HOTĂRÂRE nr. 268 din 14 martie 2007 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(actualizată până la data de 29 noiembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 27 noiembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 103 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Persoanele cu Handicap,Silviu George Didilescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 martie 2007.Nr. 268.  +  AnexăNORMA 14/03/2007