ORDIN nr. 937 din 28 mai 2007 (*actualizat*)privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti(actualizat până la data de 4 iulie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 iulie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDIN nr. 1.128 din 1 iulie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile art. 111 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 5.584/2007,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare din Ministerul Sănătăţii Publice şi autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 28 mai 2007.Nr. 937.  +  AnexăNORMA 28/05/2007