluare)

  ex. 87 03 23 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  intre 1801 si 2000 cmc cu grad normal

  de poluare)

  3

  -

  ex. 87 03 23 19

  (intre 1801 si 2000 cmc cu grad redus

  de poluare)

  ex. 87 02 23 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  intre 1801 si 2000 cmc cu grad redus

  de poluare)

  12

  ex. 87 03 23 19

  (intre 2001 si 2500 cmc cu grad

  normal de poluare)

  ex. 87 03 23 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  intre 2001 si 2500 cmc cu grad normal

  de poluare)

  6

  ex. 87 03 23 19

  (intre 2001 si 2500 cmc cu grad redus

  de poluare)

  ex. 87 03 23 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  intre 2001 si 2500 cmc cu grad redus

  de poluare)

  18

  -

  ex. 87 03 23 19

  (peste 2500 cmc cu grad normal de

  poluare)

  ex. 87 03 23 90

  (autoturisme si autoturisme de teren peste

  2500 cmc cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 24 10

  (autoturisme si autoturisme de teren peste

  3000 cmc cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 24 90

  (autoturisme si autoturisme de teren peste

  3000 cmc cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 23 19

  9

  -

  (peste 2500 cmc cu grad redus de

  poluare)

  ex. 87 03 23 90

  (peste 2500 cmc cu grad redus de poluare)

  0

  1

  2

  3

  4

  b) echipate cu motor Diesel

  - cu capacitatea cilindrica sub 1600 cmc

  - cu grad normal de poluare

  - cu grad redus de poluare

  • - cu capacitatea cilindrica intre 1601 si 2000 cmc

   • - cu grad normal de poluare

  • - cu grad redus de poluare

  • - cu capacitatea cilindrica intre 2001 si 2500 cmc

   • - cu grad normal de poluare

  - cu grad redus de poluare

  ex. 87 03 24 10

  (autoturisme si autoturisme de teren

  cu grad redus de poluare)

  ex. 87 03 24 90

  (autoturisme si autoturisme de teren peste

  3000 cmc cu grad redus de poluare)

  1

  -

  ex. 87 03 31 10

  (autoturisme si autoturisme de teren

  cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 31 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 32 19

  (sub 1601 cmc cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 32 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  sub 1601 cmc cu grad normal de

  poluare)

  0

  -

  ex. 87 03 31 10

  (autoturisme si autoturisme de teren

  cu grad redus de poluare)

  ex. 87 03 31 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  cu grad redus de poluare)

  ex. 87 03 32 19

  (sub 1601 cmc cu grad redus de

  poluare)

  ex. 87 03 32 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  sub 1601 cmc cu grad redus de

  poluare)

  3

  -

  ex. 87 03 32 19

  (intre 1601si 2000 cmc cu grad normal

  de poluare)

  ex. 87 03 32 90

  (autoturisme si autoturisme de teren intre

  1601si 2000 cmc cu grad normal de

  poluare)

  1,5

  -

  ex. 87 03 32 19

  (intre 1601si 2000 cmc cu grad redus

  de poluare)

  ex. 87 03 32 90

  (autoturisme si autoturisme de teren intre

  1601si 2000 cmc cu grad redus de

  poluare)

  6

  -

  ex. 87 03 32 19

  (intre 2001 si 2500 cmc cu grad

  normal de poluare)

  ex. 87 03 32 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  intre 2001 si 2500 cmc cu grad normal

  de poluare)

  3

  -

  ex. 87 03 32 19

  (intre 2001 si 2500 cmc cu grad redus

  de poluare)

  ex. 87 03 32 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  intre 2001 si 2500 cmc cu grad redus

  de poluare)

  0

  1

  2

  3

  4

  - cu capacitatea cilindrica intre 2501 si 3100 cmc

  - cu grad normal de poluare

  - cu grad redus de poluare

  - cu capacitatea cilindrica peste 3100 cmc

  - cu grad normal de poluare

  - cu grad redus de poluare

  12

  -

  ex. 87 03 33 19

  (intre 2501 si 3100 cmc cu grad

  normal de poluare)

  ex. 87 03 33 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  intre 2501 si 3100 cmc cu grad normal

  de poluare)

  6

  -

  ex. 87 03 33 19

  (intre 2501 si 3100 cmc cu grad redus

  de poluare)

  ex. 87 03 33 90

  (autoturisme si autoturisme de teren

  cu grad redus de poluare)

  18

  -

  ex. 87 03 33 19

  (peste 3100 cmc cu grad normal de

  poluare)

  ex. 87 03 33 90

  (autoturisme si autoturisme de teren peste

  9

  -

  3100 cmc cu grad normal de poluare)

  ex. 87 03 33 19

  (peste 3100 cmc cu grad redus de poluare)

  ex. 87 03 33 90

  (autoturisme si autoturisme de teren peste

  3100 cmc cu grad redus de poluare)

  9

  Parfumuri, ape de colonie si ape de toaleta

  20

  -

  33 03 00

  10

  Aparate video de inregistrat sau de reprodus, chiar incorporand un receptor de semnale videofonice; combine audio

  15

  -

  85 21

  ex. 85 19 (combine audio)

  ex. 85 20 (combine audio)

  ex. 85 27 (combine audio)

  11

  Dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda magnetica sau compact disc

  15

  -

  ex. 85 27 (dublu radiocasetofoane cu redare pe banda magnetica sau compact disc)

  12

  Camera video

  15

  -

  85 25 40

  13

  Cuptoare cu microunde

  15

  -

  85 16 50 00

  14

  Aparate pentru radiotelefonie celulara (telefoane mobile)

  15

  -

  85 25 20 91

  15

  Aparate pentru conditionat aer, de perete sau de ferestre, formand un singur corp

  15

  -

  84 15 10 00

  NOTA

  Cu prefixul "ex" au fost marcate situatiile in care din intreaga pozitie tarifara sau din intregul cod tarifar sunt supuse accizelor numai produsul sau grupa de produse mentionate.

  ANEXA Nr.3

  image

  EXEMPLE

  privind metodologia de calcul al accizelor pentru alcool si bauturi alcoolice

  1. I. Alcool etilic alimentar; bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar, cu o concentratie mai mare de 0,5% in volum; vinuri, produse pe baza de vin si produse pe baza de distilat de vin cu o concentratie in alcool de peste 22% in volum; coniac, armaniac si vinars

   1. A. IMPORT

    1. 1) - Produse imbuteliate

     1. a) - alcool etilic alimentar ambalat in sticle cu capacitate de 0,50 l, cu taria alcoolica de 96% vol.

      Acciza = 0,50 L x 96% x 200ECU = 0,960ECU

      pentru o sticla 100

     2. b) - alcool etilic alimentar ambalat in sticle cu capacitate de 0,75 l , cu tarie alcoolica de 96% vol.

      Acciza = 0,75 L x 96% x 200ECU = 1,440ECU

      pentru o sticla 100

     3. c) - vodca ambalata in sticle cu capacitate de 0,33 l, cu tarie alcoolica de 40% vol.

      Acciza = 0,33 L x 40% x 200ECU = 0, 264 ECU

      pentru o sticla 100

     4. d) - lichior ambalat in sticle cu capacitate de 0,75 l, cu tarie alcoolica de 25% vol.

      Acciza = 0,75 L x 25% x 200ECU = 0,375ECU

      pentru o sticla 100

     5. e) - whisky ambalat in sticle cu capacitate de 0,70 l, cu tarie alcoolica de 43% vol.

