HOTĂRÂRE nr. 43 din 20 noiembrie 2012privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societăţii civile
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 noiembrie 2012    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 şi 20 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSenatul o alege, în calitate de reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, pe doamna Ciochină Daniela, pentru un mandat ce va expira la data de 6 ianuarie 2017.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 noiembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 20 noiembrie 2012.Nr. 43.------