HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 27 noiembrie 2012privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Mehedinţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă desfiinţarea următoarelor unităţi sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, ca urmare a aprobării acestora prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vânju Mare nr. 17/2012, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Strehaia nr. 38/2012: a) Spitalul Orăşenesc Vânju Mare, cu sediul în oraşul Vânju Mare, Str. Rahovei nr. 6, judeţul Mehedinţi, al cărui management a fost preluat de Consiliul Local al Oraşului Vânju Mare; b) Spitalul Orăşenesc Strehaia, cu sediul în oraşul Strehaia, Str. Republicii nr. 159, judeţul Mehedinţi, al cărui management a fost preluat de Consiliul Local al Oraşului Strehaia.  +  Articolul 2Componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a doua şi a treia din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea unităţilor sanitare prevăzute la art. 1, se dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, unitate sanitară publică cu paturi din judeţul Mehedinţi, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de direcţia de sănătate publică a judeţului, în numele statului, şi de unitatea respectivă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, numerele curente 229 şi 230 de la rubrica "Judeţul Mehedinţi" se abrogă.PRIM-MINISTRU,VICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Mircea Duşap. Ministrul delegatpentru administraţie,Constantin Cătălin Chiper,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 noiembrie 2012.Nr. 1.132.--------