      Acciza = 0,70 L x 43% x 200ECU = 0.602ECU

      pentru o sticla 100

     6. f) - coniac ambalat in sticle cu capacitate de 0,70 l, cu tarie alcoolica de 40% vol.

      Acciza = 0,70 L x 40% x 200ECU = 0,560ECU

      pentru o sticla 100

      2). Produse in vrac

      1. a) - importul a 10 000 l alcool etilic alimentar, cu taria alcoolica de 96,3% vol. Acciza = 10000 L x 96,3% x 200ECU = 19260 ECU

       100

      2. b) - importul a 20000 l vodca cu tarie alcoolica 40% vol. Acciza = 20000 L x 40% x 200ECU = 16000 ECU

       100

      3. c) - importul a 25000 l lichior cu tarie alcoolica de 25% vol. Acciza = 25000 L x 25% x 200ECU = 12500 ECU

      100

   2. B. PRODUCTIE INTERNA

    1. 1) Produse imbuteliate

     1. a) vinars imbuteliat in sticle de 0,70 l cu tarie alcoolica de 40% vol.

      Acciza = 0,70 L x 40% x 200ECU = 0,560 ECU

      pentru o sticla 100

     2. b) - bitter imbuteliat in sticle de 1 litru, cu taria alcoolica de 25% vol.

      Acciza = 1 L x 25% x 200ECU = 0,500 ECU

      pentru o sticla 100

     3. c) - sticle de vermut cu capacitate de 1 litru si tarie alcoolica de 17% vol.

      Acciza = 1 L x 17 x 2,50ECU = 0,425 ECU

      pentru o sticla 100

    2. 2) - Produse in vrac

     1. a) - 30000 l alcool etilic alimentar cu taria alcoolica de 96,2% vol. Acciza = 30000 L x 96,2% x 200ECU = 57720 ECU

      100

  2. II. Bauturi alcoolice naturale

   1. 1) - Produse imbuteliate

    • - tuica sau rachiu natural imbuteliate in sticle de 1 litru cu tarie alcoolica de 30% vol.

     Acciza = 1 L x 30% x 150ECU = 0,450 ECU

     pentru o sticla 100

    • - tuica sau rachiu natural, imbuteliat in sticle de 0,50 l cu tarie alcoolica de 33% vol Acciza = 0,50 L x 33% x 150ECU = 0,247 ECU

     pentru o sticla 100

   2. 2) - Produse in vrac

    • - 12000 l tuica sau rachiu natural cu tarie alcoolica de 28% vol. Acciza = 12000 L x 28% x 150ECU = 5040 ECU

   100

  3. III. Grupa „ Vinuri si produse pe baza de vin "

   1. a) - sticle de vin nespumos cu capacitate de 0,70 l cu tarie alcoolica de 11,5% vol.

    Acciza = 0,70 L x 11,5 x 0,60ECU = 0,048 ECU

    pentru o sticla 100

   2. b) - sticle de vin spumos cu capacitate de 0,70 l cu tarie alcoolica de 11% vol.

    Acciza = 0,70 L x 11x 1ECU = 0,077 ECU

    pentru o sticla 100

   3. c) - sticle de vin spumant, cu capacitate de 0,70 l si tarie alcoolica 12% vol.

   Acciza = 0,70 L x 12 x 3ECU = 0,252 ECU

   pentru o sticla 100

  4. IV. Grupa „ Bere "

  1. a) - Sticle de bere cu capacitate de 0,33 l si taria alcoolica de 4,5% vol.

   Acciza = 0,33 L x 4,5 x 1,60ECU = 0,024 ECU

   pentru o sticla 100

  2. b) - Sticle de bere de 0,50 l, cu tarie alcoolica de 5% vol. Acciza = 0,50 rL x 5 x 1,60ECU = 0,040 ECU

   pentru o sticla 100

  3. c) - 20000 l bere vrac, cu tarie alcoolica de 4,5% vol. Acciza = 20000 L x 4,5 x 1,60ECU = 1440 ECU

  100

  Nota

  La calcularea accizelor in ECU, rezultatul subunitar va contine trei zecimale; a treia cifra a zecimalelor se va rotunji +/- in functie de marimea celei de a patra zecimale.

  ANEXA Nr. 4

  image

  Denumirea agentului economic

  ......................................................

  Sediul ...........................................

  Cod platitor de accize ...................

  JURNAL

  PRIVIND CUMPARARILE DE MATERII PRIME SUPUSE ACCIZELOR

  luna ......................... anul..............

  Nr. crt.

  Felul si data documentului

  Furnizor

  Denumirea produsului

  Cantitate

  UM

  Tarie alcoolica

  % vol.

  Valoare totala

  Acciza unitara

  Acciza totala cuprinsa in pretul de cumparare

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Total

  Director, Intocmit,

  Numele si prenumele Numele si prenumele

  Semnatura Semnatura

  ANEXA Nr. 5

  image

  Denumirea agentului economic

  ....................................................

  Sediul .........................................

  Cod platitor de accize .................

  JURNAL

  PRIVIND VANZARILE DE PRODUSE FINITE SUPUSE ACCIZELOR

  luna ......................... anul..............

  Nr. crt.

  Felul si data documentului

  Beneficiar

  Denumirea produsului

  Cantitate

  UM

  Tarie alcoolica

  % vol.

  Valoare totala

  Acciza unitara

  Acciza totala

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Total

  Director, Intocmit,

  Numele si prenumele Numele si prenumele

  Semnatura Semnatura

  Denumirea agentului economic

  ...................................................

  Sediul ........................................

  Cod platitor de accize ..............

  CERERE DE RESTITUIRE

  a accizelor aferente produselor exportate pe luna .................... anul........

  ANEXA Nr. 6

  image

  Nr. crt.

  Nr. si data doc. de cum- parare

  Fur- nizor

  Denu- mire pro- dus

  Can- titate cum- parata

  UM

  Va- loare totala

  din care: acciza

  Nr. si data doc. de achit. a fact. de cump.

  Nr. si data decl. va- male de exp.

  Nr. si data fact. ext.

  Denu- mire bene- ficiar tara

  Canti- tate livrata la exp.

  Valoarea accizelor pentru care se solicita restituirea

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Total

  Director, Intocmit,

  Numele si prenumele Numele si prenumele

  Semnatura Semnatura

  Denumirea agentului economic

  ....................................................

  Sediul..........................................

  Codul fiscal................................

  ANEXA Nr. 7

  image

  CERERE

  de restituire a accizelor aferente produselor vandute in regim „duty free" pe luna ................. anul .......

  Nr. crt.

  Nr. si data documentului de cumparare

  Furnizor

  Denumire produs

  Cantitate cumparata

  UM

  Valoarea totala

  Acciza totala

  Cantitate vanduta

  Acciza aferenta vanzarilor pentru care se solicita

  restituirea

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Total

  Conducator Intocmit

  unitate

  Denumirea agentului economic

  ....................................................

  Sediul..........................................

  Cod platitor de accize.................

  CERERE

  ANEXA Nr. 8

  image

  de restituire a accizelor aferente alcoolului utilizat in productia de medicamente, alcool sanitar sau otet alimentar

  luna.........................anul...........

  Nr. crt.

  Nr./data doc. de cumparare

  Furnizor

  Cantitate achizitionata

  Valoare totala

  Acciza totala

  Cantitate prelucrata

  Acciza solicitata a fi restituita

  (litri)

  (tarie alcoolica

  % in vol.)

