ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 20 noiembrie 2012privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012    Luând în considerare timpul scurt rămas până la data desfăşurării alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012,având în vedere necesitatea asigurării exercitării dreptului de vot de către militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate, aspect care constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate îşi exercită dreptul de vot la orice secţie de votare constituită în ţara în care îşi desfăşoară misiunea. Aceştia vor fi înscrişi în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi vor vota în baza paşaportului de serviciu."2. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În listele electorale suplimentare utilizate în secţiile de votare din ţară vor fi trecute, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că domiciliază pe raza secţiei de votare respective, însă au fost omise din copia de pe lista electorală permanentă, precum şi persoanele care votează potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (4). Persoanele respective pot vota numai în baza actului de identitate şi a cărţii de alegător."3. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În listele electorale suplimentare utilizate în secţiile de votare din străinătate vor fi trecuţi, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cetăţenii români din străinătate care fac dovada cu paşaportul cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate că domiciliază pe teritoriul statului în care funcţionează secţia de votare sau, după caz, într-o ţară din colegiul uninominal respectiv, cetăţenii români care arată că au reşedinţa pe teritoriul statului în care funcţionează secţia de votare sau, după caz, într-o ţară din colegiul uninominal respectiv, prin prezentarea paşaportului simplu sau, în cazul statelor membre ale Uniunii Europene, şi a cărţii de identitate, însoţite de documentul emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate, persoanele care votează potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi (3^1), precum şi persoanele care votează potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (4), în baza actului de identitate şi a cărţii de alegător."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Titus Corlăţeanp. Ministrul apărării naţionale,Sebastian Huluban,secretar de statMinistrul administraţieişi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 20 noiembrie 2012.Nr. 70.-------