HOTĂRÂRE nr. 1.123 din 27 noiembrie 2012pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 noiembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 24 şi 31 decembrie 2012 se stabilesc ca zile libere. (2) Zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1) se vor recupera în data de 12 ianuarie 2013, respectiv 19 ianuarie 2013. (3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.  +  Articolul 3 (1) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 24, respectiv 31 decembrie 2012 şi nici participanţilor în aceste procese. (2) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfăşoară în zilele respective activităţi stabilite prin Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 4Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul justiţiei,Mona Maria PivniceruMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 noiembrie 2012.Nr. 1.123.-----