  (litri)

  (tarie alcoolica

  % in vol.)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Total

  Director, Intocmit,

  Numele si prenumele Numele si prenumele

  Semnatura Semnatura

  ROMANIA MF

  MINISTERUL FINANTELOR

  DECLARATIA DE INREGISTRARE PENTRU PLATITORII DE ACCIZE SI ALTE IMPOZITE INDIRECTE

  1. 1. DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI:

   1. 1.1. COD FISCAL I. I

   2. 1.2. Denumirea platitorului I. I

    I I

    Adresa

   3. 1.3. Judetul I. I

   4. 1.4. Localitatea I. I

   5. 1.5. Codul postal I. I

   6. 1.6. Strada, nr. etc. I. I

   7. 1.7. Telefon I..............................I telex I. I

    fax I. I

   8. 1.8. Numarul de inmatriculare la Registrul comertului I. I

  2. 2. FORMA DE PROPRIETATE: I. I

  3. 3. FORMA JURIDICA: I. I

  4. 4. SECTORUL DE ACTIVITATE (se marcheaza cu x unul din sectoare):

   1. 4.1. accize I. I

   2. 4.2. impozit la titei si gaze naturale din productia interna I. I

   3. 4.3. jocuri de noroc I. I

  5. 5. CONTURI BANCARE:

  Banca

  Contul

  DECLAR CA CELE MENTIONATE MAI SUS SUNT ADEVARATE SI CORECTE

  Numele persoanei care face declaratia

  Titlul persoanei care face declaratia

  Semnatura. Stampila

  Data....................

  TALON 1

  SE COMPLETEAZA DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL

  • - COD PLATITOR DE ACCIZE SAU ALTE IMPOZITE INDIRECTE: I. I

  • - Numar de inregistrare: I. I

  • - Data inregistrarii: ziua I.....I luna I......I anul I. I

  • - Numele si prenumele persoanei care verifica:

  TALON 2

  SE DETASEAZA SI SE DA PERSOANEI CARE FACE DECLARATIA

  Platitorul............

  a depus DECLARATIA DE INREGISTRARE

  pentru platitorii de impozite la ......................................................................

  Numar de inregistrare: I. I

  Data inregistrarii: ziua I........I luna I........I anul I. I

  ORGANI=ATOR: Societatea Comerciala..................................... $1(;$ 1U

  image

  DETINATOR SPATIU: Societatea Comerciala............................ Formular cu regim special Sala din: ....................................................................................

  SITUATIA INCASARILOR ZILNICE

  pentru activitatea de exploatare a jocurilor electronice cu castiguri (dolari SUA)

  Nr. crt.

  Seria masinii

  Indexul contoarelor la inceput (Si)

  Indexul contoarelor la sfarsit (Sf)

  Factor de multiplicare (F)

  Diferenta indexuri contoare

  (D) =[(Sf-Si)xF]

  Sold impulsuri

  Pret/ impuls

  Incasari

  I

  Ej

  Ei

  I

  Ej

  Ei

  I

  Ej

  Ei

  I

  Ej

  Ei

  =11-12-13

  $

  $

  curs

  lei

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16=14x15

  17

  18=16x17

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Total

  INTOCMIT, VERIFICAT,

  Numele.. ................................ .................................................

  TOTAL $......... = LEI. din care:

  14-50-1 (USD)

  Functia ................................... ................................................. 1 - Organizator...........% = .........$ = . lei

  Semnatura ............................. ................................................. 2 - Detinator spatiu.....% = .........$ = lei

  I N S T R U C T I U N I

  de completare a formularului „Situatia incasarilor zilnice pentru

  activitatea de exploatare a jocurilor electronice cu castiguri (dolari SUA)" [cod 14-50-1 (USD)]

  Formular format A4, cu regim special pentru activitatea de exploatare a masinilor electronice cu cistiguri.

  Formularele se leaga intr-un registru de 100 file, care se snuruieste si se numeroteaza. Se inregistreaza de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta, sau de catre partea careia ii revine obligatia contractuala de efectuare a evidentei primare (in cazul contractelor de asociere) la organele fiscale locale in a caror raza teritoriala se desfasoara efectiv activitatea de exploatare a masinilor.

  Se intocmeste de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta, sau de catre partea careia ii revine obligatia contractuala de efectuare a evidentei primare (in cazul contractelor de asociere) la locul de desfasurare a activitatii, conform art. 35 din H.G. nr. 130/1997.

  Se verifica si se vizeaza de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta sa desfasoare jocuri de noroc. Nu circula in afara, fiind document de inregistrare contabila primara, pe baza caruia se intocmeste registrul de casa.

  Se arhiveaza, dupa completarea registrului, de catre organizatorul de jocuri sau de catre aceea dintre parti care a facut si inregistrarea formularelor la organul fiscal teritorial (in cazul contractelor de asociere) - la sediul acesteia.

  Modul de completare: Col. 9 = factorul de multiplicare*) - contor de iesiri jetoane

  Col. 0

  = numarul de ordine in sala al aparatului

  Col. 10

  = factorul de multiplicare*) - contor de iesiri impulsuri

  Col. 1

  = seria masinii, conform anexei la Licenta

  Col. 11

  = rulaje in cursul zilei - intrari (col. 5 - col. 2) x col. 8

  Col. 2(I)

  = indexul la inceputul zilei - pentru contorul de intrari

  Col. 12

  = rulaje in cursul zilei - iesiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9

  Col. 3(Ej)

  = indexul la inceputul zilei - pentru contorul de iesiri jetoane

  Col. 13

  = rulaje in cursul zilei - iesiri impulsuri (col. 7 - col. 4) x col. 10

  Col. 4(Ei)

  = indexul la inceputul zilei - pentru contorul de iesiri impulsuri

  Col. 14

  = sold impulsuri (col. 11 - col. 12 - col. 13)

  Col. 5(I)

  = indexul la sfarsitul zilei - pentru contorul de intrari

  Col. 15

  = pretul unui impuls in dolari SUA

  Col. 6(Ej)

  = indexul la sfarsitul zilei - pentru contorul de iesiri jetoane

  Col. 16

  = incasari din exploatarea jocului in dolari SUA (col. 14 x col. 15)

  Col. 7(Ei)

  = indexul la sfarsitul zilei - pentru contorul de iesiri impulsuri

  Col. 17

  = cursul de schimb al dolarului stabilit de %.N.R. pentru ziua respectiva

  Col. 8

  image

  = factorul de multiplicare*) - contor de intrari

  Col. 18

  = incasari din exploatarea jocului in lei (col. 16 x col. 17)

  *) Factorul de multiplicare este cel mentionat in dovada de verificare tehnica - pentru fiecare contor in parte.

  image

  ORGANI=ATOR: Societatea Comerciala..................................... $1(;$ 1U

  DETINATOR SPATIU: Societatea Comerciala............................ Formular cu regim special Sala din: ......................................................................................

  SITUATIA INCASARILOR ZILNICE

  pentru activitatea de exploatare a jocurilor electronice cu castiguri (lei)

  Nr. crt.

