HOTĂRÂRE nr. 1 din 30 mai 2006 (*republicată*)pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale*)
EMITENT
  • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 16 noiembrie 2012    -------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 4 iunie 2007.Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare pentru Camera Deputaţilor începând cu data de 30 mai 2006, iar pentru Senat începând cu data de 1 iulie 2006.Începând cu data de 30 mai 2006 se abrogă Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 23/2004, iar cu data de 30 iunie 2006 se abrogă cap. IV din anexa A la Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 6/2005.  +  AnexăNORMA (R) 30/05/2006