DECRET nr. 109 din 28 iunie 1948privitor la procedura de moştenire din Ardeal
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ - PREZIDIUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 29 iunie 1948    În temeiul art. 44, pct. 2, şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Române,Văzând decizia Consiliului de Miniştri, cu Nr. 945 din 1948,Emite următorul decret:  +  Articolul IAtribuţiunile date notarilor publici, prin Legea Nr. XVI/1894 asupra procedurii de moştenire, cu modificările sale ulterioare, vor fi îndeplinite de judecătoria populară a ultimului domiciliu al defunctului.  +  Articolul IIJudecătoria populară se va conforma, în îndeplinirea acestor atribuţiuni, dispoziţiunilor prevăzute de art. 620-673 din Codul de procedură civilă, pentru deschiderea unei succesiuni.  +  Articolul IIINotarii publici delegaţi de judecătoriile populare pentru desbaterea succesiunilor, înainte de intrarea în vigoare a prezentului decret, vor trimite de îndată dosarele de moştenire ce posed, judecătoriei competente.Actele încheiate şi procedurile îndeplinite de notarii publici înainte de publicarea prezentului decret, sînt valabile.Dat în Bucureşti la 28 Iunie 1948.C. I. ParhonMARIN FLOREA IONESCUMinistrul Justiţiei,Avram BunaciuNr. 1.186.-------