  Seria masinii

  Indexul contoarelor la inceput (Si)

  Indexul contoarelor la sfarsit (Sf)

  Factor de multiplicare (F)

  Diferenta indexuri contoare (D)

  =[(Sf-Si)xF]

  Sold impulsuri

  Pret/ impuls

  Incasari

  I

  Ej

  Ei

  I

  Ej

  Ei

  I

  Ej

  Ei

  I

  Ej

  Ei

  =11-12-13

  lei

  lei

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16=14x15

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Total

  INTOCMIT, VERIFICAT,

  Numele ................................... .................................................

    1. 14-50-1 (LEI)

     TOTAL = LEI. din care:

     Functia ................................... ................................................. 1 - Organizator ..........% =. lei

     Semnatura .............................. ................................................. 2 - Detinator spatiu.....% =. lei

     I N S T R U C T I U N I

     de completare a formularului „Situatia incasarilor zilnice pentru activitatea de exploatare a jocurilor electronice cu castiguri (lei)" [cod 14-50-1 (LEI)]

     Formular format A4, cu regim special pentru activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri.

     Formularele se leaga intr-un registru de 100 file, care se snuruieste si se numeroteaza. Se inregistreaza de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta, sau de catre partea careia ii revine obligatia contractuala de efectuare a evidentei primare (in cazul contractelor de asociere) la organele fiscale locale in a caror raza teritoriala se desfasoara efectiv activitatea de exploatare a masinilor.

     Se intocmeste de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta, sau de catre partea careia ii revine obligatia contractuala de efectuare a evidentei primare (in cazul contractelor de asociere) la locul de desfasurare a activitatii, conform art. 35 din H.G. nr. 130/1997.

     Se verifica si se vizeaza de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta sa desfasoare jocuri de noroc. Nu circula in afara, fiind document de inregistrare contabila primara, pe baza caruia se intocmeste registrul de casa.

     Se arhiveaza, dupa completarea registrului, de catre organizatorul de jocuri sau de catre aceea dintre parti care a facut si inregistrarea formularelor la organul fiscal teritorial (in cazul contractelor de asociere) - la sediul acesteia.

     Modul de completare:

     Col. 0 = numarul de ordine in sala al aparatului Col. 1 = seria masinii, conform anexei la Licenta

     Col. 2(I) = indexul la inceputul zilei - pentru contorul de intrari

     Col. 3(Ej) = indexul la inceputul zilei - pentru contorul de iesiri jetoane Col. 4(Ei) = indexul la inceputul zilei - pentru contorul de iesiri impulsuri Col. 5(I) = indexul la sfirsitul zilei - pentru contorul de intrari

     Col. 6(Ej) = indexul la sfirsitul zilei - pentru contorul de iesiri jetoane Col. 7(Ei) = indexul la sfirsitul zilei - pentru contorul de iesiri impulsuri

     image

     *) Factorul de multiplicare este cel mentionat in dovada de verificare tehnica - pentru fiecare contor in parte.

     Col. 8 = factorul de multiplicare*) - contor de intrari

     Col. 9 = factorul de multiplicare*) - contor de iesiri jetoane Col. 10 = factorul de multiplicare*) - contor de iesiri impulsuri Col. 11 = rulaje in cursul zilei - intrari (col. 5 - col. 2) x col. 8

     Col. 12 = rulaje in cursul zilei - iesiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9 Col. 13 = rulaje in cursul zilei - iesiri impulsuri (col. 7 - col. 4) x col. 10 Col. 14 = sold impulsuri (col. 11 - col. 12 - col. 13)

     Col. 15 = pretul unui impuls in lei

     Col. 16 = incasari din exploatarea jocului in lei (col. 14 x col. 15)

     ORGANIZATOR: Societatea Comerciala.....................................

     ANEXA Nr. 12

     image

     DETINATOR SPATIU: Societatea Comerciala............................ Formular cu regim special Sala din: .....................................................................................

     SITUATIA INCASARILOR PE LUNA.................ANUL......

     pentru activitatea de exploatare a jocurilor electronice cu castiguri ( lei si/sau dolari SUA ) pentru masina seria ...........................

     Ziua

     Indexul contoarelor la inceput (Si)

     Indexul contoarelor la sfirsit (Sf)

     Incasari

     I

     Ej

     Ei

     I

     Ej

     Ei

     $

     lei

     0

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

     10

     11

     12

     13

     14

     15

     16

     17

     18

     19

     20

     21

     22

     23

     24

     25

     26

     27

     28

     29

     30

     31

     Total

     14-50-1/a

     ORGANIZATOR DETINATOR SPATIU

     Intocmit ...................................... ...................................................

     Delegat ...................................... ...................................................

     Vizat:

     Director ...................................... Director .....................................

     Contabil-sef ................................ Contabil-sef ...............................

     I N S T R U C T I U N I

     de completare a formularului „Situatia incasarilor pe luna         anul        pentru activitatea de exploatare a jocurilor electronice cu castiguri

     pentru masina seria " ( cod 14-50-1/a)

     Formular format A4, cu regim special, pentru activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri.

     Formularele se leaga in registre de 99 file (33 x 3 exemplare), care se snuruiesc si se numeroteaza. Se inregistreaza de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta, la organul fiscal teritorial in a carui raza se afla sediul organizatorului.

     Serveste la centralizarea incasarilor din exploatarea masinilor electronice cu castiguri.

     Se intocmeste lunar, pentru fiecare masina in parte, pe baza datelor din „Situatia incasarilor zilnice pentru activitatea de exploatare a jocurilor electronice cu castiguri" (cod 14-50-1). Se intocmeste de catre delegatii organizatorului de jocuri si detinatorului de spatiu si se vizeaza de conducerea acestora.

     Se intocmeste in trei exemplare, cite unul pentru organizatorul de jocuri si pentru detinatorul spatiului, al treilea ramanand la cotorul registrului.

     Exemplarele 1 si 2 se arhiveaza in compartimentele de contabilitate ale partenerilor, ca anexa la nota contabila, iar exemplarul 3 ramane la cotorul registrului, arhivandu-se de catre organizatorul jocurilor de noroc.

     Modul de completare:

     Col. 0 = ziua din luna calendaristica pentru care se intocmeste situatia Col. 1(I) = indexul din prima zi a lunii - pentru contorul de intrari

     Col. 2(Ej) = indexul din prima zi a lunii - pentru contorul de iesiri jetoane Col. 3(Ei) = indexul din prima zi a lunii - pentru contorul de iesiri impulsuri Col. 4(I) = indexul la sfirsitul ultimei zile a lunii - pentru contorul de intrari

     Col. 5(Ej) = indexul la sfirsitul ultimei zile a lunii - pentru contorul de iesiri jetoane Col. 6(Ei) = indexul la sfirsitul ultimei zile a lunii - pentru contorul de iesiri impulsuri

     Col.7 = incasari din exploatarea jocului in luna de raportare, in dolari SUA; se preiau sumele aferente din formularul cod 14-50-1(USD) col. 16; nu se completeaza in cazul masinilor care opereaza in lei

     Col.8 = incasari din exploatarea jocului in luna de raportare, in lei; se preiau sumele aferente din formularul cod 14- 50-1(USD), col. 18 (in cazul masinilor care opereaza in valuta) sau din formularul 14-50-1(LEI),col. 16 (in cazul masinilor care opereaza in lei)

     ORGANIZATOR: Societatea Comerciala.....................................

     ANEXA Nr. 13

     image

     DETINATOR SPATIU: Societatea Comerciala............................ Formular cu regim special Sala din: ....................................................................................

     RECAPITULATIA INCASARILOR PE LUNA.................ANUL......

     pentru activitatea de exploatare a jocurilor electronice cu castiguri (lei si/sau dolari SUA)

     Nr. crt.

     Seria masinii

     Indexul contoarelor la inceput (Si)

     Indexul contoarelor la sfarsit (Sf)

     Incasari

     I

     Ej

     Ei

     I

     Ej

     Ei

     $

     lei

     0

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

     10

     11

     12

     13

     14

     15

     Total

       1. 14-50-1 /b TOTAL $..........=LEI. din care:

        1. 1- Organizator ..........%=.........$=. lei

        2. 2- Detinator spatiu.....%=.........$=. lei

  TAXA 20% DATORATA =...........$=. lei

  ORGANIZATOR DETINATOR SPATIU

  Intocmit .................................. ........................................

  Delegat ................................... ........................................

  Vizat:

  Director............................... Director ....................................

  Contabil-sef........................ Contabil-sef...............................

  I N S T R U C T I U N I

  de completare a formularului „Recapitulatia incasarilor pe luna   anul  pentru activitatea de exploatare a jocurilor electronice cu castiguri (lei si/sau dolari SUA)"

  (cod 14-50-1/b)

  Formular format A4, cu regim special, pentru activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri.

  Formularele se leaga in registre de 99 file (33 x 3 exemplare), care se snuruiesc si se numeroteaza. Se inregistreaza de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta, la organul fiscal teritorial in a carui raza se afla sediul organizatorului.

  Serveste la centralizarea incasarilor din exploatarea masinilor electronice cu castiguri si la determinarea taxei pentru jocurile de noroc.

  Se intocmeste lunar, pe baza datelor din "Situatia incasarilor pe luna......anul. pentru activitatea de exploatare

  a jocurilor electronice cu castiguri (lei si dolari SUA) pentru masina seria......" (cod 14-50-1/a). Se intocmeste de catre delegatii organizatorului de jocuri si detinatorului de spatiu si se vizeaza de conducerea acestora.

  Se intocmeste in trei exemplare, cate unul pentru organizatorul de jocuri si pentru detinatorul spatiului, al treilea ramanand la cotorul registrului.

  Exemplarele 1 si 2 se arhiveaza in compartimentele de contabilitate ale partenerilor, ca anexa la nota contabila, iar exemplarul 3 ramane la cotorul registrului, arhivandu-se de catre organizatorul jocurilor de noroc.

  Modul de completare:

  Col. 1 = numarul de ordine in sala al masinii

  Col. 2(I) = indexul din prima zi a lunii - pentru contorul de intrari

  Col. 3(Ej)= indexul din prima zi a lunii - pentru contorul de iesiri jetoane Col. 4(Ei)= indexul din prima zi a lunii - pentru contorul de iesiri impulsuri Col. 5(I) = indexul la sfarsitul ultimei zile a lunii - pentru contorul de intrari

  Col. 6(Ej)= indexul la sfarsitul ultimei zile a lunii - pentru contorul de iesiri jetoane Col. 7(Ei)= indexul la sfarsitul ultimei zile a lunii - pentru contorul de iesiri impulsuri

  Col. 8 = incasari din exploatarea jocului in luna de raportare, in dolari SUA; se preia totalul lunar determinat in formularul cod 14-50-1/a col.7; nu se completeaza in cazul masinilor care opereaza in lei

  Col. 9 = incasari din exploatarea jocului in luna de raportare, in lei; se preia totalul lunar determinat in formularul cod 14-50-1/a col.8

  ORGANIZATOR                   

  ANEXA Nr. 14

  image

  DATA--------------- Formular cu regim special

  SITUATIA

  incasarilor zilnice la sala de bingo                

  1. 1. Incasari din vanzarea cartoanelor:

   NR. CRT.

   CARTOANE

   NUMARUL

   VALOAREA

   0

   1

   2

   3

   1.1

   Cartoane de 500 lei

   1.2

   Cartoane de 1.000 lei

   1.3

   Cartoane de 1.500 lei

   1.4

   Cartoane de 2.000 lei

   1.5

   Cartoane de 3.000 lei

   1.6

   Cartoane de 5.000 lei

   1.7

   Cartoane de 10.000 lei

   1.8

   Cartoane de lei

   1.9

   Cartoane de lei

   1.10

   Cartoane de lei

   1.11

   Cartoane nule - total

   1.12

   TOTAL VANZARI: (rd. 1.1+. +rd.1.10-rd.1.11)

  2. 2. Premiile acordate :

  2.1

  Premii de linie

  2.2

  Premii de bingo

  2.3

  Premii de bingo acumulat

  2.4

  Premii speciale

  2.5

  TOTAL

  PREMII ACORDATE : (rd.2.1 + + rd.2.4)

  3.

  TOTAL INCASARI (rd. 1.12 - rd. 2.5)

  14-50-2

  DIRECTOR, CASIER,

  INSTRUCTIUNI

  de completare a formularului „Situatia incasarilor zilnice la sala de bingo "

  (cod 14-50-2)

  In baza raportului zilnic de gestiune a jocurilor, prevazut in Hotararea Guvernului nr. 130/1997 din 18 aprilie 1997, se intocmeste situatia incasarilor zilnice de la sala de bingo, de catre casier. Formularele se leaga in registre de 100 file (50 x 2 exemplare) care trebuie sa fie vizate de catre organul fiscal teritorial in a carui raza se situeaza spatiul in care se desfasoara jocurile.

  Situatiile zilnice se intocmesc in doua exemplare, din care un exemplar ramane la casierul general - anexat la cotorul registrului - iar un exemplar merge la compartimentul de contabilitate.

  Situatiile zilnice vor fi inregistrate in registrul de casa de catre casierul general. Toate documentele se vor indosaria la actele de casa, care vor fi pastrate conform normelor legale in vigoare.

  Modul de completare a formularului:

  rd. 1.1-1.10 (col. 2) - numarul de cartoane de valoarea mentionata, vandute pentru jocurile din ziua respectiva; rd. 1.1-1.10 (col. 3) - valoarea cartoanelor vandute pentru jocurile din ziua respectiva;

  rd. 1.11 (col. 2) - totalul cantitativ al cartoanelor ramase nevandute pentru jocurile din ziua respectiva si anulate; rd. 1.11 (col. 3) - totalul valoric al cartoanelor ramase nevandute pentru jocurile din ziua respectiva si anulate;

  rd. 1.12 (col. 2) - se determina prin insumarea tuturor cartoanelor puse in vanzare si deducerea celor ramase nevandute (cantitativ) pentru jocurile desfasurate in ziua respectiva;

  rd. 1.12 (col. 3) - se determina prin insumarea tuturor cartoanelor puse in vanzare si deducerea celor ramase nevandute (valoric) pentru jocurile desfasurate in ziua respectiva;

  rd. 2.1-2.4 (col. 2) - numarul premiilor efectiv acordate la jocurile desfasurate in ziua respectiva;

  rd. 2.1-2.4 (col. 3) - valoarea premiilor efectiv acordate la jocurile desfasurate in ziua respectiva - reflectate la rubrica "plati" in registrul de casa.

  ORGANIZATOR                   

  ANEXA Nr. 14.a

  image

  DATA--------------- Formular cu regim special

  SITUATIA

  incasarilor din organizarea de loterii, tombole si alte jocuri transmise prin retelele de televiziune precum si din organizarea de pariuri de orice fel

  1. 1. Incasari din vinzarea biletelor de participare:

   NR. CRT.

   VALOAREA

   UNITARA A BILETELOR VANDUTE

   NUMARUL

   VALOAREA

   0

   1

   2

   3

   1.1

   Bilete de lei

   1.2

   Bilete de lei

   1.3

   Bilete de lei

   1.4

   Bilete de lei

   1.5

   Bilete de lei

   1.6

   Bilete de lei

   1.7

   Bilete de lei

   1.8

   Bilete de lei

   1.9

   TOTAL

   VANZARI:

   (rd. 1.1+. +rd.1.8)

  2. 2. Premiile acordate :

  FEL PREMIU

  VALOARE UNITARA

  NUMAR PREMII

  VALOARE

  2.1

  ..................................................

  2.2

  ..................................................

  2.3

  ..................................................

  2.4

  ..................................................

  2.5

  TOTAL PREMII ACORDATE : (rd.2.1 + + rd.2.4)

  3.

  TOTAL INCASARI (rd. 1.9 - rd. 2.5)

  14-50-2.1

  DIRECTOR, CASIER,

  INSTRUCTIUNI

  de completare a formularului

  „Situatia incasarilor din organizarea de loterii, tombole si alte jocuri transmise prin retelele de televiziune precum si din organizarea de pariuri de orice fel" (cod 14-50-2.1)

  Se intocmeste de catre casier ori de cate ori se organizeaza astfel de jocuri. Formularele se leaga in registre de 100 file (50 x 2 exemplare) care trebuie sa fie vizate de catre organul fiscal teritorial in a carui raza se situeaza spatiul in care se desfasoara jocurile.

  Situatiile zilnice se intocmesc in doua exemplare, din care un exemplar ramane la casierul general - anexat la cotorul registrului - iar un exemplar merge la compartimentul de contabilitate.

  Situatiile zilnice vor fi intocmite pe baza datelor inregistrate in registrul de casa, de catre casierul general.

  Documentele se vor indosaria la actele de casa, care vor fi pastrate conform normelor legale in vigoare.

  Modul de completare a formularului:

  rd. 1.1-1.8 (col.2) - numarul de bilete de participare de valoarea mentionata, vandute pentru jocurile din ziua respectiva; nu se completeaza in cazul organizarii de pariuri;

  rd. 1.1-1.8 (col.3) - valoarea biletelor de participare vandute pentru jocurile din ziua respectiva; nu se completeaza in cazul organizarii de pariuri;

  rd. 1.9 (col.2) - se determina prin insumarea tuturor biletelor de participare puse in vanzare (cantitativ) pentru jocurile desfasurate in ziua respectiva;

  rd. 1.9 (col.3) - se determina prin insumarea tuturor biletelor de participare puse in vanzare (valoric) pentru jocurile desfasurate in ziua respectiva;

  rd. 2.1-2.4 (col.3) - valoarea unitara a premiilor efectiv acordate la jocurile desfasurate in ziua respectiva; rd. 2.1-2.4 (col.4) - numarul premiilor efectiv acordate la jocurile desfasurate in ziua respectiva;

  rd. 2.1-2.4 (col.5) - valoarea premiilor efectiv acordate la jocurile desfasurate in ziua respectiva - reflectate la rubrica "plati" in registrul de casa.

  ORGANIZATOR----------------------------------

  ANEXA Nr.15

  image

  DATA------------------- Formular cu regim special

  SITUATIA

  incasarilor lunare la sala de bingo                  

  1. 1. Incasari din vanzarea cartoanelor :

   NR.

   CRT.

   INDICATOR

   VALOAREA

   1

   TOTAL VANZARI

  2. 2. Premiile acordate:

  NR.

  CRT.

  INDICATOR

  VALOAREA

  2.1

  Premii de linie

  2.2

  Premii de bingo

  2.3

  Premii de bingo acumulat

  2.4

  Premii speciale

  2.5

  TOTAL

  PREMII ACORDATE : (rd.2.1 + ....... + rd.2.4)

  3.

  TOTAL INCASARI : (rd. 1 - rd.2.5)

    1. 14-50-2 /a

     DIRECTOR, CASIER,

     INSTRUCTIUNI

     de completare a formularului „Situatia incasarilor lunare la sala de bingo " (cod 14-50-2/a)

     Se intocmeste in trei exemplare, de catre casierul general, intr-un registru de evidenta de 99 file (33x3 exemplare) care trebuie snuruit, numerotat si vizat de catre organul fiscal teritorial in a carui raza se situeaza spatiul in care se desfasoara jocurile.

     Se intocmeste pe baza situatiilor zilnice (formular cod 14-50-2). Din cele trei exemplare, un exemplar revine organizatorului de jocuri de noroc autorizat pe baza de licenta, al doilea exemplar ramane posesorului de spatiu, iar al treilea ramane anexat la cotorul registrului.

     Serveste la calcularea taxei pentru jocurile de noroc. Modul de completare a formularului:

     rd. 1 - valoarea cartoanelor vandute pentru jocurile din ziua respectiva; se cumuleaza totalurile zilnice ale vanzarilor din „situatiile zilnice..." (formular cod 14-50-2, rd.1.12, col.3)

     rd. 2.1-2.4 - se totalizeaza valorile inscrise in „situatiile zilnice..." (formular cod 14-50-2, rd.2.1-2.4, col.3).

     image

     ORGANIZATOR---------------------------------- ANEXA Nr.15.a

     DATA------------------- Formular cu regim special

     SITUATIA LUNARA

     a incasarilor din organizarea de loterii, tombole si alte jocuri transmise prin retelele de televiziune precum si din organizarea de pariuri de orice fel

     1. 1. Incasari din vinzarea cartoanelor :

      NR. CRT.

      INDICATOR

      VALOAREA

      1

      TOTAL VINZARI

     2. 2. Premiile acordate:

     NR. CRT.

     FEL

     PREMIU

     VALOAREA

     2.1

     ..................................................

     2.2

     ..................................................

     2.3

     ..................................................

     2.4

     ..................................................

     2.5

     TOTAL

     PREMII ACORDATE :

     (rd.2.1 + ....... + rd.2.4 )

     3.

     TOTAL INCASARI : ( rd. 1 - rd.2.5 )

     14-50-2.1/a

     DIRECTOR, CASIER,

     INSTRUCTIUNI

     de completare a formularului

     „Situatia lunara a incasarilor din organizarea de loterii, tombole si alte jocuri transmise prin retelele de televiziune precum si din organizarea de pariuri de orice fel" (cod 14-50-2.1/a)

     Se intocmeste in trei exemplare, de catre casierul general, intr-un registru de evidenta de 99 file (33x3 exemplare) care trebuie snuruit, numerotat si vizat de catre organul fiscal teritorial in a carui raza se situeaza spatiul in care se desfasoara jocurile.

     Se intocmeste pe baza situatiilor zilnice (formular cod 14-50-2.1). Din cele trei exemplare, un exemplar revine organizatorului de jocuri de noroc autorizat pe baza de licenta, al doilea exemplar ramane posesorului de spatiu, iar al treilea ramane anexat la cotorul registrului.

     Serveste la calcularea taxei pentru jocurile de noroc. Modul de completare a formularului:

     rd. 1 - valoarea biletelor de participare vandute pentru jocurile organizate in luna respectiva; se cumuleaza totalurile zilnice ale vanzarilor din "situatiile zilnice..." (formular cod 14-50-2.1, rd.1.9, col.3)

     rd. 2.1-2.4 - se totalizeaza valorile inscrise in "situatiile zilnice..." (formular cod 14-50-2.1, rd.2.1-2.4, col.5).

     ORGANIZATOR:

     ANEXA Nr.16

     image

     Societatea Comerciala.................................... Formular cu regim special

     Data: .........................

     SITUATIA ZILNICA

     a incasarilor la mesele de joc

     Masa de joc

     Contravaloarea jetoanelor la inceputul jocului

     Contravaloarea jetoanelor la sfarsitul jocului

     Diferenta

     Numerar

     Total incasari

     valuta (USD)

     lei

     valuta (USD)

     lei

     valuta (USD)

     lei

     valuta (USD)

     lei

     valuta (USD)

     lei

     1

     2

     3

     4

     5

     6=4-2

     7=5-3

     8

     9

     10=6+8

     11=7+9

     TOTAL ZI

     14-50-3

     Curs: 1 USD = lei

     DIRECTOR, CONTABIL-SEF, CASIER,

     I N S T R U C T I U N I

     privind completarea formularului „Situatia zilnica a incasarilor la mesele de joc" (cod 14-50-3) pentru activitatea de cazinou

     Formular format A4, cu regim special, specific activitatii de cazinou. Serveste ca document de inregistrare in contabilitate a incasarilor de la mesele de joc.

     Se intocmeste zilnic, de catre compartimentul de contabilitate, pe baza documentelor primare de inchidere a jocurilor. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

     Se arhiveaza in compartimentul contabilitate, impreuna cu documentele justificative si cu notele contabile. Modul de intocmire:

     Col. 1 = tipul si numarul mesei de joc exploatate. De exemplu: AR 1= masa de ruleta 1; BJ 1= masa Black-Jack 1 etc.

     Col. 2 = valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor in dolari SUA, atunci cand operarea se face in valuta; in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0(zero).

     Col. 3 = valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor in lei; cand se opereaza in valuta (dolari SUA), suma reprezinta transformarea valutei in lei, la cursul de schimb al B.N.R. din ziua respectiva (Col. 2 x cursul B.N.R. al dolarului SUA din ziua respectiva).

     Col. 4 = valoarea jetoanelor (chips) la inchiderea jocurilor in valuta (dolari SUA); cand se opereaza in lei, coloana se completeaza cu 0(zero).

     Col. 5 = valoarea jetoanelor (chips) la inchiderea jocurilor in lei; cand se opereaza in valuta (dolari SUA), coloana se completeaza cu suma reprezentand Col. 4 x cursul de schimb al B.N.R. al dolarului SUA din ziua respectiva.

     Col. 6 = diferenta dintre valoarea in valuta a jetoanelor (chips) la deschidere si valoarea in valuta a jetoanelor (chips) la inchidere.

     Col. 7 = idem coloana 6, exprimat in lei.

     Col. 8 = suma in valuta, numerar, aflata la masa de joc; in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).

     Col. 9 = suma in lei, numerar, aflata la masa de joc; in cazul operarii in valuta, se transforma Col. 8 in lei, la cursul de schimb al B.N.R. al dolarului SUA din ziua respectiva.

     Col.10 = total incasari in valuta (Col. 6 + Col. 8); in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).

     Col.11 = total incasari in lei (Col. 7 + Col. 9) in cazul operarii in valuta, se completeaza cu suma reprezentind transformarea sumei in valuta din Col. 10 la cursul de schimb al B.N.R., al dolarului SUA din ziua respectiva.

     ORGANIZATOR:

     ANEXA Nr.17

     image

     Societatea Comerciala.................................... Formular cu regim special

     CENTRALIZATORUL INCASARILOR

     la mesele de joc pe luna ........................ anul ............

     Ziua

     Incasari

     Plati premii

     Total incasari

     valuta (USD)

     lei

     valuta (USD)

     lei

     valuta (USD)

     lei

     1

     2

     3

     4

     5

     6=2-4

     7=3-5

     TOTAL ZI

    2. 14-50-3 /a

  Curs: 1 USD = lei

  DIRECTOR, CONTABIL-SEF, CASIER,

  I N S T R U C T I U N I

  de completare a formularului „Centralizatorul incasarilor la mesele de joc pe luna .........anul.........." (cod 14-50-3/a)

  Formular format A4, cu regim special, specific activitatii de cazinou.

  1. 1. Serveste la:

   • - stabilirea bazei de impozitare a incasarilor din activitatea de cazinou;

   • - inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor de exploatare a meselor de joc;

  2. 2. Se intocmeste in compartimentul financiar-contabil, in doua exemplare:

   • - un exemplar se arhiveaza la nota contabila;

   • - un exemplar se arhiveaza intr-un dosar separat, in cadrul compartimentului. Col. 1 = ziua de desfasurare a jocurilor

    Col. 2 = incasari in valuta (dolari SUA); in cazul operarii in valuta, atunci cand rezultatul a fost pozitiv, suma se preia din formularul:

    "Situatia zilnica a incasarilor", randul "Total"- coloana 10.

    Col. 3 = idem col. 2, in lei; suma se ia din formularul "Situatia zilnica a incasarilor", randul "Total"-col. 11.

    Col. 4 = plati premii in valuta (dolari SUA) ; in cazul operarii in dolari SUA, atunci cand rezultatul zilei a fost negativ (pierdere), randul "Total"- col. 10.

    Col. 5 = idem col. 4, in lei, rindul "Total" - col. 11.

    Col. 6 = incasari in valuta, cumulat de la inceputul lunii.

    Exemplu: la data de 5 ale lunii, se cumuleaza incasarile in valuta (dolari SUA)

    -Col. 2 pentru zilele de 1,2,3,4 si 5 ale lunii, din care se scad zilele cu minus din perioada respectiva. Col. 7 = idem col. 6, in lei .

    Randul "Total" = Rand de control

    Total col. 2 - Total col. 4 = Total col. 6 Total col. 3 - Total col. 5 = Total col. 7

  3. 3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

  ANEXA Nr. 18

  image

  Denumirea agentului economic

  ...................................................... Formular

  Sediul ........................................... --------

  Cod platitor de accize.................... --------

  DECONT

  de acciza pe luna ....................... anul .......

  1. I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR IN SUMA FIXA

   Nr. Denumirea produsului Cantitate UM Acciza unitara Total crt. si a grupei de produse livrata sau ECU/UM acciza

   importata datorata

   A. Alcool etilic alimentar, bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului care contin alcool etilic alimentar

   2. Bauturi alcoolice naturale

   3. Vinuri si produse pe baza de vin

   3.1 Vinuri nespumoase

   3.2 Vinuri spumoase

   3.3 Vin spumant

   3.4 Vermuturi si alte produse pe baza de vin cu o concentratie in alcool de pana la 22% inclusiv in volum

   4. Bere

   B. Produse din tutun

   5. Tigarete*)

   6. Tigari si tigari de foi

   7. Tutun destinat fumatului

   8. Tutun de prizat si tutun de mestecat

   C. Produse petroliere

   9. Benzina premium, regular si normala

   10. Benzina fara plumb

   11. Motorina auto (combustibil pentru motoare Diesel)

   PRODUSE DIN ANEXA NR.2 LA O.U.G. nr.82/1997

   de la poz.1 la poz.4

   12. Cafea verde

   13. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori

   14. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila

   15. Ape, ape minerale si ape gazoase, cu continut de zahar sau alte produse de indulcit si substante aromatizante

   1. 1. a) Alcool etilic alimentar

    1. b) bauturi alcoolice

    2. c) alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar, cu concentratie mai mare de 0,5% in volum

    3. d) vinuri, produse pe baza de vin si produse pe baza de distilat din vin, cu o concentratie in alcool de peste 22% in volum; coniac, armaniac si vinars

  2. II. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR AD VALOREM

  Nr. crt.

  Denumirea produsului si a grupei de produse

  Contravaloare a bunurilor

  livrate, exclusiv accizele

  Valoarea in vama plus taxe vamale si alte

  taxe speciale

  Acciza unitara

  %

  Total acciza datorata

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Pentru produsele din anexa nr.2 la O.U.G. nr.82/1997, de la poz. 5 la poz.15

  1. Confectii din blanuri naturale (cu exceptia celor de iepure, oaie, capra)

  2. Articole din cristal

  3. Bijuterii din aur si/sau platina, cu exceptia verighetelor

  1. 4. Autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv din import rulate)

   1. a) echipate cu motor cu benzina

    • - cu capacitatea cilindrica sub1600 cmc

     • - cu grad normal de poluare

     • - cu grad redus de poluare

    • - cu capacitatea cilindrica intre 1601 si 1800 cmc

     • - cu grad normal de poluare

     • - cu grad redus de poluare

    • - cu capacitatea cilindrica intre 1801 si 2000 cmc

     • - cu grad normal de poluare

     • - cu grad redus de poluare

    • - cu capacitatea cilindrica intre 2001 si 2500 cmc

     • - cu grad normal de poluare

     • - cu grad redus de poluare

    • - cu capacitatea cilindrica peste 2500 cmc

     • - cu grad normal de poluare

     • - cu grad redus de poluare

  1. b) echipate cu motor DIESEL

   • - cu capacitatea cilindrica sub 1601 cmc

    • - cu grad normal de poluare

    • - cu grad redus de poluare

   • - cu capacitatea cilindrica intre 1601 si 2000 cmc

    • - cu grad normal de poluare

    • - cu grad redus de poluare

   • - cu capacitatea cilindrica intre 2001 si 2500 cmc

    • - cu grad normal de poluare

    • - cu grad redus de poluare

   • - cu capacitatea cilindrica intre 2501 si 3100 cmc

    • - cu grad normal de poluare

    • - cu grad redus de poluare

   • - cu capacitatea cilindrica peste 3100 cmc

    • - cu grad normal de poluare

    • - cu grad redus de poluare

  5. Parfumuri, ape de colonie si ape de toaleta

  6. Aparate video de inregistrat sau de reprodus, chiar incorporand un receptor de semnale

  videofonice; combine audio

  7. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda magnetica sau compact disc

  8. Camera video

  9. Cuptoare cu microunde

  10. Aparate pentru radiotelefonie celulara (telefoane mobile)

  11. Aparate pentru conditionat aer, de perete sau de ferestre, formand un singur corp

  Total

  *) In cazul tigaretelor, valoarea accizei totale datorata va include si valoarea aferenta accizei calculata in cota procentuala

  Suma efectiv

  Diferenta de

  Numarul si data

  platita............

  varsat.............

  ordinului

  de plata......................

  Declar ca informatiile din acest decont sunt corecte Numele.............................

  Prenumele........................

  Functia ............................

  Semnatura........................

  Stampila

  Organul fiscal......................

  Codul fiscal ........................

  Depunere : zi....luna....an... Primit .................................

  Denumirea agentului economic

  ...........................................................

  Sediul ................................................

  Cod platitor de impozit ......................

  DECONT

  privind calculul si virarea la bugetul statului a impozitului la titeiul si gazele naturale din productia interna

  luna..........................anul..................

  Denumire produs: titei/gaze -lei-

  Explicatii

  Impozit

  1. Impozitul datorat pentru perioada raportata

  2. Impozitul varsat la termenul de plata pentru perioada raportata

  3. Diferenta de varsat (rd.1-rd.2)

  4. Diferenta de compensat (rd.2-rd.1)

  Diferenta a fost varsata prin documentul....................nr. ................din data .................

  Director, Contabil-sef,

  Denumirea agentului economic

  ...........................................................

  Sediul ................................................

  Cod platitor de impozit .......................

  ANEXA Nr. 20

  image

  DECONT

  privind taxa pentru jocuri de noroc luna..........................anul..................

  -lei-

  Explicatii

  Impozit

  1. Taxa datorata pentru perioada raportata

  2. Taxa varsata la termenul de plata pentru perioada raportata

  3. Diferenta de varsat (rd.1-rd.2)

  4. Diferenta de compensat (rd.2-rd.1)

  Diferenta a fost varsata prin documentul....................nr. ................din data .................

  Director, Contabil-sef,

  MINISTERUL FINANŢELOR

  O R D I N

  privind aprobarea Normelor metodologice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995

  privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice

  Ministrul finanţelor,

  având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, în temeiul prevederilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare

  pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din

  23 decembrie 1997, republicată, emite următorul ordin:

  Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de apli- care a Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice.

  Art. 2. - Direcţia generală legislaţie impozite indirecte va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Bucureşti, 23 ianuarie 1998.

  Nr. 126.

  Ministrul finanţelor,

  Daniel Dăianu

  N O R M E M E T O D O L O G I C E

  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice

  1. 1. Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alco- olice, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, se modifică şi se comple- tează după cum urmează:

   1. a) La punctul 5, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

    „Potrivit prevederilor art. 5 din ordonanţă, responsabilita- tea marcării produselor revine agenţilor economici producă- tori sau importatori care deţin licenţe pentru marcaje. Marcajele se aplică efectiv pe produs de către producătorul intern sau extern.

    Pentru producţia internă de produse supuse marcării, licenţele pentru marcaje se acordă de către Ministerul Finanţelor în cazul ţigaretelor şi al produselor din tutun şi de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi contro- lului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti în cazul alcoolului şi al băuturilor alcoolice. Aceste licenţe se acordă în baza aceloraşi modele de cereri-tip şi docu- mente, necesare eliberării licenţei de import, adaptate corespunzător producătorilor interni."

   2. b) După alineatul 2 al punctului 5 se introduc două ali- neate, care vor avea următorul cuprins:

    „Acordarea licenţei de marcaje pentru producătorii interni este condiţionată de existenţa licenţei de fabricaţie eliberată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

    Licenţa pentru marcaje acordată producătorilor interni are acelaşi rol - de evidenţă şi control al circulaţiei pro- duselor supuse marcării - ca şi licenţa de import şi ambele sunt denumite, în cuprinsul normelor, licenţe."

   3. c) Punctul 5 alineatul 5 se modifică şi va avea următo- rul cuprins:

    „Pentru importul de produse supuse marcării, licenţele se acordă de Ministerul Finanţelor în cazul ţigaretelor şi al produselor din tutun, iar pentru alcool şi băuturi alcoolice, de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi contro- lului financiar de stat judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. Aceste licenţe se acordă în baza unei cereri-tip, prezentată în anexa nr. 1, respectiv nr. 1 a), la prezentele norme metodologice."

  2. 2. În cuprinsul anexelor la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind sistemul de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cuvintele licenţă de import se înlocuiesc cu cuvântul licenţă.

  3. 3. Direcţia generală legislaţie impozite indirecte şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului finan- ciar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.